• 4. Мета на даному занятті
 • 6. Використовувані прийоми, методи, технології навчання
 • 7. Використовувані форми організації пізнавальної діяльності учнів
 • 8. Обладнання та основні джерела інформації.
 • 10. Вихід із ситуації
 • 11. Прогнозований результат (що формуються компетентності)
 • Детальна розробка позакласного заняття-практикуму
 • Мета практикуму
 • Орг.момент.
 • Проблема.
 • Планування проектної діяльності.
 • Підбиття підсумків.
 • Рефлексія.
 • позакласний захід по створенню (розробці) файлів сторінки класу на шкільному порталі www.proshkolu.ru.
  Скачати 25.31 Kb.
  Дата конвертації26.05.2017
  Розмір25.31 Kb.

  Тема «Позакласний заняття-практикум

  по створенню (розробці) файлів власної сторінки класу на шкільному порталі www. proshkolu. ru »

  Автор: Кулпині Т.А.,

  вчитель німецької мови та

  класний керівник 7а і 11 кл.

  МБОУ «ОСОШ №1 імені Героя РФ В.П. Брюхова »


  1. Учасники практикуму: навчаються 7а і 11 класів

  2. Етап навчання по даній темі: початковий.

  3. Стратегічна мета: створення власної сторінки 7а класу на шкільному порталі http: // Pro ШКОЛУ. ru

  4. Мета на даному занятті: створення (розробка) файлів-рубрик сторінки класу

  5.Тип заняття: практикум (проектна робота)

  6. Використовувані прийоми, методи, технології навчання: проектний, дослідний, словесний, наочно-демонстраційний методи, комп'ютерна технологія

  7. Використовувані форми організації пізнавальної діяльності учнів: колективна, групова, індивідуальна, парна

  8. Обладнання та основні джерела інформації. Матеріально-технічне та дидактичний оснащення:

  • комп'ютер з встановленою операційною системою Windows ХР, виходом в Інтернет, мультимедіа

  • пульти для голосування

  • картки зі словами для визначення поняття «сайт», зразкові картки-файли

  9. Проблемна ситуація: відсутність сторінки класу на шкільному порталі, незнання навчаються процедури роботи з сайтом www. proshkolu. ru, невміння створювати сторінку (файлів-рубрик сторінки) класу

  10. Вихід із ситуації: розробити і створити на порталі www. proshkolu. ru файли-рубрики сторінки класу

  11. Прогнозований результат (що формуються компетентності)

  - Соціальні (здатність до співпраці, уміння виявляти проблему і знаходити шляхи її вирішення, формування навичок взаєморозуміння, взаємодопомоги, мобільності)

  - Мотиваційні компетентності (здатність до навчання, вміння досягати успіху, інтереси і внутрішня мотивація (потреба), вміння робити власний вибір)

  - Функціональні компетентності (уміння оперувати науковим матеріалом, вміння оперувати своїми знаннями і вміннями, використовувати джерела інформації для власного розвитку)

  В ході даного заняття діти повинні створити (розробити) файли для сторінки класу на шкільному порталі, визначити зміст файлів, побачити процедуру роботи з сайтом www. proshkolu. ru.

  хід заняття


  етап уроку

  Дії класного керівника

  дії учнів

  1. Орг.момент

  мотивація

  - організовує і мотивує учнів на цільову організацію заняття за допомогою тези (притчі)

  - емоційно налаштовуються на заняття


  1. постановка

  проблеми

  цілепокладання

  - Буде запропоновано переглянути відеоряд сайтів

  - пропонує виявити проблему незнання учнями визначення слова «сайт», виходячи з результатів проведеного раніше дослідження

  - пропонує дати визначення поняттю «сайт» із запропонованих визначень (слів)

  - пропонує У1 зачитати точне визначення слову «сайт», знайдене ним, з достовірних джерел інформації

  - активізує учнів на формулювання теми і мети заняття

  - аналізують відеоряд

  - знайомляться з результатами дослідження

  - дають визначення слову «сайт»

  - позначають проблему

  • - формулюють тему і мету заняття

  • - У1 пропонує виготовлені їм заздалегідь буклети з більш повною інформацією про сайти

  III. Планування проектної діяльності

  - активізує учнів на планування проектної діяльності (складання плану, алгоритму дій)

  • - визначають процедуру роботи з сайтом під керівництвом класного керівника і консультантів, учнів 11 клас), тобто визначають план дій на занятті

  IV. Формування нових ЗУН (Обговорення у групі, практична робота)

  - пропонує вибрати і розробити свої файли-рубрики сторінки класу

  вибирайте і розробляють свої файли-рубрики

  - організовує реєстрацію на сайті www. proshkolu. ru,

  - активізує учнів на створення файлів

  - У4 працює в мережі Інтернет (проходить реєстрацію, оформляє файли на сайті www. Proshkolu. Ru)

  V.Робота в групах

  - організовує роботу груп з визначення вмісту файлів-рубрик

  - активізує учнів на аргументацію відповідей


  - обговорюють зміст файлів сторінки класу

  - аргументують свої відповіді


  VI. підсумок заняття

  - звертає увагу учнів на отримані ними в ході практикуму знання, на шляху досягнення мети і вирішення завдань

