Програма «Родинне вогнище»
Скачати 22.47 Kb.
Дата конвертації12.06.2019
Розмір22.47 Kb.
ТипТемочка

Райлі Дерюгіна
"Родинне вогнище". Міська програма надання соціальної та педагогічної допомоги сім'ям, які мають дітей з ОВЗ 7-18 років

ПРОГРАМА КЛУБУ «СІМЕЙНИЙ вогнища»

З ДІТЬМИ 7-18 РОКІВ І ЇХ БАТЬКІВ У Г. ОКТЯБРЬСКИЙ

Автор-упорядник:

фахівець із соціальної роботи

Дерюгіна Р. Ф.

керівник:

Камалова А. Г.

зав. відділенням

соціальної допомоги сім'ї та дітям

ОКТЯБРЬСКИЙ

2018 рік

1. Паспорт програми

Найменування програми «Родинне вогнище»

Автор програми Дерюгіна Р. Ф. фахівець із соціальної роботи

Територіальна реалізації програми г. Жовтневий РБ

Установа реалізує програму ГБУ РБ Західний міжрегіональний центр «Сім'я»

Керівник програми Камалова А. Г. завідувач відділення ДБУ РБ Західний МЦ «Сім'я» в м Жовтневий

Актуальність проблеми Однією з актуальних завдань сучасного російського суспільства є надання соціальної та педагогічної допомоги сім'ям, які мають дітей з обмеженими можливостями здоров'я (ОВЗ). При неухильному зростанні числа таких дітей, необхідна увага до кожного з них. Це вимагає від педагогічної громадськості розвитку взаємин освітньої системи і сім'ї.

Поява в сім'ї дитини з відхиленнями у розвитку вносить корективи в звичний побут сім'ї. Правильна оцінка батьками сімейної ситуації, адекватне виховання дитини, регулярне консультування з фахівцями допомагають встановленню оптимального клімату в родині. Дитина з особливими потребами здатний під впливом виховання успішно розвиватися в психічному і особистісному відносинах.

Взаємодія батьків з дитиною відбувається в побуті, в процесі передачі знань, досвіду в ході ігрової діяльності, на корекційних і розвиваючих заняттях. Освоєння дітьми з обмеженими можливостями соціального досвіду, включення їх в існуючу систему суспільних відносин вимагає від батьків певних знань, додаткових заходів, засобів і зусиль. Однією зі складових реабілітації є рання педагогічна допомога дитині.

Діти з обмеженими можливостями здоров'я можуть реалізувати свій потенціал лише за умови вчасно розпочатого і адекватно організованого навчання і виховання - задоволення як загальних з нормально розвиваються дітьми, так і їх особливих освітніх потреб, заданих характером порушення їх розвитку.

Адаптація дітей з обмеженими можливостями здоров'я передбачає створення для них психологічно комфортної корекційно-розвиваючої освітнього середовища, що забезпечує адекватні умови і рівні з здоровими дітьми можливості для отримання освіти в межах освітніх стандартів, лікування та оздоровлення, виховання; для їх самореалізації та соціалізації через включення в різні види соціально значущої і творчої діяльності.

Фахівці центру «Сім'я» пропонують для сімей з обмеженими можливостями здоров'я розвивати в дітях свої здібності, реалізовувати свої інтереси, бажання. Тоді в розвитку вони не будуть відчувати себе ущемленими, скривдженими, обділеними. Кожна дитина - це особистість. Головний девіз педагогів - це особистість, яку треба поважати і створити умови для її розвитку. Кожен успіх дитини повинен викликати захват у батьків і самих хлопців.

Корекційна робота дає позитивний результат, коли фахівці і батьки діють узгоджено, і тільки комплексний вплив здатне привести до ефективних результатів. Чим раніше діти з обмеженими можливостями здоров'я інтегруються в суспільство здорових однолітків, тим більш терпимо ставляться до них останні.

