Перспективний план педагога-психолога
Скачати 14.55 Kb.
Дата конвертації04.06.2017
Розмір14.55 Kb.
ТипМетодичні рекомендації та розробки

Тетяна Игошина
Перспективний план педагога-психолога

«___» ___2016 р

РАБОТА ПЛАН

заходів педагога -Психологія на 2016-2017 рік.

Мета: збереження і зміцнення здоров'я дошкільників за допомогою забезпечення безпечної та психологічно комфортного освітнього середовища в умовах реалізації ФГОС ДО.

завдання:

1. Створити умови, що сприяють ефективному підбору і реалізації компонентів психологічної безпеки для збереження і зміцнення психофізичного здоров'я вихованців в умовах ДНЗ.

2. Створити умови для природного всебічного розвитку дітей, їх творчого потенціалу та індивідуальних особливостей.

3. Підвищити рівень психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу ДНЗ.

Етапи діяльності:

• Організаційно - практичний етап - «Психологизация» освітнього середовища, з метою збереження емоційного благополуччя її учасників; підвищення професійного рівня педагогів і створення необхідних умов для їх особистісного зростання, що має на увазі проведення для педагогів індивідуальних і групових консультацій, спрямованих на оптимізацію процесу організації предметно-розвиваючого середовища; організація корекційно-розвиваючих занять з дітьми, спрямованих на створення умов для їх природного психологічного розвитку, розвиток емоційно-вольової і комунікативно-особистісної сфер.

• Діагностичний етап - аналіз: емоційного стану вихованців, дослідження психологічного клімату в дитячому колективі; прогнозування психологічної готовності вихованців підготовчої групи до навчання в школі, розвиток психічних процесів; психологічного клімату педагогічного колективу; дитячо-батьківських взаємин.

• Просвітницький етап - підвищення психологічної культури педагогів і батьків, формування запиту на психологічні послуги та забезпечення інформацією по психолого педагогічних проблем, організація сімейного клубу «Точка опори».

№ п / п Заходи Терміни проведення Контингент учасників Джерело фінансування Відповідальний Очікувані результати

I Організаційна діяльність

1. Розробка нових напрямків видів діяльності педагога -Психологія Протягом року Педагог-психолог

Ст. вихователь

Игошина Т. С.

Казнова М. В. Організація діяльності педагога - психолога

2. Відвідування семінарів, тренінгів, курсів підвищення кваліфікації Протягом року Адміністрація ДНЗ

Педагог-психолог Лизун Т. Ю.

Игошина Т. С. Підвищення кваліфікації, узагальнення досвіду роботи

3. Розробка та доповнення психолого-педагогічних програм для роботи з дітьми відповідно до віку червень-серпень Педагог-психолог

Игошина Т. С.

Організація виховно-розвивального середовища для вихованців

4. Підбір інформаційного матеріалу за напрямками діяльності педагога -Психологія в ДОУ Протягом року Педагог-психолог

Игошина Т. С.

Поповнення і створення методичної бази педагога-психолога

5. Розробка і ведення документації Протягом року Педагог-психолог

Игошина Т. С.

Адміністрація ДНЗ Документація відповідно до вимог ДОО

6. Проведення круглих столів, бесід та консультацій Протягом року Педагог-психолог

Игошина Т. С. Оперативна інформація

7. Організація діяльності з вихованцями в літній період травень - серпень Педагог-психолог

Игошина Т. С. Підтримання і поліпшення психологічного здоров'я дітей

8. Складання та поповнення картотеки для роботи з дітьми за різними напрямками Протягом року Педагог-психолог

Ст. вихователь Игошина Т. С.

Казнова М. В. Спільне рішення з педагогами пізнавальних і практичних завдань через залучення вихованців в значимі і цікаві для них види діяльності

9. Ведення психологічних карт вихованців Протягом року Педагог-психолог Игошина Т. С.

Структурування діяльності педагога-психолога

II Інформаційно-аналітична діяльність

1. Аналіз діяльності педагога -Психологія за напрямками роботи Два рази в рік Адміністрація ДНЗ

Педагог-психолог

Лизун Т. Ю.

Игошина Т. С. Коригування діяльності педагога-психолога

2. Звіти за підсумками діяльності педагога -Психологія Річний статистичний Педагог-психолог

Игошина Т. С.

Інформаційно-аналітична довідка

3. Розробка та випуск інформаційних листів і буклетів для батьків Протягом року Педагог-психолог

Ст. вихователь

Игошина Т. С.

