Педагогічний експеримент «Розвиток логічного мислення дошкільнят через реалізацію технології блоків Дьенеша»
Скачати 14.59 Kb.
Дата конвертації10.11.2018
Розмір14.59 Kb.
Типблоки Дьенеша

Олена Кононова
Педагогічний експеримент «Розвиток логічного мислення дошкільнят через реалізацію технології блоків Дьенеша»

ПЕДАГОГІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ

«Розвиток логічного мислення дітей дошкільного віку через реалізацію технології блоків Дьенеша».

Актуальність: На сучасному етапі розвитку дошкільної освіти, відповідно до ФГОС, така форма роботи, як заняття, втрачає свою актуальність. Зростає роль гри. Граючи, дитина опановує певними якостями особистості. Він стає емоційно чуйним, допитливим і активним.

Сучасні логіко-математичні ігри стимулюють наполегливе прагнення дитини отримати результат (зібрати, з'єднати, виміряти, проявивши при цьому пізнавальну ініціативу і творчі здібності. Вони допомагають розвивати увагу, пам'ять, мова, уява і мислення, створюють позитивну емоційну атмосферу, спонукають дітей до спілкування, колективного пошуку, прояву активності в перетворенні ігрової ситуації.

Найважливішим дидактичним посібником логіко-математичного розвитку дошкільників є - логічні блоки Дьенеша.

Мета технології - розвиток інтелектуальних здібностей дітей.

Мета досягається за допомогою комплексу завдань:

- формування пізнавальних інтересів;

- розвиток спостережливості;

- дослідницький підхід до явищ і об'єктів навколишнього

дійсності;

- розвиток творчого мислення, емоційної сфери;

- формування базисних уявлень про навколишній і

комунікативних здібностей.

Гіпотеза: Логічні блоки Дьенеша універсальна технологія, яка є одночасно і знаряддям професійної праці педагога, і інструментом навчально-пізнавальної діяльності дитини.

Мета експерименту: створення умов для розвитку елементарних прийомів логічного мислення як способів пізнавальної діяльності у дошкільників через використання логічних фігур і блоків Дьенеша.

Завдання експерименту:

Для педагогів:

1. Вивчення, узагальнення, поширення та впровадження передового педагогічного досвіду та новаторських ідей.

2. Оновлення змісту основної освітньої програми ДОУ відповідно з використанням блоків Дьенеша.

3. Організація освітнього ігрового простору, через оновлення розвиваючої предметно-просторового середовища ігровими комплексами Дьенеша.

4. Відпрацювання механізмів моніторингу якості здійснення освітньої діяльності, оцінки ефективності проекту.

5. Створення спеціально підібраною системи занять, ігор-вправ, ігрових завдань з дидактичним змістом

Для дошкільнят:

6. Формування пізнавального інтересу, бажання і потреби пізнати нове;

7. Розвиток спостережливості, дослідницького підходу до явищ і об'єктів навколишньої дійсності;

8. Розвиток уяви, креативності мислення (вміння гнучко, оригінально мислити, бачити звичайний об'єкт під новим кутом зору);

Для батьків:

11. Підвищення інформованості та зацікавленості батьків, як споживачів освітніх послуг.

База для проведення педагогічного експерименту: МБДОУ дитячий сад «Білочка» п. Мотигино.

Учасники експерименту: вихованці 1-ої і 2-ий старшої груп МБДОУ д / с «Білочка», педагоги установи, батьки 2-ий старшої групи.

Контрольна група: 2-а старша група (20 дітей).

Експериментальна група: 1-а старша група (20 дітей).

Термін реалізації експерименту: 2 роки (2016-2017гг).

Етапи експерименту:

1 етап підготовчий.

На підготовчому етапі необхідно: виявити рівень

- сформованості первинних понять: логічні дії, кодування інформації, структура і алгоритми виконання дій у дітей старшого дошкільного віку

- розробити систему занять з математики з використанням дидактичного матеріалу - блоків Дьенеша, яка сприяє активізації розумової діяльності дошкільників, формування елементарних основ логічного мислення, підвищенню інтересу дітей до занять.