Найбільш важливою складовою частиною корекційної роботи є різнобічне розкриття потенціалів дитини з обмеженими можливостями здоров'я, це сприяє підвищенню самооцінки і розширенню його кругозору

Цільова група Діти у віці 7-18 років

Мета програми Підвищення психолого-педагогічної компетентності батьків в питаннях виховання, розвитку та соціальної адаптації дітей з обмеженими можливостями здоров'я та залучення батьків до спільної діяльності з дитиною.

Завдання програми 1. Формувати у батьків позитивне сприйняття особистості дитини з порушеннями розвитку.

2. Ознайомити батьків з ефективними методами дитячо батьківських взаємодій, виховними прийомами, необхідними для корекції особистості дитини.

3. Формувати у батьків мотивацію до взаємодії з фахівцями установи.

4. Формувати включення дітей в соціум.

Очікувані результати 1. Бажання і позитивний настрій у батьків до процесу розвитку дітей, вміння бачити досягнення кожної дитини.

2. В результаті реалізації програми батьки самостійно прогнозують результат психолого педагогічного впливу на свою дитину, вміють приймати самостійні рішення.

3. Збільшення числа сімей з дітьми з обмеженими можливостями здоров'я, позитивної мотивацією спільної взаємодії.

Цільові індикатори Значення індикатора (показника)

Відвідування дітьми та батьків занять, заходів з позитивним мотиваційним і психолого педагогічним настроєм на ефективний результат взаємодій в соціумі.

Етапи і терміни реалізації Організаційний 2 тижні, практичний - довгостроковий, безстроковий, підсумковий наприкінці кожного звітного періоду.

Форми і методи роботи Організаційні;

Наочні (показ педагога, приклад, спостереження, розглядання);

Словесні (переконання, заохочення, бесіда, пояснення, художнє слово);

Практичні (роз'яснення, повторення, показ дій, самостійне виконання).

Мотиваційні (переконання, заохочення, похвала).

Групові: консультації, круглі столи, спільні виїзди.

Індивідуальні: бесіди, консультації, ігри, театральна діяльність.

Ресурси Кадрові, матеріально-технічні, нормативно правові документи, методичні посібники при розробці програми, наочний і роздатковий матеріал підготовлений для діяльності в рамках програмних заходів

Напрями та їх зміст Для досягнення поставленої мети дана програма спрямована на профілактику соціалізації дітей з обмеженими можливостями здоров'я.

1. Розвиток комплексу наданих реабілітаційних послуг дітям з обмеженими можливостями здоров'я та їх батькам.

2 Розвиток у дітей з обмеженими можливостями

здоров'я і взаємодія зі звичайними здоровими дітьми.

3 Розвиток у дітей сприйняття, пам'яті, уваги, дрібної моторики в процесі спільної діяльності з батьками.

4 Розширення у дітей з обмеженими можливостями здоров'я досвіду орієнтування в навколишньому побутовому просторі, збагачуючи його різноманітними сенсорними враженнями.

5 Розвиток у дітей з обмеженими можливостями здоров'я вміння взаємодіяти зі здоровими однолітками.

Заходи програми Програма по профілактиці соціальної адаптації дітей з обмеженими можливостями здоров'я за участю батьків і здорових дітей проводиться з планом заходів.

2. Пояснювальна записка

2.1. обгрунтування актуальності

ОВЗ "обмеження можливості здоров'я" - людина нездатний виконувати певні обов'язки або функції з причини особливої ​​фізичного або психічного стану або немічності. Такий стан може бути тимчасовим або хронічним, загальним або частковим.

Діти з обмеженими можливостями здоров'я становлять особливу соціальну групу населення, неоднорідну за своїм складом і диференційовану за віком, статтю та соціальним статусом, що займає значне місце в соціально -демографіческой структурі суспільства. Особливість цієї групи виражається в нездатності самостійно реалізувати свої конституційні права на охорону здоров'я, реабілітацію, праця і незалежне життя. Незважаючи на гарантовані Конституцією рівні права всім дітям Росії, можливості реалізації цих прав у дітей з обмеженими можливостями здоров'я різні й залежать від соціального статусу батьків. Не секрет, що саме в дитинстві відбувається дозрівання людини, здатного гармонійно і ефективно адаптуватися до мінливої соціальному середовищі і виділити своє Я серед інших людей.

