Науково-методична розробка по патріотичному вихованню дітей старшого дошкільного віку
Скачати 20.86 Kb.
Дата конвертації27.08.2018
Розмір20.86 Kb.
ТипТемочка

Ірина Олександрівна Голубєва
Науково-методична розробка по патріотичному вихованню дітей старшого дошкільного віку

Пояснювальна записка

У процесі економічного і політичного реформування, в ході якого істотно змінилася соціокультурна життя підростаючого покоління, виникла важлива проблема - патріотичне виховання.

Хочеться відзначити, що проблема патріотичного виховання дітей дошкільного віку стає однією з найактуальніших. Разом з тим вона знаходить нові характеристики і відповідно нові підходи до її вирішення як складова частина цілісного процесу соціальної адаптації, життєвого визначення та становлення особистості.

За останній час все більшого поширення набуває погляд на патріотизм як на найважливішу цінність, інтегруючу не тільки соціальний, а й духовно-моральний, ідеологічний, військово-історичний та інші компоненти.

Однак існує ряд проблем, що заважають ефективній організації роботи з патріотичного виховання дітей та молоді, а саме:

недосконалість законодавчої бази з цивільного та патріотичному вихованню;

недостатнє оснащення збереглася матеріально-технічної бази освітніх установ, військово-патріотичних клубів та об'єднань;

відсутність зацікавленості ЗМІ в пропаганді патріотичного виховання дітей та молоді та підготовці їх до військової служби;

нечисленність високопрофесійних кадрів в громадських військово патріотичних клубах та об'єднаннях, освітніх установах, що займаються питаннями патріотичного виховання;

недостатнє програмно-методичне забезпечення освітнього процесу;

відсутність системи координації діяльності зацікавлених структур міністерств, відомств, наукових та освітніх закладів, громадських і релігійних організацій, що займаються цивільним і патріотичним вихованням дітей та молоді.

Мета патріотичного виховання дітей дошкільного віку - прищепити любов до Батьківщини, гордість за його культуру.

завдання:

1. Формування гражданственно- патріотичного ставлення і почуття причетності:

- до сім'ї, місту, країні;

- до природи рідного краю;

- до культурної спадщини свого народу.

2. Виховання почуття власної гідності у дитини як представника свого народу;

3. Виховання толерантного ставлення до представників інших національностей;

4. Виховання патріотизму та почуття гордості за свою країну, краю.

За останній час в слідстві триваючих кризових явищ в соціально-економічній, політичній, культурній і т. П. Сферах суспільного життя стався різкий спад в діяльності виховання підростаючого покоління, а саме, в напрямку патріотичного виховання. Тому, значна роль у вихованні патріотизму лягла на дошкільні та навчальні заклади освіти, в рамках яких відбувається моральне становлення дітей і підготовка їх до самостійного життя.

В даний час в період нестабільності в суспільстві, виникла необхідність повернутися до кращих традицій нашого народу, до його віковим коріння, до таких вічних понять як рід, спорідненість, Батьківщина. У зв'язку з цим починаючи з дошкільного віку необхідно формувати у дітей високі моральні та морально-психологічні якості, серед яких важливе значення має патріотизм. Поняттяпатріотизм - це почуття любові до Батьківщини. Поняття «Батьківщина» включає в себе всі умови життя: територію, клімат, природу, організацію суспільного життя, особливості мови і побуту. Бути патріотом - це значить відчувати себе невід'ємною частиною Вітчизни. Це складне почуття виникає ще в дитинстві, коли закладаються основи ціннісного ставлення до навколишнього світу. Але подібно до будь-якого іншого почуттю, патріотизм знаходиться самостійно і переживається індивідуально. Він безпосередньо пов'язаний з духовністю людини, її глибиною. Тому не будучи патріотом сам, педагог не зможе і в дитині пробудити почуття любові до Батьківщини. Саме пробудити, а не нав'язати, так як в основі патріотизму лежить духовне самовизначення.

