Особливості мовної поведінки педагога в спілкуванні з батьками
Дата конвертації02.10.2017
Розмір9.71 Kb.
ТипМетодичні рекомендації та розробки

Любов Миколаївна Зоріна
Особливості мовної поведінки педагога в спілкуванні з батьками

Специфіка актуальних форм діалогу дорослих в дошкільній освіті зумовлена ​​метою дошкільного виховання.

Численні дослідження переконливо показують, що сім'я і дитячий сад-два виховних феномена, кожен з яких по-своєму дає дитині соціальний досвід, але тільки в поєднанні один з одним вони створюють оптимальні умови для входження маленької людини у великий світ. До ознак такої співпраці, як зазначає Є. Коротаєва, відносяться:

• соприсутствие учасників діяльності в часі і в просторі;

наявність єдиної мети, загальної для всіх учасників мотивації;

• поділ процесу діяльності між учасниками;

• поєднання прав і обов'язків батьків і педагогів в

спільної діяльності з єдиною метою - створенням оптимальних

умов для розвитку і виховання дитини;

• отримання єдиного кінцевого результату - формування

функціонально грамотної, гармонійної особистості дошкільника і ін.

Взаємодія педагогів і батьків самим безпосереднім чином пов'язано з поняттям діалогу. Діалог вихователя з батьками в умовах дошкільного навчального закладу має свої специфічні риси: постійний і безпосередній контакт учасників педагогічного процесу, і індивідуальний підхід до вирішення щодня виникаючих питань різного характеру.

Діалог вихователя з батьками в умовах дошкільного навчального закладу має свої специфічні риси: постійний і безпосередній контакт учасників педагогічного процесу, індивідуальний підхід до вирішення щоденних питань, що виникають різного характеру для створення сприятливих умов для розвитку дитини, наявність щоденної «зворотного зв'язку».

Зворотній зв'язок - це отримання інформації про партнера для корекції власної поведінки в процесі спілкування, яка складається з свідомого контролю комунікативних дій; оцінки реакцій партнера і зміни власної поведінки; вміння бачити себе з боку. В умовах дошкільного навчального закладу яскраво проявляються такі характеристики діалогу дорослих:

• ситуативність (учасники лише намічають загальну стратегію,

комунікативну мету майбутнього розмови: обговорити щось,

проінформувати і т. п.);

• мимовільність (нерідко випадково виникла думка тут же

висловлюється в розмові) та реактивність (мовні дії

коммуникантов виявляються прямий і негайної реакцією

на висловлювання партнера по спілкуванню);

• дискурсивної (учасники діалогу знають, про що йде мова, але

предмет розмови не завжди зрозумілий сторонній);

• непередбачуваність мовної поведінки спілкуються, так як в ході

розмови можуть виникнути як позитивні, так і негативні

реакції співрозмовників.

Діалогічна взаємодія вихователя і батька в умовах ДОУ є:

діалогічну ситуацію, що включає діалогічну позицію

педагога і діалогічну позицію батька;

• безпосередній вербальний контакт, одиницею якого є

діалогічні висловлювання;

• наслідки діалогу - продовження дії імпульсу, заданого

діалогом.

Для діалогу як комунікативно-функціональної системи вихідним фактором виступає результат, який має міжособистісний характер. Результат спілкування - складаються відносини з іншими людьми. Результатом взаємодії педагога і батьків можна вважати створення оптимальних умов для розвитку дитини в дитячому садку і вдома, забезпечення тісного взаємозв'язку дошкільного закладу і сім'ї, яка реалізується через мовну діяльність всіх учасників педагогічного процесу-дітей, батьків і педагогів.

В процесі взаємодії вихователя і батька в умовах Д / с присутні сутнісні ознаки діалогу / до яких відносяться:

»Емпатійность, т. Е. Здатність співпереживати, відчувати, розуміти

співрозмовника, світ його цінностей; «Толерантність, т. Е. Прийняття інших культур - усвідомлення права іншого

«Мати право»;

* Конгруентність, основу якої, по К. Роджерсу, становить вміння

налаштуватися на актуальний стан співрозмовника, позитивне

ставлення до нього;

* Конструктивність, або позитивний досвід подолання протиріч,

вміння вирішувати виникаючі розбіжності, переорієнтувати

руйнівну енергію в творчу;

* Рефлексивність, т. Е. Досвід самоаналізу і аналізу процесу

взаімоотраженія особистостей і контактів, що оточують особистість.

