Робота із самоосвіти: «Етапи роботи з розвитку мовлення дошкільнят»
Дата конвертації08.11.2019
Розмір9.26 Kb.
ТипТемочка

Світлана Зуєва
Самоосвіта «Етапи роботи з розвитку мовлення дошкільнят»

Тема роботи по самоосвіті: «Етапи роботи з розвитку мовлення дошкільнят. Робота над звукопроизношением, слуховий пам'яттю і фонематичним слухом за допомогою гри »

У 2017-2018 навчальному році мною була обрана тема: «Етапи роботи з розвитку мовлення дошкільнят. Робота над звукопроизношением, слуховий пам'яттю і фонематичним слухом за допомогою гри ».

Вивчила методичну літературу по темі:

1. Т. Б. Филичева «Основи логопедії» 1989р.

2. Ф. А. Сохина «Розвиток мовлення дітей дошкільного віку» 1984р.

3. М. Ф. Фомічова «Виховання у дітей правильної вимови» 1980р.

4. М. А. Бородич «Методика розвитку мовлення дітей»

5. В. В. Гербова «Залучення дітей до художньої літератури» 2006р Мозаїка-Синтез.

6. Журнал «Дошкільна педагогіка»

7. Н. А. Виноградова «Сюжетно-рольові ігри для дошкільнят» 2011р.

8. О. А. Новиковская «Конспекти комплексних занять за казками» 2007р.

9. Збірник методичних розробок «Педагогічна скарбничка» випуск 2016р.

У дітей у віці від 3 до 5 років відбувається формування фонетичного і морфологічного складу слова. Триває вдосконалення найбільш важких рухів органів артикуляційного апарату. Робота на цьому етапі спирається на свідоме ставлення дітей до звукової стороні слова і будується на послідовній відпрацювання основних звуків рідної мови. Мова дітей від 3 до 5 років продовжує розвиватися. У цьому віці накопичується, уточнюється і вдосконалюється словник. Діти точніше вживають потрібні за змістом слова. Вони починають правильно користуватися граматичними формами, можуть в логічній послідовності переказувати невеликі казки, розповіді, описувати і передавати зміст картинок. Швидко розвивається і звукова сторона мови. Діти засвоюють і правильно вимовляють багато звуки рідної мови, чистіше і чіткіше вимовляють слова і фрази, вміють користуватися голосом, починають стежити за темпом своїй промові.

Основне завдання формування звукової культури мовлення на даному етапі зводитися до розвитку у дітей фонематичного слуху і правильної вимови всіх звуків рідної мови з виразним і виразним проголошенням слів і фраз.

Наприклад, відпрацьовуючи з дітьми 3 років легші для вимови звуки і, ф, в, я створюю передумови для появи нової групи звуків - свистячих (с, з, ц, для яких характерний певний уклад органів апарату артикуляції, близький до укладу звуку і, а також наявність цілеспрямованої повітряного струменя, яка виробляється при відпрацюванні звуків ф, в. Так ми створюємо можливість перенесення навичок, вироблених для однієї групи звуків, на іншу.

Послідовна відпрацювання звуків дає можливість систематично, послідовно проводити роботу по формуванню та подальшому вдосконаленню звукової культури мовлення.

Відпрацювання всіх звуків рідної мови передбачає чотири види роботи, які послідовно змінюють один одного;

1-й вид роботи - уточнення рухів органів артикуляційного апарату. Це проведення ігрових вправ для розвитку або уточнення рухів, вироблення певних положень, що сприяють правильній артикуляції звуків. При цьому виділяється робота над наступними розділами звукової культури мовлення: виховання чіткої і правильної артикуляції, тривалого, плавного ротового видиху, розвиток гучності голосу.

2-й вид роботи - уточнення вимови ізольованого звуку і розвиток мовного слуху.

Я даю гри або ігрові вправи для уточнення вимови ізольованого звуку або викликання його по наслідуванню. Увага дітей фіксується на положенні органів апарату артикуляції при вимові цього звуку і його звучання. Використовую гри для виділення даного звуку з групи звуків. Цей вид роботи сприяє вихованню мовного слуху, уміння співставляти гучність голосу, розвитку артикуляційного апарату, мовного дихання.

3-й вид роботи - виховання правильної вимови звуку в словах і розвиток фонематичного слуху.

Тут використовується різний ігровий матеріал (дидактичні ігри, що сприяють чіткому і правильному вживання звуків в словах. Спочатку даються ті слова, в яких відпрацьовується звук стоїть в ударному складі. Діти вчаться вимовляти його більш чітко, які тривалий час, т. Е. Виробляють вміння виділяти звук голосом , а в подальшому не тільки виділяти, але і визначати його місце в слові. Одночасно вирішуються завдання вдосконалення фонематичного слуху, дикції і проголошення слів згідно орфоепічних норм.