Казнова М. В. Підвищення батьківської компетентності з питань виховно-розвиваючих взаємин з дітьми

4. Придбання методичних посібників і літератури Протягом року Адміністрація ДНЗ

Педагог-психолог

Кошти бюджету відповідно до кошторису ДОУ Лизун Т. Ю.

Игошина Т. С.

Розширення кругозору та пошук нових форм роботи

5. Придбання килимків для релаксаційних вправ для дітей молодших груп Протягом року Адміністрація ДНЗ

Педагог-психолог

Кошти бюджету відповідно до кошторису ДОУ Лизун Т. Ю.

Игошина Т. С. Проведення вправ з вихованцями для зняття психоемоційного та психом'язового напруги

6. Оформлення фотоматеріалів, стендів (куточка педагога -Психологія в кожній віковій групі, інформаційного стенду для батьків з актуальних тем) Протягом року Педагог-психолог

Батьки Игошина Т. С.

Представлення досвіду роботи, інформування батьків

7. Створення і поповнення банку даних про сім'ї, залучених в виховно-освітній процес 2 рази в рік Вихователі

Педагог-психолог

Игошина Т. С.

Підвищення ефективності роботи з сім'єю, з ведення звітності, забезпечення швидкого доступу до необхідної інформації, підтримка відомостей в актуальному стані

8. Ведення щотижневого планування діяльності педагога -Психологія Щотижня Педагог-психолог Игошина Т. С.

Підвищення ефективності діяльності педагога-психолога ДНЗ

9. Оновлення сайту педагога -Психологія Щомісяця Педагог-психолог Игошина Т. С. Інформування батьків і педагогів, підвищення педагогічної компетентності

10. Публікація матеріалу на інтернет-сайтах Щомісяця Педагог-психолог Игошина Т. С. Обмін досвідом з фахівцями

III Внутрішній контроль

1. Ведення книги відгуків і пропозицій Протягом року Педагог-психолог Игошина Т. С.

Оцінка ефективності роботи педагога -Психологія з дітьми та батьками

2. Анкетування сімей, що беруть участь у виховно-освітньому процесі ДНЗ 1 раз в півріччя Педагог-психолог Игошина Т. С.

Оцінка ефективності роботи ДНЗ

IV Взаємодія з дітьми

1. Діагностика етап:

а) заповнення адаптаційних карт дітей раннього молодшого віку;

б) індивідуальні методики з дослідження розвитку особистості дитини;

в) Методика «Бесіда про школу» Т. А. Нєжновою з дітьми старшого дошкільного віку (групова форма проведення);

г) Методика дослідження мотивації навчання М. Р. Гінзбург, І. Ю. Пахомової і Р. В. Овчаровой дітей старшого дошкільного віку (групова і індивідуальна форми проведення);

д) тест Керна-Йерасіка;

е) входить, проміжна і вихідна діагностики по реалізованим психолого педагогічним програмам відповідно до віку дитини Протягом року Педагог-психолог Игошина Т. С.

а) виявлення ступеня адаптивності вихованців у ДНЗ;

б) визначення розвитку психічних процесів, комунікативних навичок і емоційної сфери;

в) дослідження внутрішньої позиції старшого дошкільника і характеру орієнтації на шкільно-навчальну діяльність;

г) дослідження рівня мотивації у дошкільнят;

д) визначення рівня готовності дітей до навчання в школі;

е) моніторинг реалізації психолого-педагогічних програм, виявлення рівня розвитку комунікативної та емоційної сфер, розвиток психічних процесів у вихованців

2. Організаційно-практичний етап:

а) спостереження за дітьми раннього дошкільного віку на прогулянці, розвиваючих заняттях, спільних іграх з однолітками;

б) проведення ігор та вправ з дітьми різних вікових категорій;

в) проведення циклу психогимнастики з дітьми раннього та молодшого дошкільного віку;

г) комплектування дитячих груп для проведення циклу занять по розвиваючих програм;

д) проведення циклу заходів (вправ, ігор) для дітей середньої, старшої та підготовчої груп по психолого педагогічним програмам;

е) проведення релаксаційних вправ з дітьми всіх груп;

ж) індивідуальні ігрові заняття з дітьми раннього дошкільного віку, індивідуальні інтерв'ю з дітьми «Твоє життя вдома і в дитячому саду»;

з) проведення індивідуальних консультацій, бесід з дітьми всіх груп по наявних проблем Протягом року Педагог-психолог Игошина Т. С.

