Педагогічні умови формування навичок безпечної поведінки в побуті у дітей старшого дошкільного віку
Дата конвертації28.07.2017
Розмір14.5 Kb.
ТипМетодичні рекомендації та розробки

Олена Ящук
Педагогічні умови формування навичок безпечної поведінки в побуті у дітей старшого дошкільного віку

Стаття Ящук Є. В.

Постановка проблеми. Актуальність проблеми безпечної життєдіяльності людини з кожним роком стає все більш очевидною. За багатовікову історію співтовариство людей накопичило чималий досвід в цій області, але управляти природними явищами, протистояти стихіям в повній мірі воно поки не може. Маємо парадокс: протягом багатьох років створювалися і удосконалював технічні засоби з метою забезпечити безпеку і комфортність свого існування, а в результаті виявився перед обличчям загроз, пов'язаних з виробництвом і використанням техніки. Очевидно, що в сучасних умовах необхідна ретельна підготовка всього населення до життя в умовах, при яких як в природному оточенні, так і в побуті можливе виникнення ситуацій небезпеки.

Безсумнівно, що основам безпечної життєдіяльності треба вчити. Знання про зонах ризику в повсякденному житті і способах порятунку в них потрібні не тільки дорослим людям. Ці знання, нехай елементарні, в рівній мірі потрібні і учням початкової школи, і старшокласникам, і навіть маленьким вихованцям дитячих дошкільних установ. Чим раніше почати роботу по освіті дітей про існуючі в житті небезпеки і підготовки до дій в них, тим раніше діти набудуть досвіду безпечної поведінки. Навчати людини, як вести себе в різних обставинах, що створюють загрозу для його нормального співіснування, праці і відпочинку, необхідно систематично і планомірно, а не епізодично, від випадку до випадку.

Лише таким чином можна розвинути вміння і навички, спрямовані на збереження життя, зміцнення здоров'я та поліпшення стану навколишнього природного і соціального середовища.

Вивчаючи історичний аспект проблеми виховання безпечної поведінки дітей дошкільного віку ми з'ясували, що на різних історичних етапах мало місце різне розуміння соціально-педагогічної та медико-педагогічного захисту та охорони здоров'я дітей, яке залежало від соціально-економічних умов, філософсько-релігійних або світських уявлень про людині, його призначення, сенс життя і смерті, про здоров'я і хвороби.

Оскільки в останні десятиліття актуальність проблеми формування основ безпеки життєдіяльності не тільки не знизилася, але, у зв'язку з розвитком техніки, ще й зросла, багато сучасних вчені вивчають питання прищеплення навичок основ безпеки поведінки дітям дошкільного віку.

Аналіз останніх джерел. Даною проблемою займалися такі російські дослідники, як Н. Н. Авдєєва, К. Ю. Біла, Г. К. Зайцева, Т. Г. Хромцова і ін.

Дослідники відзначають, що у підготовленого до небезпечної ситуації «компетентного» людини подолання почуття розгубленості відбувається значно швидше; у непідготовленого - зберігається розгубленість визначає тривалий бездіяльність, страх, метушливість.

Мета статті. Мета даної статті - представити результати експериментального дослідження з проблеми безпечної поведінки дошкільників в побуті.

Виклад основного матеріалу. Досвід безпечної поведінки дітей - це сукупність знань про правила безпеки життєдіяльності, уміння поводитися з потенційно-небезпечними предметами та переживання, що визначають мотиви поведінки дитини, а також навички дитини в поводженні з потенціально- небезпечними предметами.

У педагогічній та методичній літературі виділені кошти формування знань, мотивів і навичок безпечної поведінки дошкільників.

До засобів формування знань і мотивів безпечної поведінки можна віднести: наочні засоби (картини, слайди, ілюстрації із зображенням небезпечних предметів і дітей, які потрапили в небезпечну ситуацію);

-дідактіческіе гри, спрямовані на освоєння знань безпечної поведінки та джерел небезпеки;

-Художнє літературу, що допомагає дитині усвідомити необхідність виконання правил безпеки життєдіяльності;

До засобів формування навичок безпечної поведінки відносяться:

- імітаційно- ігрові вправи, зміст яких спрямований на засвоєння досвіду безпечної поведінки;

-технічні та інформаційні засоби навчання (кінофільми, мультфільми, а також ряд комп'ютерних ігор, спрямованих на формування безпечної поведінки в побуті, на вулиці, з незнайомими людьми і т. д.

