Методичні рекомендації до проведення бінарного уроку
Скачати 13.18 Kb.
Дата конвертації03.12.2019
Розмір13.18 Kb.
ТипТемочка

Пантелєєва Ірина Миколаївна
Методичні рекомендації до проведення бінарного уроку «Імпресіонізм у живописі і музиці»

Подання методичних рекомендацій до проведення уроку

Тема уроку: «Імпресіонізм у живописі і музиці».

Тип уроку: урок отримання і закріплення нових знань, бінарний урок.

Мета: Формування уявлення в учнів про направлення в музиці і живопису «Імпресіонізм», розвиток у дітей уміння аналізувати і порівнювати художні твори, свої емоційні стани, що виникають під впливом мистецтва.

завдання:

зв'язати життєві враження дітей з художніми образами;

розвивати цілісність сприйняття, розвивати фантазію і творче начало, музичний слух, розвивати здатність учнів до співпраці;

розвивати естетичний смак учнів за допомогою музики і живопису;

виховувати почуття причетності до природи, доброго ставлення до неї;

розвивати творчу уяву, вміння відображати музичні враження у творчій діяльності.

Програма Е. Д. Критської, Г. П. Сергєєвої «Музика» 5 клас, IV чверть, розділ «Музика і образотворче мистецтво»; програма Б. Н. Неменского «Образотворче мистецтво», 6 клас, IV чверть, розділ «Людина і простір в образотворчому мистецтві». 1 годину.

(Мною розроблений бінарний урок по темі: «Імпресіонізм у живописі і музиці» відповідно до нових вимог ФГОС. Бінарний урок - одна з форм реалізації міжпредметних зв'язків та інтеграції предметів (в рамках інтегрованої освітньої технології). Це нетрадиційний вид уроку. Бінарний урок показує взаємозв'язок різних видів мистецтва.

На бінарному уроці розвивається одночасно пізнавальна діяльність і формуються практичні вміння, навички. Такий урок дозволяють інтегрувати знання з різних областей (музика, образотворче мистецтво, історія, література та ін.) Для вирішення однієї проблеми, дає можливість застосувати отримані знання на практиці. Розвиває в учнів навички самоосвіти, розвиваються аналітичні здібності, володіють величезним виховним потенціалом.

Урок по темі «Імпресіонізм в музиці і живопису» проводять учитель музики і з. Можна провести інтегрований урок музики або інтегрований урок з відповідно до плану програми по запропонованим конструкту уроку. На уроці з виключити виконання пісні у вступній частині уроку і слухання музики, як етап уроку. Приділити більше уваги вивченню художньої техніки і значенням у створенні художнього образу в роботах імпресіоністів; докладного аналізу картин. На уроці музики приділити більше уваги слухання музики, аналізу музичного твору.)

Педагогічний інструментарій досягнення запланованих результатів:

Методи, прийоми і засоби навчання, які застосовуються на уроці:

Методи, які застосовуються на уроці, повинні:

- володіти проблемним характером;

- мати можливість користуватися порівняльною характеристикою матеріалу і застосуванням аналогій;

- дозволяти використовувати особистий досвід і суб'єктивність оцінки.

На даному уроці використовувалися наступні методи:

- словесної передачі інформації і слухового сприйняття інформації;

- наочної передачі та зорового сприйняття інформації;

- передачі інформації за допомогою практичної діяльності;

- емоційного впливу;

- пізнавальні;

- усні;

- практичні;

- інтерактивні;

- проблемно-пошуковий;

- творчі;

-моделювання художньо-творчого процесу;

- контролю

прийоми:

- бесіда;

- повідомлення учнів;

- інструктаж;

- інтерактивні фрагменти;

- практичні завдання;

- кросворд.

Плановані результати (особистісні, метапредметние, предметні)

метапредметние:

вміння аналізувати твори мистецтва;

організовувати роботу в групах;

вміння представлення своєї роботи;

вміння аргументувати свої відповіді

Предметні:

освоєння художніх творів як духовного досвіду поколінь;

знати особливості засобів художньої виразності, мови різних видів мистецтва;

стійкий інтерес до різних видів навчально-творчої діяльності

особистісні:

розвиває естетичне почуття, проявляє себе в емоційно-ціннісному відношенні до мистецтва, життя;

реалізовує творчий потенціал в процесі колективного та індивідуального художньо-естетичної діяльності;

оцінити художньо-творчі можливості;

вміння вести діалог, аргументувати

свою позицію

Визначення необхідного рівня підготовки (знання, вміння, способи дій) учнів для проведення акредитуючої заняття і досягнення запланованих результатів:

Попередня підготовка учнів: На попередньому уроці музики учні розучували пісню «Про картинах» Г. Гладкова, повторювали жанри живопису, засоби виразності, випереджаюче завдання отримує 1 учень від групи: «підготувати повідомлення про імпресіонізм і яскравих представників в живопису».