4-й вид роботи - виховання правильної вимови звуків у фразової мови і розвиток мовного слуху.

Я використовувала спеціально підібраний мовний матеріал: словесні ігри, чистоговорки, скоромовки, загадки, потішки, вірші, оповідання, казки. Стежу за правильним вживанням даного звуку на перерахованому матеріалі.

При проведенні ігор і НСД, що ведуть методичними прийомами, як і раніше є мовний зразок, заучування напам'ять (віршів, потешек, загадок, бесіди, д / і і т. Д.

Для того щоб діти могли чисто, ясно, вимовляти звуки в словах, чітко вимовляти слова я поставила наступну мету: «Розвивати мовне спілкування дітей з дорослими і однолітками. Розширення теоретичних і практичних знань за допомогою гри ».

Основними завданнями мого напрямку є:

- підтримувати у дітей пізнавальне ставлення до навколишньої дійсності, розвивати мовлення дітей.

- продовжувати розвивати фонематичний слух;

- закріпити правильне і чітке вимова звуків дітьми;

- навчити дітей розрізняти на слух і чітко вимовляти подібні за артикуляцією та звучанням приголосні звуки: с-з, с- ц, з-ш, у-ф;

- вчити розрізняти місце звуку в слові.

Актуальність: Мова - це інструмент розвитку вищих відділів психіки дошкільнят, розвиває мову дитини, ми сприяємо розвитку його інтелекту.

Вивчивши певну літературу я підібрала дидактичний матеріал для використання в індивідуальній роботі з дітьми та групових занять по звуковий культури мовлення.

1 Я склала картотеку чистоговорок і скоромовок, які є хорошим мовним матеріалом. При їх проголошенні діти вправляються не тільки в правильному вживанні диференціюються звуків, а й у виробленні хорошою дикції.

2 Також мною була складена картотека дидактичних ігор, в яких треба виокремити заданий звук з фрази, або показати, де він знаходитиметься (на початку, в середині, в кінці слова, разом з дітьми робимо книжки-малятка «Наклей потрібну картинку», «Де перебувати звук? »та інші.

3 Підібрала пальчиковую гімнастику для розвитку дрібної моторики, яка впливає на працездатність головного мозку і, внаслідок цього, на мову дитини.

4 Регулярне виконання артикуляційної гімнастики (комплекс вправ для губ, щік, язика, м'якого піднебіння) відпрацьовує всі компоненти артикуляції звуку.

5 Зробила ілюстраційні альбоми за казками і творам для розвитку мовленнєвих умінь.

Велику увагу приділяю сучасним підходам до виховання дітей, створюю умови забезпечують дитині психологічний комфорт, його всебічний розвиток. Орієнтуючись на нові підходи до проблем освіти, на інноваційні методики і новинки методичної літератури.

Дуже важлива робота проведена з батьками. Рекомендую батькам ширше використовувати усну народну творчість у своїй промові, правильно вимовляти всі звуки рідної мови, мати ясну, чітку і виразну мова, використовувати в своїй промові літературну вимову, т. е. дотримуватися орфоепічних норм. Оформила для них папки-пересування на тему: «Батьки - книга - дитина», «Які казки читати дитині на ніч?», «Розвиток мовлення дошкільників в іграх», «Коротка характеристика мови дітей 4х років», «Пограємо з пальчиками» ( з масажним кулькою Су-Джок, «Пальчикові ігри на тему:« Домашні тварини ». Підготувала консультацію на тему:« Рекомендації батькам з розвитку мовлення дітей четвертого року життя ».

Проводила анкетування з батьками з розвитку мовлення.

В результаті проведеної роботи, до кінця року більшість дітей вміють говорити не поспішаючи, розповідають про побачене, відповідають на нескладні питання. У дітей висока мовна активність, багатий словниковий запас, відповідний їх віку. Малюки цікавляться навколишнім, вільно спілкуються з однолітками і дорослими, активно користуються формами мовного етикету (з проханням, вітанням, прощанням). Виявляють доброту і чуйність до оточуючих людей. Знають багато віршів, потешек, пісень і з задоволенням їх розповідають. Правильно і чітко вимовляють звуки в словах і розрізняють місце звуку в слові.

У своїй педагогічній діяльності, я планую продовжувати роботу реалізації принципу «від простого до складного». Безпосередньо освітню діяльність з дітьми проводити в незвичайній обстановці, зі зміною мезосцен, ввести інтеграцію в усі види діяльності з дітьми з різних напрямків виховної роботи. У перспективі своєї діяльності бачу необхідність продовжити роботу з розвитку мовлення.

Самообразование «Этапы работы по развитию речи дошкольников»

2018 р