Визначено також методи формування у дітей знань про безпечну поведінку. Найбільш популярні в практиці дошкільних установ:

- розглядання картин, ілюстрацій, кінофільмів, мультфільмів, які показують небезпечні ситуації;

- читання оповідань, віршів подібної проблематики і т. Д.

Однак, найбільш дієвим методом формування навичок безпечної поведінки є проблемний метод навчання. Цей метод заснований на створенні педагогом проблемних ситуацій, в ході вирішення яких дитина повинна визначити, як убезпечити своє життя в тому чи іншому випадку.

У психолого-педагогічної та методичної літератури визначено так само ряд педагогічних умов, які повинні сприяти формуванню у дітей дошкільного віку знань і умінь безпечної поведінки в побуті.

Такими умовами є:

- відбір доступного дітям змісту знань, умінь безпечної поведінки в побуті та встановлення послідовності його освоєння;

- застосування методики, яка забезпечує єдність формування у дошкільнят знань і умінь, як основи досвіду безпечної поведінки в побуті;

- спільна діяльність педагогів і батьків спрямована на формування досвіду безпечної поведінки дошкільників;

- активність і самостійність дитини в освоєнні досвіду безпечної поведінки;

- створення предметно - розвивального середовища, спрямованої не тільки на забезпечення безпеки життєдіяльності, а й сприяє формуванню досвіду безпечної поведінки;

- використання спеціально підібраних творів художньої літератури для допомоги дошкільнятам у усвідомленні необхідності дотримання конкретних правил безпеки в різних життєвих ситуаціях.

Нами була проведена експериментальна робота по висунутої проблеми на базі дошкільного закладу. Експеримент складався з 3-х етапів. На першому етапі ми вивчали актуальний рівень знань і навичок безпечної поведінки в побуті у дошкільнят старших груп.

Для цього нами були визначені критерії сформованості знань про безпечну поведінку в побуті у дітей старшого дошкільного віку:

- обсяг, повнота знань про джерела небезпеки, про запобіжні заходи та дії в небезпечних побутових ситуаціях;

- точність і аргументованість суджень про способи безпечної поведінки в побуті.

Були визначені критерії оцінки навичок безпечної поведінки дошкільників:

- ступінь оволодіння діями;

- дотримання запобіжних заходів.

Продіагностувати знання про безпечну поведінку дітей в побуті і рівень сформованості навичок поведінки дітей ми зробили висновок про те, що знання дітей в цій області значно вище, ніж навички поведінки. Близько 60% дітей, що беруть участь в експерименті, мають достатній рівень знань про те, як необхідно вести себе в побутових умовах в разі виникнення небезпеки. І тільки 32% з них мають навик безпечної поведінки.

Отримані дані говорять про те, що необхідна спеціальна робота з дітьми, спрямована, в першу чергу, на формування навичок безпечної поведінки дітей під час виникнення небезпеки в побутових умовах.

Для цього необхідно створити такі педагогічні умови, спрямовані на закріплення знань і формування практичної діяльності, як в умовах дитячого садка, так і в сім'ї:

- вибрати методику, спрямовану на освоєння безпечної поведінки дітей у побуті;

-Розробити перспективний план роботи з навчання дітей безпечній поведінці в побуті;

- ознайомити із засобами, методами ознайомлення дітей з безпекою життєдіяльності в побуті;

- удосконалити предметно - розвиваюче середовище в групі, оновити дидактичний матеріал, що сприяє закріпленню знань про безпечну поведінку в побутових ситуаціях;

- включити батьків у взаємодію з дитячим садом по формуванню у дітей дошкільного віку навичок безпечної поведінки в побуті.

Створення цих педагогічних умов і стало метою формуючого етапу дослідження. Робота по реалізації цих педагогічних умов велася в трьох напрямках:

- робота з вихователями;

- робота з батьками;

- робота з дітьми.

Основною методикою роботи з дітьми стала методика ситуаційно-імітаційного моделювання.