Основними соціальними проблемами дітей з обмеженими можливостями є бар'єри в здійсненні прав на охорону здоров'я та соціальну адаптацію, освіту, працевлаштування. Перехід на платні медичні послуги, платна освіта, непристосованість архітектурно-будівельної середовища до особливих потреб дітей-інвалідів в будівлях громадської інфраструктури (лікарнях, школах, середніх і вищих освітніх установах, фінансування державою соціальної сфери за залишковим принципом ускладнюють процеси соціалізації і включення їх в суспільство .

Саме тому супровід дітей з обмеженими можливостями здоров'я може забезпечити оптимальний розвиток, успішну інтеграцію його в соціум. Тобто те, що ми називаємо соціалізацією, що включає в себе комплекс різноманітних методів, про які ми розглянемо.

При первинній соціалізація головну роль відіграє сім'я, звідки дитина і черпає уявлення про суспільство, про його цінності і нормах.

Вторинна соціалізація відбувається в школі, де дітям доводиться діяти відповідно до нових правил і в новій обстановці, долучаючись вже не до малої групі, а до середньої.

Вищим рівнем соціалізації особистості є її самоствердження, реалізація її соціального потенціалу.

Діти в процесі соціалізації проходять наступні стадії:

1) імітація - в процесі якої копіюють поведінку дорослих;

2) гра - в процесі якої виконують найпростіші ролі зі значенням;

3) групові ігри - де роль розглядається як очікуване від неї поведінку.

Таким чином, освітній простір при соціалізації складають:

1. діти

2. батьки

3. фахівці (психолог, логопед, дефектолог, соціальний працівник).

Якщо не буде тісної взаємодії всіх учасників, позитивних результатів не буде!

Безперечно, позитивним є той факт, що в Росії створюється і функціонує мережа реабілітаційних установ для дітей з обмеженими можливостями здоров'я, шкіл-інтернатів, спеціалізованих корекційних шкіл, центрів соціальної допомоги (як наша, спортивно-адаптивних шкіл і т.д., що вносить свій посильний внесок у вирішення основної проблеми соціалізації - подолання відхилень від нормального становлення особистості, через реалізацію основних завдань, тісно взаємозалежних між собою:

пробудження соціальної активності;

виховання почуття власної гідності;

формування прагнення до активної участі в перетвореннях, спрямованих на поліпшення життя суспільства;

формування навичок правильної поведінки;

розвиток творчих здібностей.

Вирішення цих завдань - не просто складний процес і ось чому.

З одного боку, суспільство зацікавлене, щоб кожна дитина змогла жити в цьому суспільстві, стати його повноправним членом.

З іншого боку, на формування особистості дитини великий вплив мають різноманітні стихійні процеси, що відбуваються в нашому житті.

З перерахованими вище завданнями соціалізації пов'язані три головні проблеми в навчанні і вихованні дитини:

розвиток його особистості та міжособистісного спілкування;

підготовку до самостійного життя;

розширенню кругозору та творчих здібностей.

Звідси виникає питання «З чого почати?». Одна з головних завдань, що стоять перед Західним міжрайонним Центром «Сім'я» - створення простору для реалізації права дітей з обмеженими можливостями здоров'я на творчий розвиток, наслідком яких є їх успішна інтеграція і соціалізація в сучасне суспільство.

Вся робота починається з проведення соціально-психологічного моніторингу, в основі якого:

1. Організація роботи з усіма учасниками взаємодії: з дитиною, його сім'єю, найближчим оточенням.

2. Взаємодопомога - прилучення до роботи добровільних помічників з числа самих учнів та добровільна взаємна підтримка.

Необхідно зняти страх дитини перед недоступною середовищем, розкріпачує його і вивільняючи його духовні і фізичні сили, направляючи їх на розвиток і прояв здібностей і талантів.