  - пропонує буклет з інструкціями по роботі з сайтом www. proshkolu. ru

  - формулюють підсумок заняття

  - аналізують свою роботу

  - систематизують отримані знання за допомогою буклету

  VII. перспектива

  - активізує учнів на виявлення проблеми: незнання і невміння учнів розміщувати матеріали на сайті

  - формулюють проблему

  - ставлять завдання по навчанню розміщення інформації на сайті на наступному практичному занятті

  рефлексія

  - пропонує учням пройти голосування (позначити зацікавленість учнів у роботі сторінки класу на порталі www. Proshkolu. Ru)

  - голосують (показують рівень своєї зацікавленості в роботі сторінки класу)


  Детальна розробка позакласного заняття-практикуму

  по створенню (розробці) файлів сторінки класу на шкільному порталі www. proshkolu. ru


  Мета практикуму - навчання учнів створення (розробки) файлів сторінки класу

  Учасники практикуму: навчаються 7а класу і консультанти - навчаються 11 класу

  1. Орг.момент. Мотивація. (5 хв.)

  (Заняття починається з міркування про посудині) Подивіться на цю посудину. На вашу думку, він наполовину порожній або наполовину повний? (відповіді дітей) Оптимісти вважають, що посудина наполовину повний, а песимісти - наполовину порожній. Мені б хотілося, щоб ви були оптимістами. Нехай ваш посудину, внутрішній світ, завжди тільки поповнюється. І вже сьогодні вам надається можливість поповнити свої знання.

  (слайд 1) Зверніть увагу на відеоряд і скажіть, що це? (відповіді дітей). Це сайти. Я попросила У1 провести анкетування з вами, метою якого було виявлення кількості хлопців, які знають, що таке «сайт». Давайте послухаємо результати анкетування. (виступає У1. На слайді результати анкетування) Отже, що ж таке «сайт»? Подивіться на слова на дошці. Виберіть слова, які можуть, на вашу думку, підходити до даного поняття (діти вибирають). Використовуючи дані слова, сформулюйте точне визначення поняттю «сайт». (відповіді дітей) Я попросила У2 знайти визначення слову «сайт» з достовірних джерел інформації. Давайте послухаємо. (У2 пропонує визначення поняттю «сайт») Як ти вважаєш, У2, яку функцію виконує сайт? Для чого він потрібен? (У2 відповідає і пропонує буклети, в які поміщена докладніша інформація, що стосується сайтів)

  1. Проблема. Цілепокладання. (3 хв.)

  Отже, кожен сайт переслідує свою мету. А ви знаєте, що у нашої школи є свій сайт? (слайд з сайтом школи) А хто знає, що на ньому розміщено? (відповіді дітей) Я попросила У3 проаналізувати інформацію на шкільному сайті. Давайте послухаємо результат дослідження. (У3 ділиться своїми висновками) Отже, інформації про наш клас на шкільному сайті мало. Як нам бути? Що зробити? (діти пропонують варіанти вирішення проблеми) Нам необхідний свій сайт або сторінка класу на якомусь сайті.

  1. Планування проектної діяльності. Процедура роботи з сайтом. (15 хв.)

  Оскільки створити власний сайт технічно складно, я пропоную вам створити власну сторінку класу на шкільному порталі www. proshkolu. ru, на якому я також розміщую свої матеріали. Перш, ніж почати створювати сторінку класу, нам необхідно вибрати веб-дизайнера, тобто людини, який буде працювати за комп'ютером. Отже, дизайнер відкриває портал. Яка процедура роботи з сайтом? (на дошці з'являється план діяльності)

  план:

  1. Зареєструватися на сайті (У4 реєструється)

  2. Створити файли-рубрики (Тут йде колективне обговорення назв файлів-рубрик)

  3. Визначити зміст файлів-рубрик (Поки У4 створює на сайті файли, діти в групах розробляють зміст цих файлів)

  4. Підвести підсумок

  1. Підбиття підсумків. (5 хв.)

  Давайте підіб'ємо підсумок сьогоднішнього заняття. Чи був корисним сьогодні наш практикум? Чому новому ми навчилися? Що дізналися? Чи вийшло у нас створити файли? Що допомогло нам цього домогтися. (відповіді дітей)

  А щоб наш сайт запрацював, необхідно навчитися розміщувати матеріал. А це тема наступного практичного заняття. Але, щоб ви не забули до наступної нашої зустрічі отримані сьогодні на практикумі знання, пропоную вам інструкцію по роботі з сайтом. (лунають буклети-інструкції)

  1. Рефлексія. (1 хв.)

  Голосування. Кого зацікавив наш сайт? Хто з вас хотів би продовжити роботу з ним? Пропоную проголосувати. Спасибі всім!
  Скачати 25.31 Kb.

  Головна сторінка
  Контакти

      Головна сторінка  позакласний захід по створенню (розробці) файлів сторінки класу на шкільному порталі www.proshkolu.ru.

  Скачати 25.31 Kb.