Важливою умовою реалізації даної методики є збагачення предметно-ігрового середовища. Під час дослідження було створено макет кімнати і кухні, де розігрувалися ситуації небезпечного і безпечної поведінки в побуті. Для збагачення ігрового куточка групи ми підібрали пластмасовий посуд, столові прилади, предмети побутової техніки: міксер, м'ясорубка, терка, мікрохвильова піч, пилосос, пральна машина і т. Д. Все це було необхідно для імітації дій дітей з потенційно небезпечними предметами побуту і моделювання загрозливих для життя і здоров'я ситуацій.

Перевага використання ігрових проблемно-практичних педагогічних ситуацій, в порівнянні із заняттями зі збагачення знань про правила безпеки життєдіяльності в побуті, проявляється в наступному:

- кожна дитина максимально активний;

- є можливість диференційовано здійснювати уточнення і систематизацію знань дітей (в залежності від їх рівня, оскільки ігри проводилися з підгрупою (від 2 до 8 осіб) або індивідуально;

- підтримується стійкий інтерес дошкільників до даної діяльності і високий емоційний фон.

Ми використовували проблемні ситуації, що вимагають від дітей практичних навичок: «Наріжемо хліб до обіду», «Почистим хом'яку морквину», «Допоможемо няні: стираємо, гладимо», «Робимо прибирання будинку» і т. Д. Небезпека предметів, пропонованих дітям, була максимально знижена: ніж з тупим кінцем, теплий дорожній праска, непідключений подовжувач, в який необхідно було увіткнути електричну вилку і так далі.Тут діти мали можливість попрактикуватися в освоєних уміннях користування потенційно небезпечними предметами побуту і оцінити вміння інших.

На основі аналізу науково-популярних, художніх і методичних джерел з охорони безпеки життєдіяльності дітей, нами були відібрані окремі твори і складені рекомендації вихователям і батькам по використанню їх в роботі з дошкільнятами. Це такі твори художньої літератури, як: Г. К. Зайцева

«Уроки Айболита», Д. Орлова «Про Стобеда», Д. Б. Ігуменова, І. Г. Іванніков «Щоб не було біди. Дітям про вогонь і пожежі »і т. Д.

Після проведення формуючого етапу експерименту для вивчення ефективності роботи нами було проведено контрольний етап експерименту, який здійснювався за аналогією з констатує етапом.

На основі аналізу результатів діагностики дітей на контрольному етапі можна відзначити, що рівень знань про джерела небезпеки, про запобіжні заходи і про дії в разі небезпеки, у дітей, що беруть участь в експерименті, значно зріс.

Рівень знань дітей про потенційно - небезпечні предмети і запобіжні заходи склав в цілому 78%, а рівень навичок - 59%.

Висновки. Можна зробити висновок, що виділені нами раніше педагогічні умови допомогли дітям освоїти знання, вміння і навички безпечної поведінки в побуті.

Досвід експериментальної роботи показав, що спочатку знання дітей про предметах, які становлять небезпеку, про те, як себе вести в разі небезпеки, були вище, ніж навички. Це пов'язано з тим, що традиційні методи навчання дітей: розповіді, бесіди, розгляд картин підвищують тільки рівень знань. Наш досвід показав, що метод ситуаційного моделювання дає найбільший ефект в отриманні дітьми практичних навичок поведінки.

Вмеcте з тим, необхідно відзначити, що в експериментальній роботі ми зіткнулися і з рядом труднощів, які проявилися в наступному:

- в неможливості забезпечення в умовах дитячого садка частою практики в формованих у дітей старшого дошкільного віку умінь безпечної поведінки, широкого використання дошкільниками предметів побуту;

- у відсутності даної діяльності в сім'ї через острах батьків надання більшої самостійності своїй дитині, або через брак часу.

Але інтерес дітей до занять, вправ, ігор, які пропонував вихователь в процесі експериментальної роботи був настільки великий, що допоміг подолати виниклі труднощі і в значній мірі призвів до позитивного результату експерименту.

література:

1. Авдєєва Н. Н., Князєва О. Л., Стёркіна Р. Б. Безпека: Навчальний посібник з основ безпеки життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку. - М., 1998.-194с

2. Загородский Ф. М. Короткі нариси з історії техніки безпеки в Росії. - Л., 1995-262с

3. Біла К. Ю. Небезпечні ситуації // Дошкільник. Молодший школяр.

№ 5.2007. с. 10-12
Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінкаПедагогічні умови формування навичок безпечної поведінки в побуті у дітей старшого дошкільного віку