Прогноз можливих навчальних дій і можливі результати:

Ми розраховуємо на те, що мета уроку буде досягнута в цілому. І сподіваємося, що після уроку учні закріплять свої знання і вміння при виконанні диференційованого домашнього завдання:

- Підібрати або скласти самим вірші до прослуханої музики.

- Знайти картини художників - імпресіоністів, що відображають настрій і образи прослуханої музики

- написати свої враження найбільш сподобалася картини, музики (у формі есе).

- приготувати повідомлення про інших художників - імпресіоністів, композиторів - імпресіоністів.

Визначення необхідного переліку компетенцій і умінь викладача для проведення акредитуючої заняття і досягнення запланованих результатів:

Вчителі повинні мати наступні компетенціями і вміннями:

1. Знати сучасні технології навчання (особистісно-орієнтованого, диференційованого навчання, критичного мислення). Володіти методикою навчання;

2. Уміння співпрацювати з іншими педагогами;

3. Володіти наявністю всіх якостей, які обумовлюють ефективність навчання і виховання, формування в учнів переконання в зв'язності предметів музики і з, в цілісності світу.

4. Володіти педагогічними діями, що забезпечують організацію пізнавальної діяльності учнів, її контроль, аналіз, оцінку, коригування.

5. Уміння організувати роботу в групах;

6. Уміння володіти методами і прийомами мотивації;

7. Володіння понятійним апаратом;

8. Уміння розробляти доцільні завдання, питання;

9. Уміння грамотно складати конструкт уроку з технологій;

10. Уміння підібрати дидактичний і наочний матеріал, вміння створювати мультимедійну презентацію.

Виявлення ризиків при проведенні акредитуючої заняття та шляхи їх подолання:

• Не всі учні можуть бути готові до бінарним уроку. Відсутні матеріали для малювання (гуаш, пензлі, альбом). Тому вчитель з повинен мати запас матеріалів до уроку.

• Формування груп (утворення сильних груп або слабких груп). В такому випадку необхідно заздалегідь розподілити учнів по групах (сильний-слабкий). Передбачається, що в класі вийде 4 групи по 5-6 чоловік. Перед уроком проводиться розстановка парт для колективної роботи.

Подання набору наочності і роздаткового дидактичного матеріалу (інструментальних карт, листів експертизи, матриць для заповнення, і ін.) Необхідного для проведення акредитуючої заняття і досягнення запланованих результатів. Коментарі та рекомендації щодо його складання:

Для забезпечення уроку було підготовлено наступне:

Обладнання уроку: медіапроектор, комп'ютер, фортепіано, аркуші формату А4, гуаш, кисті №5, баночки для води.

Наочні та дидактичні матеріали: Словник, таблиці із засобами музичної виразності, робочі листи для груп, кросворд.

Музичний матеріал: К. Дебюссі «Діалог вітру з морем» частина №3 з оркестрової сюїти (симфонічних ескізів) «Море», «Місячне сяйво», маленька сюїта 1 частина.

Інформаційне забезпечення уроку: мультимедійна презентація «імпресіонізм у живописі і музиці»

Портрети композиторів і художників: К. Дебюссі, К. Моне.

Картини художників: К. Моне «Враження. Схід сонця », репродукції картин художників - імпресіоністів.

Опис завдань базового та підвищеного рівнів:

Завдання базового рівня на даному уроці це вміння відповідати на питання, виконання малюнка-враження, після прослуховування музики Дебюссі К., а також в диференційованому домашнє завдання: - Знайти картини художників - імпресіоністів, що відображають настрій і образи прослуханої музики.

Підвищений рівень завдань проявляється в умінні учнів формулювати питання самостійно, аналізувати інформацію і обговорювати, в диференційованому домашнє завдання: підібрати або скласти самим вірші до прослуханої музики написати свої враження найбільш сподобалася картини, музики (у формі есе, приготувати повідомлення про інших художників - імпресіоністів, композиторів - імпресіоністів.