а) знайомство з вихованцями;

б) розвиток комунікативної та емоційної сфер вихованців;

в) зняття психоемоційного напруження дітей, поліпшення психологічного клімату в дитячому колективі;

г) ефективне співробітництво з вихованцями;

д) розвиток комунікативно-особистісної, емоційно-вольової, пізнавальної сфер вихованців;

е) зняття емоційної, м'язової напруги у дітей;

ж) поліпшення адаптаційного періоду дітей в малій групі соціуму;

з) підтримання і поліпшення психофізичного та емоційного здоров'я вихованців

V Взаємодія з педагогами

1. Просвітницький етап:

а) підготовка і проведення індивідуальних консультацій, бесід з актуальних питань;

б) обговорення тематичного планування з вихователями середніх і старших груп;

в) вихователям молодшої групи дати рекомендації про те, як полегшити адаптаційний період дітям молодшого дошкільного віку;

г) проведення консультацій педагогів і батьків в адаптаційний період до ДНЗ;

д) проведення круглих столів, занять з елементами тренінгу для педагогів;

е) бесіди з вихователями за запитом;

ж) підготовка до занять з батьками в рамках сімейного клубу «Точка опори» спільно з вихователями середніх груп.

2. Практичний етап:

а) спільні розробки сценаріїв і проведення дитячих та сімейних святкових заходів;

б) проведення групових занять з вихователями, з метою профілактики емоційного і професійного вигорання.

в) індивідуальне взаємодія з педагогами на їх запит. Протягом року Педагог-психолог

Вихователі Игошина Т.С. 1. Підвищення психолого-педагогічної компетентності педагогів, забезпечення інформацією по психолого-педагогічним та віковим проблемам, профілактика емоційного і професійного вигорання.

2.

а) поліпшення морально-психологічного клімату в педагогічному колективі;

б) профілактика емоційного вигорання співробітників

VI Взаємодія з батьками

1. Просвітницький етап:

а) проведення індивідуальних консультацій та бесід з потрібних питань;

б) оформлення інформаційного куточка педагога -Психологія для батьків в кожній групі (знайомство з віковими особливостями дітей, як спілкуватися з дітьми, як грати і т. д.);

в) розробка і оформлення інформаційних листів і буклетів для батьків за виявленими проблемам;

г) організація сімейного клубу «Точка опори».

2. Практичний етап:

активна взаємодія з батьками:

а) залучення батьків новоприбулих дітей до співпраці (заповнення анкет);

б) проведення батьківських зборів з актуальних тем і результатами діагностик;

в) взаємодія за запитом батьків і в рамках сімейного клубу.

Протягом року Педагог-психолог

Батьки Игошина Т. С. 1. Підвищення рівня педагогічної компетентності батьків для ефективної взаємодії з дітьми.

2. Підвищення рівня виховання і розвитку дітей через співпрацю з батьками:

а) збір інформації про дитину і сім'ї;

б) інформування батьків про результати роботи з дітьми, складання рекомендацій для поліпшення дитячо-батьківських відносин.

VII Участь в конкурсах

Участь в обласних і міських конкурсах по організації навчально-виховного процесу для дітей в ДНЗ Протягом року Педагог-психолог Игошина Т. С.

Організація цікавого, розвиваючого і пізнавального розвитку дітей в ДНЗ, розширення соціальних зв'язків

VII Господарська діяльність

1. Естетичне оформлення кабінету педагога -Психологія липень-жовтень Адміністрація ДНЗ

Педагог -Психологія Кошти бюджету відповідно до кошторису установи Лизун Т. Ю.

Игошина Т. С. Поліпшення психологічного клімату дитячого і педагогічного колективу

VIII Культурно - масова діяльність

Підготовка і проведення святкових заходів:

1. Новорічні свята і Різдво

Грудень-січень Адміністрація ДНЗ

Педагог-психолог

Вихователі Лизун Т. Ю.

Игошина Т. С.

Організація спільного дозвілля дітей та батьків з метою поліпшення дитячо-батьківських відносин

2. День захисника Вітчизни лютого

3. 8 Марта Марта

4. 1 Апрель Апрель

5. День Перемоги травня

6. День захисту дітей червні

7. День сім'ї травня

8. День матері листопада

9. Сімейні свята Протягом року

10. Участь в культмасових заходах ДНЗ Протягом року (за планом ДОУ) Співробітники ДОУ Лизун Т. Ю.

Игошина Т. С.

Згуртування колективу, підтримання корпоративного духуСкачати 14.55 Kb.