Не секрет, що уявлення випускників дошкільного закладу про російську культуру були уривчасті і поверхневі. У чому ж справа? Можливо, це відбувається тому, що в Програмі завдання по знайомству дошкільнят з рідною культурою були сформульовані надто загально. Наприклад: «Виховувати любов до Батьківщини, рідного міста, села»; «Ознайомити з деякими виробами народного мистецтва» і т. П. При цьому абсолютно не позначеними залишалися засоби і методи вирішення цих завдань, а у вихователя частіше за все не було відповідних матеріалів і посібників. Навколишня дійсність (особливо в місті) також не давала можливості реально залучати дітей до народної культури.

Ці проблеми могли бути заповнені участю в фольклорних святах, відвідинами різноманітних виставок народного мистецтва, в музеї - краєзнавчих експозицій.

Виходячи з вище викладеного намітилися такі пріоритети:

Навколишні предмети, вперше будять душу дитини, виховують в ньому почуття краси, допитливість, повинні бути національними. Це допоможе дітям з самого раннього віку зрозуміти, що вони - частина великого російського народу.

Необхідно широко використовувати всі види фольклору (казки, пісеньки, прислів'я, приказки, хороводи і т. Д.). В усній народній творчості як ніде збереглися особливості риси російського характеру, притаманні йому моральні цінності, уявлення про добро, красу, правду, хоробрості, працьовитості, вірності. Знайомлячи дітей з приказками, загадками, прислів'ями, казками, ми тим самим залучаємо їх до загальнолюдських моральних цінностей. У російській фольклорі якимось особливим чином поєднується слово, музичний ритм, співучість. Адресовані дітям потешки, примовки, звучать як ласкавий говорок, висловлюючи турботу, ніжність, віру в благополучне майбутнє. У прислів'ях і приказках влучно оцінюються різні життєві позиції, висміюються недоліки, вихваляються позитивні якості людей. Особливе місце в творах усної народної творчості займають поважне ставлення до праці, захоплення майстерністю людських рук. Завдяки цьому, фольклор є найбагатшим джерелом пізнавального і морального розвитку дітей.

Дошкільна дитинство - це період початкової соціалізації дитини, це залучення дитини до світу культури і загальнолюдських цінностей. Формування у дітей моральних почуттів - таких як патріотизм, можливо і через організацію спеціально розроблених фізкультурних сюжетних занять і рухливих ігор, тим самим очевидна тісний зв'язок фізичного виховання з моральним, з вихованням у дусі патріотизму.

Щоб досягти позитивних результатів у формуванні особистості через рухову сферу дитини педагогам дошкільних установ необхідно поставити перед собою наступні завдання:

Сприяти прояву розумної сміливості, рішучість, впевненості в своїх силах за допомогою підбору фізичних вправ, що відповідають віковим та індивідуальним особливостям дітей.

Створювати умови для виконання фізичних вправ, спрямованих на подолання труднощів фізичного характеру. Розвивати у дітей терпіння і витривалість.

Створювати умови для прояву позитивних емоцій.

Для розвитку патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку можна використовувати ігри в «військових», сюжетно-патріотичні заняття. Дані заходи поглиблюють симпатію до солдатів і викликають бажання наслідувати їх, бути твердими духом, витривалими, сміливими, завзятими, готовими завжди прийти на допомогу товаришеві. Така форма проведення занять сприяє вихованню відповідальності, прагненню виконати завдання не тільки швидко, але і правильно, щоб не підвести товаришів. Формуються вольові якості: витривалість, сміливість, спритність, т. Е. Ті якості, які необхідні майбутнім захисникам Батьківщини. Я, вважаю, що подібні заняття і дозвілля повинні проходити за обов'язковою участю батьків. Коли дорослі на очах у дітей демонструють своє вміння бігати, стрибати, змагатися, це повчально всім, і особливо дітям, так як це створює певний емоційний настрій, дарує величезну радість від взаємного спілкування, розвиває почуття гордості за успіхи своїх батьків, що є важливим фактором у формуванні патріотичних почуттів.