Ось один із ключів до успіху, де у дітей формується позитивна здорова Я-концепція. У Західному міжрайонному Центрі «Сім'я» функціонує гурток творчої діяльності «Дизайн студія» для здорових дітей і дітей з обмеженими можливостями здоров'я. Моніторинг якості послуг, що надаються в частині позаурочної діяльності, проведене серед батьківської громадськості, дозволив визначити пріоритетні напрямки, які передбачають розвиток у дітей образотворчих, художньо-конструкторських здібностей, нестандартного мислення, творчої індивідуальності. Це озброює дітей здатністю не тільки відчувати гармонію, а й створювати її в будь-якій життєвій ситуації, в будь-якій діяльності, у відносинах з людьми, з навколишнім світом. Знання та вміння, реалізують на конкурсах дитячої творчості. Заняття в гуртках сприяють виявленню та розкриттю творчого потенціалу дітей, пізнання їх власного "Я", дають їм можливість реалізувати свої здібності і таланти, позитивно заповнювати вільний час, більш впевнено почувати себе серед однолітків, а, значить, сприяють їх більш успішної соціалізації.

Творчі здібності дитини часом важко розгледіти неозброєним оком. На заняттях використовується технології продуктивного і особистісно-орієнтованого навчання. Групові та парні форми роботи, що застосовуються на заняттях, розвивають комунікативні навички, культуру спілкування, що, безсумнівно, сприяє особистісному зростанню і розвитку - невід'ємних складових соціальної адаптації дітей.

Також потрібно відзначити, що пізнавальна активність дитини залежить від рівня активності, а у дітей з обмеженими можливостями здоров'я власна активність знижена. Їм необхідні танці, зарядка, різноманітні види фізичних навантажень, що піднімають загальний рівень активності, дитини, позитивно впливають на тонус організму, стимулюють творчу активність. Спортивно-оздоровча робота в Західному міжрайонному Центрі «Сім'я включає в себе проведення виїзні заходи здоров'я« Веселі старти »спрямовані на прищеплення дітям культури здорового способу життя. Вони так само важливі в соціалізації дітей з обмеженими можливостями здоров'я.

Особливе місце займає заходи проводяться спільно зі здоровими дітьми.

З цією метою активно впроваджуються вихід в соціум: «відвідування музею»; ігрові тренінги; постановки вистав, Концерти для батьків; арт-терапія; святкування «День іменинника»; гри і етюди на вираження основних емоцій і на виразність міміки, пантоміміки, мови і ін.

Широко використовується ігрова терапія, яка виконує три функції: терапевтичну та навчальну.

Терапевтичні ігри ставлять собі за мету усунення перешкод в міжособистісних відносинах, а навчальні - досягнення більш адекватної адаптації дітей. В іграх підбираються специфічні ситуації, які добре зрозумілі дитині і актуальні для нього. В процесі гри відбувається навчання дітей адекватному взаємодії з оточуючими дітьми та дорослими.

Включення в роботу театралізованої діяльності дозволяє вирішити багато проблем, пов'язаних з острахом, труднощами спілкування, невпевненістю в собі.

Театралізовані ігри та вправи збагачують дитини знаннями, правилами поведінки, стимулюють формування потреб у взаємодії з оточуючими людьми.

Безумовно, не всі діти з проблемами в розвитку можуть успішно інтегруватися в соціум, тому ми вважаємо головним завданням для себе - працювати в співдружності з громадськими організаціями, організовувати зустрічі з цікавими людьми, проводити екскурсії

Важливим для установи є позитивний психолого - емоційний клімат в процесі соціалізації. Заходи повинні проводяться грамотно і професійно, з використанням проблемних ситуацій, ігровий діяльності, щоб кожен захід був для дітей маленьким острівцем радості. Головне - радіти успіху разом з дитиною. Це найпотужніший стимул для його життєвого успіху. Особливі діти дуже тонко відчувають оцінку власної праці з боку оточуючих.

Необхідно визнання ролі сім'ї. Що отримує дитина в родині?

