Робоча програма розвиваючого центру «Успіх» (при бізнес-школі «Лінк») для дітей 4-5 років
Скачати 11.74 Kb.
Дата конвертації22.11.2018
Розмір11.74 Kb.
ТипТемочка

Інга Боргоякова
Робоча програма розвиваючого центру «Успіх» для дітей 4-5 років

Робоча програма розвиваючого центру «Успіх» розроблена на 2017- 2018 навчальний рік для дітей 4 - 5 років.

Педагог курсу Боргоякова Інга Андріївна.

Паспорт програми:

1. Повна назва «Супровід в розвитку розумових здібностей у дітей дошкільного віку».

2. Автор програми Боргоякова Інга Андріївна.

3. Дата створення 2017р.

4. Характеристика програми передбачає:

- розвиток і вдосконалення сенсорних еталонів у дітей дошкільного віку;

- розвиток спілкування і мови;

- розвиток уваги, пам'яті, сприйняття, мислення.

5. Напрямок діяльності: пізнавальний розвиток.

6. Терміни реалізації: 2017-2018 навчальний рік.

7. Вік дошкільнят: 4 - 5 років.

8. Цілі і завдання програми:

Розвиток розумових здібностей в комфортному середовищі;

формувати психічні пізнавальні процеси (пам'ять, мислення, уява, сприйняття, увагу);

розвивати емоційно-вольову сферу, дрібну моторику руки;

розвивати самостійність і ініціативу;

розвивати пізнавальну активність, пізнавальну мотивацію, інтелектуальні здібності дітей;

збагачувати досвід самопізнання дошкільнят;

виховувати у кожної дитини почуття власної гідності, самоповаги, прагнення до активної діяльності і творчості;

виховувати комунікативні навички.

9. Короткий зміст програми:

9.1. Дидактичні ігри та вправи на розвиток мислення, пам'яті, уяви, сприйняття, уваги в процесі освоєння різноманітних способів дій в умовах предметно-дієвого і наочно-образного співпраці.

9.2. Дидактичні ігри з правилами на розвиток орієнтування в просторі, на площині аркуша.

10. Прогнозовані результати:

10.1. Використовують основні способи діяльності, приймають власні рішення, висловлюють свої думки і бажання, контролюють свої досягнення.

10.2. Виявляють ініціативу і самостійність, позитивне ставлення до світу, розвинену уяву, мислення, допитливість.

11. Перспективи розвитку.

У дітей будуть розвинені:

-мислітельние операції (аналіз, порівняння, класифікація, узагальнення);

пізнавальна процеси (сприйняття, увага, пам'ять, уява);

дрібна моторика рук і окомір;

-Творчі здатності і фантазія, здатність до моделювання та

конструювання;

-проявітся інтерес до інтелектуальних ігор;

-сформіруется прагнення доводити справу до кінця.

Пояснювальна записка:

Робоча програма розвиваючого центру «Успіх» забезпечує розвиток уваги, сприйняття, мислення дітей у віці від 4 до 5 років з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей.

Програма забезпечує розвиток розумових здібностей дітей молодшого дошкільного віку.

Комплексно-тематичний план розрахований на 9 місяців.

Заняття проводяться 1 раз на тиждень.

Тривалість занять 45 хвилин.

Актуальність програми:

Основою успішної навчальної діяльності є добре розвинені пізнавальні психічні процеси (пам'ять, увага, мислення, уява, сприйняття, мова). Готуючи дитину до школи, необхідно навчити його слухати, бачити, спостерігати, запам'ятовувати, переробляти отриману інформацію. В деякій мірі вирішити ці питання допоможе програма розвиваючого центру «Успіх».

Новизна програми:

У програмі передбачено використання великої різноманітності розвиваючих ігор, головоломок, лабіринтів, завдань, питань, що стимулюють розвиток широкого спектра інтелектуальних здібностей, формування цілісного погляду на світ, яким відрізняються широко освічені люди. У той же час у неї є ряд особливостей, до яких можна віднести:

- використання ігор з оновлюваних банком питань і завдань, гнучкі правила і зміст яких дозволяє підібрати завдання, що відповідають віку і здібностям дітей;

- підбір і систематизація матеріалу, вправ з розвитку розумових психічних процесів;

- проведення занять в ігровій формі. Під час гри максимально реалізується ситуація успіху, отже, робота відбувається природно, не виникає психічної напруги.

- вільна, самостійна діяльність дітей, яка забезпечує можливість саморозвитку дитини, який сам вибирає вид діяльності, який відповідає його здібностям і інтересам.

Під час занять враховуються індивідуальні особливості кожної дитини, його вік, настрій, бажання і можливості. Головне, щоб заняття приносили дітям тільки позитивні емоції. Тому основний акцент робиться на розвиток зорового сприйняття, а також велика увага приділяється розвитку дрібної моторики. Все це сприяє розвитку інтелектуальних базових здібностей: уваги, сприйняття, пам'ять, уява, мислення.

