Проект «Все професії потрібні, всі професії важливі» (середня група)
Дата конвертації12.06.2019
Розмір8.7 Kb.
ТипТемочка

Катерина Смирнова
Проект «Все професії потрібні, всі професії важливі» (середня група)

Тема проекту: «Все професії потрібні, всі професії важливі»

Терміни реалізації: короткостроковий

Тип проекту: дослідницько - творчий

Автор проекту:

Вихователь - Смирнова Катерина Алиевна

Учасники проектної діяльності:

вихованці середньої групи №3 (Брусничка) Мадоу «Чарівниця» (м Лабитнангі)

Актуальність проекту:

В середньому дошкільному віці особливе значення для повноцінного розвитку дитячої особистості набуває подальше залучення до світу дорослих людей і створених їх працею предметів. Ознайомлення з професіями забезпечує подальше входження дитини в сучасний світ, прилучення до його цінностей, забезпечує задоволення і розвиток гендерних інтересів хлопчиків і дівчаток середнього дошкільного віку. Поглиблене вивчення професій через професії своїх батьків сприяє розвитку уявлень про їх значущість, цінності кожного праці. Правильний вибір професії визначає життєвий успіх дитини в майбутньому.

Мета проекту:

розширювати і узагальнювати уявлення дітей про професії, знаряддя праці, трудових діях. Розвиток інтересу до різних професій, зокрема до професій батьків і місця їх роботи.

Завдання проекту:

-пробудіть інтерес до пропонованої діяльності;

-формувати реалістичні уявлення про працю людей;

-допомогти зрозуміти дітям, про важливість, необхідність кожної професії;

-формувати здатність самостійно підводити їх, грунтуючись на своєму життєвому досвіді і отриманих раніше знань;

-розвивати комунікативні навички;

-розвивати образне й просторове мислення, спонукати дітей до творчості та самостійності.

Очікуваний результат:

-расшіріть у дітей знання і уявлення про професії, в тому числі і професії своїх батьків (місце роботи батьків, значимість їх праці; гордість і повагу до праці своїх батьків);

-допомогти батькам правильно організувати спільний сімейний дозвілля;

-поручіть дітям посильні трудові обов'язки вдома, в дитячому саду, нести відповідальність за їх виконання;

-забезпечити активність дитини в складному процесі його становлення Людиною.

Заходи з реалізації проекту:

У роботі з дітьми:

Складання розповідей по темі «Професії»

Мета: вчити дітей самостійно придумувати розповідь на задану тему; розвивати монологічне мовлення, творчу уяву.

Складання розповідей по темі «Праця людини»

Мета: познайомити дітей з різноманітністю професій; закріпити вміння аргументувати свої відповіді; розвивати логічне мислення.

Складання розповідей по темі «Хліб - всьому голова»

Мета: дати уявлення про те, як хліб прийшов до нас на стіл; звернути увагу на зміст праці людей, на їх злагодженість і взаємодопомога в роботі, на механізацію праці; розвивати розумову активність; виховувати дбайливе ставлення до хліба, повагу до людської праці.

Складання розповідей по темі «Ким я стану, коли виросту?»

Мета: вчити дітей придумувати розповідь від першої особи; розвивати творчу уяву; використовувати опису, діалог, засоби виразного мовлення.

Читання художньої літератури:

«Місто добрих справ» Р. Скаррі

«Ким бути?» І. Карпова (серія книг про професії)

«А що у вас?» С. Михалков

«Ким бути?» В. Маяковський

«Будівельники» Б. Заходер

«Дядя Стьопа - міліціонер» С. Михалков

«Чим пахнуть ремесла?» Д. Родарі

«Доктор Айболить» К. Чуковський

«Незнайко в сонячному місті» Н. Носов

Конструктивна діяльність:

«Юні архітектори»

Мета: поупражнять дітей в роботі з різними природними матеріалами; навчити підбирати красиві поєднання форм і кольорів при складанні декоративних композицій, об'єднувати свої вироби єдиним сюжетом. Спонукати дітей до спільної діяльності, пропонується об'єднати свої вироби загальним задумом.

«Юні винахідники»

Мета: навчити дітей моделювати конструкції за схемами; закріпити вміння дотримуватися пропорційність і симетричність, підбирати матеріал, красиво і доцільно прикрашати споруди; навчити дітей конструювати колективно, використовувати в процесі роботи свої знання, досвід; розвивати прагнення до пошуку, експериментування, творчості.