В останні роки проблема морально-патріотичного виховання дітей дошкільного віку набула особливої значущості. Це викликано оновленням змісту освіти і виховання дошкільного дитинства і необхідністю більш ранньої орієнтації і творчого саморозвитку особистості дошкільника. Морально - патріотичне виховання - одна з актуальних і складних проблем, яка повинна вирішуватися сьогодні усіма, хто має відношення до дітей. Те, що ми закладемо в душу дитини зараз, проявиться пізніше, стане його і нашим життям. Одним з ефективних засобів вирішення завдань морально-патріотичного виховання підростаючого покоління, на мій погляд, є заняття фізкультурою і спортом. Щоб бути впевненим, що нашим дітям буде добре в майбутньому, треба вміти поважати себе та інших і вчити цьому дітей. Необхідно з раннього дитинства виховувати у дітей патріотизм, гуманізм по відношенню до всього живого, моральні якості. Іншими словами, потрібно виховувати майбутнього громадянина своєї країни. Я вважаю, що фізична культура може внести свій внесок у вирішення цього завдання, т. К. Формування фізичних якостей, рухових навичок і умінь тісно пов'язане з вихованням морально - вольових рис особистості. Фізично розвинена людина, міцний, сильний, здоровий повинен бути добрим, терпимим, повинен вміти прийти на допомогу до тих, кому вона потрібна і направляти свої вміння і силу тільки на добрі вчинки.

Опис роботи: сценарій даного музично-спортивного заходу призначений для музичних керівників, інструкторів з фізичного виховання та вихователів ДНЗ та рекомендований до проведення з дітьми старшого дошкільного віку. Присвячений Дню Перемоги, він покликаний розширити уявлення дітей про Російської Армії і продовжувати виховувати їх в дусі патріотизму та любові до Батьківщини. Різноманітні конкурси, якими насичена програма заходу, підвищить інтерес хлопчиків до військової тематики, їх бажання стати сильними, спритними і сміливими, словом, гідними захисниками своєї Батьківщини; а у дівчаток - формування поваги до хлопчиків як до майбутніх захисникам рідної держави.

Методичні рекомендації на підготовчий період

Розгляд ілюстрацій, презентацій про війну, День Перемоги, бесіди з дітьми.

Читання і переказ оповідань С. Баруздіна «За Батьківщину» з книги «Йшли солдати по вулиці», Л. Кассіля «Пам'ятник радянському солдату» з книги «Твої захисники».

Читання і заучування віршів Г. Рубльова «Солдати», Т. Трутневу «Радянський воїн», «Перемогою скінчилася війна»

Конкурс малюнків «Яка вона, війна?»

Слухання і розучування з дітьми пісень військової тематики;

Виготовлення спільно з дітьми запрошень і сувенірів для ветеранів ВВВ

Мета: Сформувати у дітей старшого дошкільного віку патріотичних почуттів, поваги до захисників Батьківщини на основі конкретних історичних фактів; яскравих вражень, що викликають емоційні переживання, за допомогою музично-спортивного свята

завдання:

Закріпити знання дітей про День Перемоги.

Формувати стійкий інтерес до виконання фізичних вправ, розвивати основні фізичні якості.

Виховувати цілеспрямованість, наполегливість і почуття товариськості при проведенні колективних естафет, почуття поваги до захисників нашої Батьківщини, любов до Батьківщини.

устаткування:

Мультимедійне обладнання;

Ноутбук.

хід

Дорогі діти, шановні ветерани! Сьогодні ми зібралися в цьому залі, щоб відзначити найбільше свято нашого народу - День Перемоги. Його відзначають 9 травня. Багато років минуло з тих пір, але Батьківщина пам'ятає своїх героїв. Це вони, не шкодуючи життя, наближали переможний травень. А зараз ми з вами разом пригадаємо, як починалася війна.

Червень. Росія. Неділю.