Програма дозволяє індивідуалізувати складні ігрові завдання: більш сильним дітям можна знаходити варіанти складніше, менш підготовленим, роботу простіше. При цьому навчальний і розвиваючий сенс гри зберігається. Це дає можливість застерегти дитину від страху перед труднощами, навчити без остраху творити і створювати.

Принципи, що лежать в основі програми:

1. Принцип розвиваючого навчання.

Дана програма реалізується на основі положення про провідну роль навчання в розвитку дитини, з огляду на «зону його найближчого розвитку». Вона спрямована на навчання дошкільнят, виконувати основні операції з поняттями: аналіз, зіставлення і об'єднання за схожими ознаками, узагальнення і встановлення різних видів логічних зв'язків. Перераховані операції, будучи способами виконання розумової діяльності, складають основу для міркувань і висновків, що представляють собою складні цілеспрямовані акти мислення.

2. Принцип поступовості.

Плавний перехід від простих знань, операцій, умінь до більш складним (за принципом «спіралі»). Кожен тип завдань і вправ служить підготовкою для виконання наступного, більш складного завдання.

3. Принцип урахування вікових та індивідуальних особливостей дитини.

Зміст програми побудовано з урахуванням розвитку основних особливостей розумового розвитку дітей, індивідуального підходу до учнів.

4. Принцип доступності.

Максимальне розкриття перед дитиною механізмів і операцій логічного і мовного мислення з метою їх повного розуміння. Використання в завданнях максимально різноманітного матеріалу, що відноситься до різних галузей знань.

5. Діяльнісний принцип.

Заняття проходять на взаєминах співпраці, взаємодопомоги, які полегшують засвоєння нових розумових операцій і інтелектуальних дій, сприяють мовному розвитку, формування позитивної мотивації до пізнавальної діяльності. При виконанні завдань, контролюється і оцінюється правильність їх виконання, надається підтримка і стимулюється активність дитини.

6. Принцип наочності (наявність і різноманітність дидактичних матеріалів).

Форми організації дітей:

- індивідуальні;

- подгрупповие;

- групові.

Форми роботи з дітьми:

- гра;

- ситуативний розмову;

- бесіда;

- проблемна ситуація.

Методи роботи з дітьми:

- словесні (бесіда, загадки);

- наочні (розглядання дидактичних посібників, предметів);

- практичні (дидактичні ігри та вправи, показ способів дії з предметами, експеримент).

Плановані результати:

До кінця навчання за програмою, передбачається просування дітей в розвитку мислення, мовлення, психічні функції, формування у них пізнавальних інтересів, комунікативних умінь і творчих здібностей, довільності діяльності.

При цьому у дітей формуються такі основні навички та вміння:

- виділяти і висловлювати у мові ознаки подібності та відмінності окремих предметів і сукупностей;

- об'єднувати групи предметів, виділяти частини, встановлювати взаємозв'язок між частиною і цілим;

- користуватися прийомами логічної обробки інформації, формувати і розвинути навички самоконтролю.

У період навчального процесу:

- діти виконують дидактичні завдання на підбір, угруповання предметів (іграшок);

- порівнюють предмети (за формою, кольором, розміром і ін. Ознаками);

- узагальнюють (по виділених ознаками);

- підбирають відповідні деталі-вкладиші при виборі з 4-6 деталей;

- за допомогою дорослого розкладають предмети по спадаючій або

зростаннявеличини; розуміють слова «побільше», «поменше», «великий», «маленький», «однакові»;

- підбирають предмети за заданим ознакою;

- орієнтуються одночасно в підборі: (колір і величина, форма і колір);

- виконують завдання на орієнтування серед не менше 4 предметів 4

кольорів (червоний, жовтий, синій і зелений); вибирає один з 2 предметів,

запам'ятовує назви і повторює за дорослими);

- користуються предметами-заступниками;

Способи визначення результативності програми.

З метою визначення рівня засвоєння даної програми проводиться підсумкова діагностика в вигляді тестових завдань. Формою позитивної оцінки при реалізації програми є організація фото-виставки досягнень дітей.

Умови реалізації програми.

1. Наявність дидактичних посібників та ігор на розвиток пізнавальних психічних процесів.

2. Методичне забезпечення програми.

3. Створення ситуації успіху для кожної дитини, створення доброзичливої, творчої атмосфери на заняттях.

4. Взаємозв'язок з сім'єю.

Зразкове тематичне планування.

1. Розвиток уваги.

Гра «Знайомство»

Привітання різних країн

Знайомство з правилами етикету (вітання)

Гра «Плутанина»

2. Розвиток сприйняття.

Гра «Стрілка покружляв»

Рішення поставленого завдання

Гра «Фрукти-овочі»

Гра «Дізнайся по голосу»

3.Російський фольклор. Масляна.

Гра «Доторкнися до сонечка»

фантазійне моделювання

Російські народні забави

4. Орієнтування на площині аркуша і в просторі.

Гра «Назви сусідів»

З'єднай підеш і що знайдеш? »

Математичний диктант «Казка по точках»

Гра «Куди»Скачати 11.74 Kb.

Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінкаРобоча програма розвиваючого центру «Успіх» (при бізнес-школі «Лінк») для дітей 4-5 років

Скачати 11.74 Kb.