Методична розробка на тему «Методика проведення занять в дитячому хореографічному колективі»
Дата конвертації12.06.2018
Розмір7.65 Kb.
ТипТемочка

Юлія Архипова
Методична розробка на тему «Методика проведення занять в дитячому хореографічному колективі»

Виховання і розвиток обдарованих, талановитих дітей є найважливішою умовою формування творчого потенціалу суспільства. У зв'язку з цим особливо актуальним є питання забезпечення максимально сприятливих умов для інтелектуального, духовно-морального та фізичного становлення особистості дитини, який наділений талантом в тій чи іншій сфері людської діяльності.

Розвиток художньо-творчих здібностей дітей в системі додаткової освіти неможливо без насиченою успішної творчої діяльності, в основі якої лежать задатки, що розвиваються при певних сприятливих умовах.

Хореографія представляє собою сукупність найбільш дієвих засобів і методів інтелектуального, художньо-естетичного та фізичного виховання, сприяє розвитку певних здібностей, умінь і навичок. Кожне хореографічне твір вимагає від учня емоційності, творчої активності, мобілізації всіх його фізичних і духовних сил. Необхідно, щоб педагог розумів природу обдарованості, вмів цілеспрямовано формувати у дітей захопленість творчою діяльністю. Він повинен навчити своїх вихованців основам танцювального мистецтва, дати їм необхідні знання, навички, танцювальну техніку, беручи до уваги і враховуючи ступінь підготовки колективу до сприйняття матеріалу і будувати навчання, спираючись на фізичні можливості і технічні навички учнів.

Додаткова освіта надає кожній дитині можливість вільного вибору освітньої галузі, профілю програм, часу їх освоєння, дозволяє дитині включатися в різноманітні види діяльності з урахуванням його індивідуальних задатків і здібностей, формує його потреба в саморозвитку, стимулює постійний творчий ріст. Особистісно-орієнтований підхід, який реалізується в установах додаткової освіти дітей, передбачає взаімотворчество педагогів і вихованців. Все це в сукупності і дозволяє вважати освітньо-виховний простір таких установ найбільш оптимальним для виявлення, розвитку та підтримки дітей з ознаками обдарованості.

Робота педагога-хореографа в ансамблі естрадного танцю «Світоч» полягає в тому, щоб розвивати в учнів інтерес до танцю, дати їм елементарні уявлення про його красі, розвивати у дітей свідоме, вдумливе ставлення до занять.

Уроки, особливо на початку занять, будуються так, щоб домогтися більшої різноманітності в чергуванні і зміні вправ. Показавши і пояснивши вихованцям ту чи іншу вправу, педагог вказує на найголовніше в його виконанні. Також не зайвим є регулярний індивідуальне опитування всіх учасників занять. Крім індивідуальних занять з учнями, педагог часто зупиняє клас під час виконання того чи іншого руху і перевіряє правильність положення ніг, рук, корпусу - одночасно у всього класу. Педагог поєднує наочність з ясним, правильним, зрозумілим дітям поясненням, працює, спираючись на активність всієї групи, не забуваючи про індивідуальний підхід до кожної дитини.

Педагог здійснює різні сторони виховання: сенсорне, розумове, естетичне, моральне та трудове. З величезного багатства знань і умінь, накопичених людством в області хореографії, педагог вибирає те, що діти даного віку і рівня розвитку в змозі засвоїти на даному етапі навчання. У цьому полягає принцип науковості. У своїй роботі він також спирається на принцип свідомості - засвоєння дітьми матеріалу свідомо і з інтересом. В системі педагог знайомить, вчить, закріплює, удосконалює.

Музичний матеріал всього уроку відрізняється чіткістю і ритмічністю. Пояснивши учням, в якому характері і темпі виповнюється даний рух, педагог надає їм можливість самим вслухатися в музику. Тому на уроці не можна вважати вголос, так як це притупляє музичне сприйняття. Переходи від вправ біля станка до вправ на середині залу, а також поклони на початку занять і після закінчення їх також музично оформлені. Дуже важливо, щоб музичний матеріал завжди сприяв вихованню гарного смаку в учнів дитячих шкіл мистецтв і установ додаткової освіти. Враховується також вікове сприйняття музики учнями. Це значно полегшує роботу педагога-хореографа при засвоєнні учнями технічно важких елементів і допомагає розвитку танцювальної та виразності кожного виконавця.

Особлива увага під час занять в ансамблі естрадного танцю «Світоч» приділяється такому важливому чиннику, як дихання. Правильно поставлене дихання має іноді вирішальне значення для засвоєння танцювальної техніки народного танцю, особливо якщо враховувати часту зміну темпів і ритмів під час занять, необхідність долати велику сценічний простір.

Найважливішим завданням в ансамблі є виховання емоційної виразності виконання, точна передача національного стилю і манери народного танцю. При цьому при розучуванні танцювальних композицій не відбувається передчасне нав'язування дітям «дорослої» манери виконання, яка змушує їх «награвати» темперамент і перебільшувати мімічну «гру». Виконання природно, а пропонований матеріал - відповідає не тільки технічними можливостями учнів, а й враховує їх вікову психологію.

Підсумком роботи в кожному навчальному році є постановка розгорнутої композиції або невеликого закінченого танцю, де поряд із засвоєнням елементів можна простежити за вихованням почуття ансамблю і створенням сценічного образу. Вивчення програми спирається на диференційований підхід до дітей. Багато що залежить від фізичних даних учнів, від ступеня їх здатності до сприйняття пропонованого матеріалу.

У заняттях дуже важливі регулярність і тривалість. Робота колективу будується на стабільних і періодичних навчальних заняттях, які проходять не менше 3-х разів на тиждень по 2 академічні години (два заняття навчальних і одне репетиційне).

Щоб допомогти дитині свідомо розкрити свій творчий хист, педагог повинен бути не тільки яскравою цікавою особистістю, яка вміє цікаво побудувати процес навчання, а й професіоналом у своїй справі, який вміє досягати результату. Більш того, в установах додаткової освіти прийнято навчати всіх учнів, незалежно від початкових здібностей. Головними умовами успішності в творчості є бажання дитини і його прагнення до досягнення результату (працьовитість, наполегливість). Як педагог і керівник хореографічного колективу, в своїй роботі я намагаюся спиратися не тільки на розвиток у дитини необхідних умінь і навичок, а й на формування емоційної і вольової сфери особистості в спільної продуктивної діяльності, яка носить колективний характер.

Педагог хореограф усвідомлює і пам'ятає про те, що виконання поставлених перед ними завдань буде залежати від змісту і методики навчального процесу. При цьому враховуються всі перераховані вище важливі методичні принципи, як рівномірний розподіл фізичного навантаження, послідовність переходу від одних вправ до інших, доцільність в підборі танцювальних елементів і використання їх при творі навчальних комбінацій і танцювальних етюдів.

Використання даної методики в навчальному процесі ансамблю естрадного танцю «Світоч» допомагає учням успішно реалізовувати себе в творчій діяльності, досягати хорошого професійного рівня, забезпечує такі якості особистості, як упевненість у собі, відкритість новому досвіду, критичність і самостійність сприйняття і мислення.
Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінкаМетодична розробка на тему «Методика проведення занять в дитячому хореографічному колективі»