- розвиток у дітей основи математичних здібностей, елементи логічного мислення, формувати інтерес до навчальної діяльності засобами використання дидактичного матеріалу - блоків Дьенеша.

- Комплектування пакету діагностичних методик і методів моніторингу ефективності експерименту, критеріїв оцінювання.

- Розробка перспективного планування педагогічної роботи з дошкільнятами.

- Проведення первинної психолого-педагогічної діагностики.

- Створення умов для колективних та індивідуальних ігор.

- Проведення круглого столу для батьків і презентація педагогічного експерименту «Інтенсивне інтелектуальний розвиток через технологію блоків Дьенеша».

2 етап проведення психолого педагогічного експерименту

етапи

експериментальна група

1 старша група

контрольна група

2 старша група

I етап

початковий

(констатуючий)

2016р. Діагностика по Л. А. Венгеру

-1 критерій визначає ступінь оволодіння дитиною перцептивних діями моделює характери (методика «Перцептивное моделювання»); дитині пропонується скласти фігуру з деталей геометричної форми, відповідно до заданого зразком. Мета методики перцептивного моделювання - виявити рівень розвитку перцептивних дій дитини.

-2 критерій визначає ступінь оволодіння діями ідентифікації; дитині пропонується лист, на якому певному чином розташований квадрати п'яти кольорів, кожен має п'ять відтінків. По черзі педагог пред'являє квадрат і дитина на своєму аркуші повинен знайти такий же квадрат, а саме такого ж кольору. Мета методики навчити дитину бачити тонкі відмінності.

-3 критерій визначає ступінь оволодіння дії, віднесення властивостей предметів до заданим стандартам. Дитині пропонуються предметні картинки і картки або коробочки з намальованими геометричними фігурами. дитина визначає на яку геометричну фігуру похід конкретний об'єкт і відкладає його на потрібну картку або коробочку.

-4 критерій визначає ступінь сформованості дій логічного мислення. Дитині пропонується таблиця з геометричними фігурами, розташованими в певній послідовності, деякі клітинки порожні, їх потрібно заповнити, виявивши закономірності логічного ряду.

результати

Результати: середнє значення діагностики сформованості інтелектуального розвитку:

Н (низький рівень розв.) -11%

С (середній у. Р) - 69%

В (високий у. Р) - 20% Результати: середнє значення діагностики сформованості інтелектуального розвитку:

Н (низький рівень розв.) -9%

С (середній у. Р) - 68%

В (високий у. Р) - 23%

висновки:

Середні значення результатів діагностики сформованості інтелектуального розвитку дошкільників старших груп практично однакові на початок експерименту

II етап

Основний

(формуючий)

2016-2017гг.

Робота по основній освітній програмі ДОУ + система занять з математики з використанням дидактичного матеріалу - блоків Дьенеша. Робота по основній освітній програмі ДОУ.

III етап

заключний

(контрольний)

2017р.

Діагностика по Л. А. Венгеру

-1 критерій визначає ступінь оволодіння дитиною перцептивних діями моделює характери (методика «Перцептивное моделювання»); дитині пропонується скласти фігуру з деталей геометричної форми, відповідно до заданого зразком. Мета методики перцептивного моделювання - виявити рівень розвитку перцептивних дій дитини.

-2 критерій визначає ступінь оволодіння діями ідентифікації; дитині пропонується лист, на якому певному чином розташований квадрати п'яти кольорів, кожен має п'ять відтінків. По черзі педагог пред'являє квадрат і дитина на своєму аркуші повинен знайти такий же квадрат, а саме такого ж кольору. Мета методики навчити дитину бачити тонкі відмінності.

-3 критерій визначає ступінь оволодіння дії, віднесення властивостей предметів до заданим стандартам. Дитині пропонуються предметні картинки і картки або коробочки з намальованими геометричними фігурами. дитина визначає на яку геометричну фігуру похід конкретний об'єкт і відкладає його на потрібну картку або коробочку.

-4 критерій визначає ступінь сформованості дій логічного мислення. Дитині пропонується таблиця з геометричними фігурами, розташованими в певній послідовності, деякі клітинки порожні, їх потрібно заповнити, виявивши закономірності логічного ряду.