Формування цілісної картини світу:

Майстер - клас «Наші пироги для мам»

Мета: розширювати і конкретизувати уявлення про професію кухар; розвивати пізнавальні інтереси; розвивати мовну активність і діалогічну мова.

Майстер - клас «Красива стрижка».

Мета: розширювати і конкретизувати уявлення про професію перукар; розвивати пізнавальні інтереси; розвивати мовну активність і діалогічну мова.

Екскурсія в медичний кабінет «Професія - лікар».

Мета: ознайомити з професіями лікаря і медичної сестри, виховувати шанобливе ставлення до співробітників дитячого саду, розвивати у дітей спостережливість; поповнити словник дітей медичною термінологією, активізувати дієслова, вчити дітей повно відповідати на питання, знаходити якомога більше слів для відповідей в процесі спілкування.

Екскурсія в бібліотеку «Професія - бібліотекар».

Мета: формувати у дітей реалістичні уявлення про працю дорослих людей; залучати батьків до роботи з ознайомлення дітей з професією бібліотекаря; виховувати у дітей чуйність, повагу до праці дорослих.

Екскурсія на кухню дитсадка «Професія - кухар».

Мета: познайомити дітей з працею кухаря; розширити і закріпити знання про кухонному посуді.

малювання:

«Розмальовки - Професії»

Мета: виробити прагнення відбирати об'єкти для зображення відповідно до задуму; навчити розрізняти різноманітні форми, комбінувати в малюнку готові кольору і форми.

«Ким я стану, коли виросту?»

Мета: продовжувати розвивати у дітей здатності до образотворчої діяльності (почуття кольору, форми, композиції); формувати вміння, пов'язані з художньо - образним віддзеркаленням предметів і явищ навколишньої дійсності в малюванні.

аплікація:

«Альбом« Професії бувають різні »

Мета: продовжувати формувати у дітей інтерес до колективної діяльності; відбирати об'єкти для зображення за задумом; розвивати творчу уяву, фантазію.

Сюжетно - рольові ігри:

"Сім'я"

Мета: формувати уявлення про колективному веденні господарства, сімейному бюджеті, про сімейні взаємини, спільних дозвіллі; виховувати любов, доброзичливе ставлення до членів сім'ї, інтерес до їх діяльності.

"Магазин"

Мета: викликати у дітей інтерес до професії продавця, формувати навички культури поведінки в громадських місцях, виховувати дружні взаємини.

«Лікарня»

Мета: викликати у дітей інтерес до професії лікаря; виховувати чуйне, уважне ставлення до хворого, доброту, чуйність, культуру спілкування.

«Школа»

Мета: розширювати знання дітей про школу; допомагати дітям в оволодінні виразними засобами реалізації ролі (інтонація, міміка, жести); самостійно створювати для задуманого ігрову обстановку; сприяти формуванню вміння творчо розвивати сюжети гри; допомагати дітям засвоїти деякі моральні норми; виховувати справедливі відносини; зміцнити форми ввічливого поводження; виховувати дружбу, вміння жити і працювати в колективі.

«Перукарня»

Мета: розширити і закріпити знання дітей про роботу перукаря; виховувати культуру поведінки в громадських місцях; повагу, ввічливе ставлення до старших і один до одного; вчити дякувати за надану допомогу і послугу.

У роботі з батьками:

Оформлення книги «Професії наших батьків».

Батьки провели майстер - класи з дітьми. Познайомилися з такими професіями, як: перукар, лікар, дизайнер, військовий, кухар.

Результат проекту:

Проект «Всі професії важливі, всі професії потрібні» реалізував поставлені завдання.

Результати свідчать про позитивні зміни в уявленнях дітей про працю дорослих (знання спрямованості і структури конкретних трудових процесів, розуміння цінності праці людей різних професій, вміння переносити знання про зміст і структуру праці дорослих на власну трудову діяльність, розуміння значимості своєї праці).

В ході реалізації проекту яскраво проявилася така форма роботи, як спільна, партнерська діяльність вихователів, дітей і батьків. Батьки отримали важливий досвід, який дозволяє допомогти дітям успішно адаптуватися до нових федеральним державним вимогам в процесі підготовки до навчання в школі.