соціальні норми,

стиль життя,

знайомиться з трудовими навичками, вчиться поважати працю батьків,

пізнає, що таке добро, зло, любов, дружба, вірність,

сім'я виконує освітню функцію, пов'язану з утворенням дітей і продовженням освіти батьків.

Оскільки ми заговорили про значимість сім'ї в процесі соціалізації, зупинимося на формах роботи з батьками, що включають як колективні, так і індивідуальні заходи:

колективні форми взаємодії з батьками. Завдання: знайомство з учасниками заходу, передача позитивного досвіду.

групові батьківські збори. Завдання: обговорення з батьками завдань, змісту і форми роботи; повідомлення про форми і зміст роботи з дітьми в сім'ї; вирішення поточних організаційних питань.

Зустрічі в клубі.

Форми проведення: консультації; тренінги; круглі столи.

Завдання: знайомство і навчання батьків прийомам надання психолого - педагогічної допомоги дітям, один - одному.

Проведення дитячих свят. Завдання: підтримання сприятливого психологічного мікроклімату в колективі, залучення в цей процес сім'ї.

Індивідуальні форми роботи з сім'єю. Бесіди і консультації фахівців. Завдання: надання індивідуальної допомоги батькам з питань виховання; надання індивідуальної методичної допомоги батькам.

У висновку відзначимо, що проблема соціалізації дитини з обмеженими можливостями здоров'я прямо залежить від цілеспрямованої підтримки фахівцями дітей батьками, розкриття їх потенціалу в різних формах життєдіяльності. Якщо в результаті соціалізації у дітей будуть сформовані навички продуктивної взаємодії з оточуючими людьми, значить, ми досягли головної мети: адаптації їх до життя в суспільстві, що швидко змінюється і нестабільному світі.

Чим раніше діти з обмеженими можливостями здоров'я інтегруються в суспільство здорових однолітків, тим більш терпимо ставляться до них останні. Найбільш важливою складовою частиною реабілітації є різнобічне розкриття потенціалів дитини з обмеженими можливостями здоров'я, це сприяє підвищенню самооцінки і розширенню його можливостей.

На вирішення означених проблем і спрямована клубна програма підтримки сім'ї з дітьми з обмеженими можливостями здоров'я «Родинне вогнище».

При складанні програми роботи з батьками враховуються три основні складові:

1) інформаційна підтримка;

2) знайомство батьків з ефективними методами дитячо-батьківських відносин;

3) психолого - педагогічна підтримка і допомога інших фахівців.

2.2. Цільова група

Діти з обмеженими можливостями і батьки, у віці від 7-18 років.

2.3. мета програми

Підвищення психолого-педагогічної компетентності батьків в питаннях виховання, розвитку та соціальної адаптації дітей з обмеженими можливостями здоров'я та залучення батьків до спільної діяльності з дитиною.

2.4. завдання програми

Формувати у батьків позитивне сприйняття особистості дитини з порушеннями розвитку.

Ознайомити батьків з ефективними методами батьківсько-дитячої взаємодії, виховними прийомами, необхідними для корекції особистості дитини.

Формувати у батьків мотивацію до взаємодії з фахівцями установи.

Формувати включення дітей в соціум.

2.5. Очікувані результати

Цільові індикатори та методи їх оцінки

Таблиця 1 - Цільові індикатори

№ п / п Значення індикатора (Показника) 2018 р

2 квартал 2019 р

1 квартал

1 чисельність дітей з обмеженими можливостями здоров'я беруть участь у програмі клубу 9

2 чисельність дітей беруть участь в роботі клубу 13

3 чисельність здорових дітей, що беруть участь в програмі клубу 5

4 загальна чисельність дорослих (батьків, опікунів, піклувальників) беруть участь у програмі клубу 14

5 число фахівців беруть участь в клубі 5

2.5. Оцінка результатів програми

Реалізація програми повинна сприяти розвитку дітей з обмеженими можливостями, створення умов для організації дозвілля та повноцінного спілкування здорових дітей з дітьми з обмеженими можливостями здоров'я.Скачати 22.47 Kb.