результати

(передбачається)

Результати: середнє значення діагностики сформованості інтелектуального розвитку:

Н (низький рівень розв.) -0%

С (середній у. Р) - 24%

В (високий у. Р) - 76% Результати: середнє значення діагностики сформованості інтелектуального розвитку:

Н (низький рівень розв.) -5%

С (середній у. Р) - 65%

В (високий у. Р) - 30%

висновок

(передбачається) В результаті використання системи занять з математики з використанням дидактичного матеріалу - блоків Дьенеша, експериментальна група повинна показати високі результати інтелектуального розвитку дошкільників.

3 етап заключний:

Передбачувані результати від реалізації педагогічного експерименту:

Для дітей:

1. Високий рівень інтелектуального розвитку у дітей;

2. Високий рівень творчої уяви як основ креативності;

3. Високий рівень оволодіння логіко-математичної, дидактичною грою;

4. Зростання розумового потенціалу (% приріст щорічно);

5. Розвиток у дітей ініціативи, кмітливості, самостійності, активності.

Для педагогів ДНЗ:

1. Організація педагогічного пошуку через реалізацію інноваційних програм.

2. Підвищення рівня професіоналізму педагогів в реалізації розвиваючих технологій.

3. Впровадження інноваційних технологій, сучасних форм і нових методів роботи з пізнавальної діяльності дошкільнят.

4. Презентація педагогічного досвіду серед колег.

Для батьків:

1. Підвищення рівня зацікавленості батьків в застосуванні ігрових технологій будинку;

2. Задоволеність соціальним замовленням з боку батьків на інтелектуальний розвиток дошкільника.

Для ДОУ:

1. Підвищення ефективності та якості освітнього процесу.

2. Забезпечення сучасних вимог підготовки дитини до шкільного навчання на основі розвиваючих підходів.

3. Реалізація інноваційних технологій. Узагальнення передового педагогічного досвіду. Створення позитивного іміджу ДНЗ.

висновок

Аналіз роботи з дошкільнятами показав, що у дітей сформовані

такі первинні поняття, як логічні дії, кодування інформації,

структура і алгоритми виконання дій. Діти вміють не тільки думати,

стежити за координацією рухів, але і використовувати більш складні

граматичні структури пропозицій в мові на основі порівнянь і

поєднань однорідних предметів, будувати висловлювання з союзами «і»,

«Або», розуміти суть заперечення і частки «не».

Спостерігаючи за ростом розумової і мовної діяльності, яка

очевидна при багаторазовому використанні логічних операцій,

стверджую, що:

1. Діти ознайомилися з прийомом порівняння, аналізу, синтезу,

класифікації. Можуть встановити певну послідовність

деяких подій.

2. Приблизно дітей відчуває стійкий інтерес до розвиваючих

ігор.

3. Зросла ступінь їх активності в самостійної діяльності.

Робота з розвитку мислення дошкільників при використанні

блоків Дьенеша принесла свої плоди.

4. Діти з легкістю засвоїли знання про геометричні фігури,

навчилися розрізняти предмети за формою, кольором, розміром, товщиною.

5. Помітно розвинулися розумові процеси, здатність до

моделювання та заміщення властивостей, вміння кодувати і

декодувати інформацію.

6. Діти роблять перші кроки по висловленню судження, докази.

Це досить складна мовна діяльність, але вона дуже

необхідна.

7. Дитина вміє пояснювати свою позицію, висловити свою думку і не

соромиться цього.

8. Дошкільнята, які логічно мислять став найбільш

розкутими: у них добре розвинені пізнавальні процеси і

розумові операції, вони складають алгоритми, кодують і

декодують інформацію, узагальнюють предмети по одному, двох, трьох

подібностям і відмінностей.

Все це послужить успішній підготовці їх до школи.

Таким чином, система роботи з розвитку логічного мислення

дошкільнят з використанням логічних блоків Дьенеша сприяє

більш успішному формуванню у дітей основних прийомів логічного

мислення. Розроблена система занять математичного циклу з використання даних дидактичних засобів дозволила добитися високих результатів.Скачати 14.59 Kb.

Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінкаПедагогічний експеримент «Розвиток логічного мислення дошкільнят через реалізацію технології блоків Дьенеша»

Скачати 14.59 Kb.