Під професійно значущим типом висловлювання педагога ДНЗ ми розуміємо еліптичне (рідше монологічне) висловлювання, що володіють смисловою цілісністю, підпорядковане умовам конкретної ситуації і реалізує ефективну взаємодію учасників спілкування. У педагогів і батьків єдині завдання: зробити все, щоб діти росли щасливими, здоровими, активними, життєлюбний, товариськими, щоб вони стали гармонійно розвиненими особистостями. Тому сучасний вихователь повинен бути не тільки професійно компетентним, але і здатним показати батькам, що він бачить в них партнерів, однодумців, що у них спільна мета -успешное розвиток дитини.

Безумовно, діалог в педагогічній практиці - справа дуже складна, що вимагає не рецептурного відтворення тих чи інших прийомів, а майстерного володіння ситуацією. Відсутність взаєморозуміння в чому визначається комунікативною установкою партнерів по спілкуванню, що залежить від їх характеру, здібностей, які організовані певним чином.

Комунікативна установка - інтелектуальна схильність, налаштованість на певне розуміння, ставлення до людей, предметів, подій, з якої індивід вступає в комунікацію. Головне завдання взаємодії педагогів з батьками - встановлення партнерських відносин, які дозволяють об'єднати зусилля для виховання і розвитку дітей, створити атмосферу спільності інтересів.

Оптимальне спілкування - це така взаємодія, яке створює найкращі умови для вироблення і реалізації які суперечать одна одній комунікативних цілей усіх партнерів по спілкуванню, для створення сприятливого емоційного клімату внаслідок подолання різного роду бар'єрів, а також для максимального розкриття особистості кожного. Зіткнення протилежно спрямованих цілей, інтересів, поглядів опонентів або суб'єктів взаємодії визначається поняттям «конфлікт».

Деструктивний конфлікт - це конфлікт, що не приводить до оптимального результату. Опоненти не бажають слухати думку один одного і наполегливо прагнуть наполягти на своїй точці зору, тим самим придушуючи бажання партнера.

Конструктивний конфлікт-це конфлікт, що призводить до вирішення проблеми інциденту. Інцидент-дії або сукупність дій учасників конфліктної ситуації, що провокують різке загострення протиріччя і початок боротьби між ними. Виникнення конфліктної ситуації в діалозі з батьками найбільш яскраво ілюструє особливості мовної поведінки педагога дитячого садка. Томас Килменн виділяє п'ять стилів поведінки в конфлікті:

• конкуренція ( «я активно відстоюю власну позицію»);

• ухилення ( «я відмовляюся від участі в конфлікті»);

»Пристосування (« я намагаюся виробити рішення, яке задовольняє обидві сторони »);

• співробітництво ( «я шукаю рішення, засноване на взаємних

інтересах »);

• суперництво (конфронтація) ( «я, і тільки я, правий у цій ситуації»).

• Окреслені стилі поведінки комунікантів в конфліктній ситуації безпосередньо пов'язані зі стилями педагогічного спілкування:

• • авторитарним, при якому позиція в спілкуванні - «зверху»;

• • демократичним, т. Е. «На рівних»;

»Ліберальним, позиція« знизу »;

• • ігнорують, позиція «неучасті».

Мовна поведінка педагога - певний стиль спілкування з учасниками педагогічного процесу, комунікативна стратегія і тактика. Домінуючою установкою в мовному поведінці педагога по відношенню до учасників спілкування повинна бути здатність до кооперації. Розглядаючи різні класифікації типів мовної особистості, ми беремо за основу класифікацію запропоновану К. Ф. Сєдов, який виділяє конфліктний, центрований та кооперативний типи мовної особистості. Конфліктний тип - демонструє установку на себе і одночасно проти партнера по комунікації; центрований тип характеризується установкою на себе при ігноруванні партнера по комунікації, а кооперативний тип в якості домінуючої установки спілкування демонструє установку на партнера по комунікації. Характеристики кожного типу мовної особистості засновані на особливостях мовної поведінки учасника спілкування в трьох аспектах: перцептивном, поведінковому, рефлексивно. Професійна мовна особистість педагога здатна опанувати комунікативними формами мовної поведінки, що допомагають успішному професійному спілкуванню, і конструктивними способами побудови соціально-комунікативної взаємодії з батьками вихованців.