Світанок в обіймах тиші.

Залишилося крихке мить

До перших пострілів війни.

Танець «Кадриль»

ведучий

Перед світанком 21 червня 1941 року, коли в глибокий сон поринули міста і села нашої Батьківщини, з аеродромів піднялися в повітря німецькі літаки з бомбами. Громом по всьому західному кордоні покотилися гарматні постріли. Повітря наповнилося гулом моторів, танків і вантажівок. Німецько - фашистська Німеччина віроломно, без оголошення війни, напала на нашу країну.

Фонограма голоси Левітана

Фонограма «Вставай страна огромная» (виходять діти у військовій формі в колоні по 3, дівчатка махають хусточками їм у слід)

фонограма війни

ведучий

Той самий довгий день в році

З його безхмарною погодою

Нам видав загальну біду

На всіх, на всі чотири роки.

Вона такою втиснула слід

І стількох додолу поклала,

Що тридцять років або сімдесят п'ять років

Живим не віриться, що живі.

І до мертвим виправивши квиток,

Все їде хтось із близьких

І час додає до списків

Ще когось, кого-то немає.

Фонограма День перемоги (виходять діти на танець з квітами)

ведучий

Сьогодні свято - День Перемоги,

Щасливий свято - день весни,

В квіти всі вулиці одягнені,

І пісні дзвінкі чутні.

Там, де гармати не гримлять,

В небі сонце яскраво світить,

Потрібен світ для всіх хлопців,

Потрібен світ для всієї планети!

1 дитина: Над могилою в тихому парку

Розцвіли тюльпани яскраво.

Вічно тут вогонь горить,

Тут солдат радянський спить.

2 дитина: Ми схилилися низько - низько

Біля підніжжя обеліска.

Наш вінок розцвів на ньому

Спекотного, полум'яним вогнем

3 дитина: Світ солдати захищали,

Життя вони за нас віддали.

Збережемо в серцях своїх

Пам'ять світлу про них!

Ведучий: Давайте, вшануємо пам'ять наших полеглих захисників хвилиною мовчання.

Фонограма «Хвилина мовчання».

Захисники Вітчизни є в кожній родині - це дідусі, тата, брати. Побажаємо їм здоров'я, любові, успіхів у всіх справах і гордості за вас, своїх дітей, які їх дуже люблять! Наші хлопчики скоро виростуть і підуть служити в армію.

Солдатом щоб стати

Потрібно багато чого довідатися.

Бути моторним і вмілим.

Дуже спритним, сильним, сміливим!

Фонограма «Браві солдати» (виходять 2 команди з татами в спортивній формі)

Привітаємо команду прикордонники і команду льотчики - і подивимося, які з вас вийдуть солдати.

Девіз команди «Прикордонники»

Прикордонник на кордоні

Нашу землю береже,

Щоб працювати і вчитися

Міг спокійно весь народ.

Девіз команди «Льотчики»

Чи не страшні будь-які біди, долетимо ми до перемоги.

Долетимо швидше за всіх, і в кінці нас чекає успіх.

Фонограма «Гудок»

Ведучий: Чуєте гудок, цей означає, що наша служба почалася. А кожен день в армії починається з зарядки.

Фонограма з комплексом зарядки виводиться на інтерактивну дошку (діти виконують руху відповідно до тексту).

ведучий

Ну що ж, розминка успішно пройшла!

Команди готові боротися!

У бою перемагає напевно

Той, хто вміє за одного боротися!

Фонограма «бойова тривога»

Конкурс «Бойова тривога».

Перед кожною командою стоїть стільчик, на якому лежить гімнастерка і автомат. Одягнутися і роздягнутися.

ведучий

Вітри в похідні труби сурмили.

Дощ відбивав барабанний дріб.

Хлопці герої в розвідку ходили,

Крізь гущавину лісів і болотяну твань.

(уривок «Червоні слідопити» Н. Добронравов)

Конкурс «На передовій» (стрибки в обручі по черзі, пролезание в тунель, кинути мішечок за лінію).