Опис завдань для індивідуальної, групової та фронтальної роботи:

Групова робота: хорове виконання пісні Г. Гладкова »Про картинах», заповнення робочих листів.

Індивідуальна робота: творчий малюнок, що втілює сприйняття музики в кольорі своїх вражень, заповнення кросворду в кінці уроку.

Методична структура уроку:

Хід уроку і розподіл робочого часу:

1 етап. Виклик: Організаційний момент. (1 хв)

1.1. Актуалізація наявних знань. Виконання пісні. (3 хв.)

1.2. Пробудження інтересу до отримання нової інформації. Перегляд інтерактивного фрагмента по темі. (4 хв)

1.3. Постановка учнями власних цілей. (2 хв) 1.4. Дослідницька робота. Робота в групах. (7 хв.)

2 етап. Осмислення змісту:

2.1. Отримання нової інформації. (5 хв.)

2.2. Коригування учнями поставлених цілей. (2 хв) 2.3. Физкультминутка. (1 хв.)

2.4. Творче завдання (7 хв.)

3етап. рефлексія:

3.1. Постановка учнями нових цілей навчання при підведенні підсумків уроку. (2 хв.)

3.4. Контроль засвоєння знань. (5 хв.)

4. Диференційоване домашнє завдання. (1 хв.).

Принципи уроку:

- взаємозв'язок вивченого матеріалу і особистого досвіду учнів,

- системний підхід до вивчення матеріалу;

- опора на інтуїцію, наочність.

Дана група принципів визначає відбір методів і прийомів викладання і навчання.

Психологічна структура уроку:

Відомо, що у підлітків пік працездатності і прояву інтересу доводиться на 10-15-ій хвилині уроку. Працюючи з класом 40 хв., Обов'язково доводиться враховувати психологічні і фізіологічні особливості підлітків. Для підтримки пізнавального інтересу необхідно урізноманітнити види викладання і контролю, пропонувати для різних груп учнів посильні завдання. Учням подобається колективна робота в міні групах. Все це дозволить оптимально розподілити психологічне навантаження, знижувати напругу і зберігати емоційний комфорт протягом всього уроку, створити сприятливий режим для психологічної підготовки і мотивації на пізнання. Звичайно, в ході уроку ми намагалися враховувати особливості сприйняття, пам'яті, мови, уваги, мислення, звертати увагу на кожного учня. Висока працездатність забезпечується за рахунок постійної постановки перед учнями проблем, які необхідно вирішити для виконання завдання.

Психологічна атмосфера підтримується невимушеною бесідою, розмовою, обговоренням.

Перевантажень немає, т. К. Постійно йде зміна навчальної діяльності. Норми СанПин витримані.

Запасні методичні ходи необхідні для слабших груп - під час опитування - навідні запитання, під час практики - індивідуальне пояснення нового матеріалу - демонстрація прийомів роботи.

критерії оцінювання

Під час уроку вчитель проводить кілька форм робіт, за якими він оцінює учнів:

1. Робота на робочому аркуші.

2. Розгадування кросворду.

3. Виконання творчого завдання.

На уроці перевіряється і оцінюється якість засвоєння учнями даного уроку.

Навчальна діяльність передбачає освоєння учнями різні види діяльності: слухання музичних творів, імпровізацію, колективне музикування, передача музичних образів через прослушанную музику як усно, так і через малюнок.

В ході проведення уроку учень:

- встановлюють взаємозв'язок між музикою і живописом;

-усовершенствуют виразне виконання пісні;

- розвивають роботу в групі;

- дізнаються нові поняття;

- узагальнюють свої знання на уроці

- вдосконалюють уміння порівнювати твори і робити самостійні узагальнення на основі отриманих знань;

- оволодіння майстерності мазка, що відносяться до образотворчої грамоти, через передачу кольору, і необхідними навичками використання художніх засобів у зображенні і вираженні своїх вражень.

- аналізувати музичні твори, засобами музичної виразності з навідними питаннями вчителя.

«Педагогічна оцінка повинна спонукати дитину бути краще, вона повинна допомогти дитині бачити його кращі якості» В. О. СухомлинськийСкачати 13.18 Kb.