Ведучий Після виснажливих боїв, солдати відпочивали і обов'язково їли військово-польову кашу. Ось і ми зараз спробуємо зварити кашу.

Конкурс «Польова кухня» (діти по черзі беруть по одному предмету і складають в великий казанок (цибуля, морква, картопля, тушонка, пляшка з водою, сіль, крупа, поварешка)

Їсти кашу веселіше під гарний танець.

Привал. Танець «Катюша» (виконують дівчинки старшої групи)

Конкурс «Брестська фортеця». В руках учасників команд кубики. За сигналом діти по черзі підбігають до вказаного місця і ставлять свій кубик, будуючи фортецю. Перемагає команда, яка першою виконала завдання.

ведучий

Важко в навчанні - легко в бою,

Так говорив Суворов,

Зараз нам покажуть відвагу свою

Відважні наші сапери.

Конкурс «Сапери». Учасникам команд необхідно перебратися по черзі, наступаючи тільки на дві дощечки, на іншу сторону залу. Перемагає та команда, яка швидше закінчить пересування.

Конкурс «Донесення» (хто швидше доставить секретне донесення). Кожен учасник по черзі долає смугу перешкод: пройти по містку (лавці, перестрибнути через рів (мотузочки, пролізти під горизонтально натягнутою сіткою. Останні гравці виконують завдання з пакетами і віддають їх ведучому.

Ведучий: Ось пролетів змагання годину, ми раді були бачити вас. І чекаємо тепер не раз на рік, а кожне свято будьте тут. Офіцерам і солдатам побажають все хлопці ніколи не знати війни. З днем перемоги вітаємо і звичайно ж бажаємо, не хворіти і не старіти і душею молодіти.

ведучий

Наші прадіди і діди

Цілий світ врятували від бід,

І гримить салют Перемоги,

Немов відлуння грізних років!

Виконується танець зі стрічками білого, червоного і синього кольорів (прапор Росії)

Фонограма «Гімн Росії»

література

Копухова Н. Н., Рижкова Л. А., Самодурова М. М. Вихователь з фізичної культури в дошкільних установах. - М .: Видавничий центр «Академія», 2002..

Лисова В. Я., Яковлєва Л. А. Спортивні свята і розваги. - М .: АРКТИ, 2000..

Осокіна Т. І., Тимофєєва Є. А. Організація і проведення фізкультурних свят в дитячому дошкільному закладі. М .: -видавничий центр «Академія», 1987.

Степаненкове Е. Я. Фізичне виховання в дитячому садку. Програма та методичні рекомендації. - М .: Мозаїка-Синтез, 2006

http://youtube.com/watch?v=6Yw6e5ag2bo Браві солдати

http://iplayer.fm/q/ Кадриль

http://iplayer.fm Вставай страна огромная

http://iplayer.fm Голос Левітана

http://patefon.fm День Перемоги

http://iplayer.fm Хвилина мовчання

mp3party.ne Катюша

http://x-minus.org/ Воює взвод

https://stihi-russkih-poetov.ru вірш «Той самий довгий день в році» К. Симонов

Систематична робота з патріотичного виховання дітей в умовах дошкільного навчального закладу має свої позитивні результати, а сучасна дошкільна установа виступає тією соціокультурним середовищем, що створює оптимальні умови для формування у дітей цілісної "картини світу", виховання патріотизму, основ громадянськості, а також інтересу до своєї малої батьківщині. Важливість морально патріотичного виховання величезна, не тільки для окремо взятої особистості, але і для всього суспільства в цілому. А завдання педагогів ДОО, незважаючи на труднощі, виховати гідну людину, громадянина Російської Федерації, люблячого і пишається своєю Батьківщиною, країною, містом, в якому він живеСкачати 20.86 Kb.

Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінкаНауково-методична розробка по патріотичному вихованню дітей старшого дошкільного віку

Скачати 20.86 Kb.