• Прикріплені файли
 • Культурні практики в дошкільній освіті
  Дата конвертації14.08.2017
  Розмір5.15 Kb.
  ТипТемочка

  Наталя Татарських
  Культурні практики в дошкільній освіті

  Культурные практики в дошкольном образовании

  Види культурних практик (Масловська С. В., кандидат педагогічних наук, доцент)

  Правові практики - це практики готовності дитини відстоювати, захищати свої права і права інших людей, застосовуючи як знання самих прав і свобод, так і вміння їх реалізовувати.

  Правові практики сприяють:

  знайомству дітей у відповідній їхньому віку формі з основними документами щодо захисту прав людини;

  вихованню поваги і терпимості, незалежно від походження, расової та національної приналежності, мови, статі, віку, особистісного та поведінкового своєрідності; в тому числі зовнішнього вигляду і фізичних вад;

  формуванню почуття власної гідності; усвідомлення своїх прав і свобод; почуття відповідальності за іншу людину, за розпочату справу, за дане слово;

  виховують повагу до гідності та особистих прав іншої людини;

  залученню в діяльність відповідну суспільним нормам і правилам поведінки.

  Практики культурної ідентифікації в дитячій діяльності - це практики пізнання дитиною світу культури, а також усвідомлення, одухотворення та реалізації дитиною себе в світі культури.

  Практики культурної ідентифікації сприяють:

  формування дитиною уявлення: про себе, сімейні традиції; про світ, суспільство, його культурні цінності; про державу і приналежності до нього;

  реалізації дитиною власного художнього задуму і втілення його в малюнку, оповіданні і ін.

  інтеграції дитини в національну, російську та світову культуру з урахуванням регіональних особливостей. Практики цілісності тілесно-душевно-духовної (биопсихосоциальной) організації особистості дитини в дитячій діяльності - це здатність і можливість дитини цілеспрямовано (безпечно) пізнавати, творити, перетворювати природну і соціальну дійсність.

  Практики цілісності тілесно-душевно-духовної організації дитини сприяють єдності:

  фізичного розвитку дитини - як сформованості основних фізичних якостей, потреби дитини у фізичній активності; оволодіння їм основними культурно-гігієнічних навичок, самостійного виконання доступних віку гігієнічних процедур, а також дотримання елементарних правил здорового способу життя;

  емоційно-ціннісного розвитку - як сукупності свідомої, емоційної і вольової сфер життєдіяльності дитини (емоційної чуйності; співпереживання Іншому; здатність планувати дії на основі первинних ціннісних уявлень);

  духовного розвитку - як прояв безкорисливості і потреби пізнання - світу, себе, сенсу і призначення свого життя (допитливість, здатність вирішувати інтелектуальні завдання; володіння універсальними передумовами навчальної діяльності; здатність планувати свої дії).

  Практики свободи - практики вибору дитиною самостійної діяльності в умовах створеної педагогом предметно-розвиваючого освітнього середовища, що забезпечують вибір кожною дитиною діяльності за інтересами і дозволяють йому взаємодіяти з однолітками або діяти індивідуально.

  Практики свободи сприяють:

  активності дитини; прийняттю живого зацікавленої участі в освітньому процесі; вмінню у випадках ускладнень звертатися за допомогою до дорослого; здатність керувати своєю поведінкою;

  оволодіння конструктивними способами взаємодії з дітьми і дорослими і здатністю змінювати стиль спілкування з дорослими або однолітками в залежності від ситуації;

  формування здатності планувати свої дії, спрямовані на досягнення конкретної мети, здатності самостійно діяти (в повсякденному житті, в різних видах дитячої діяльності). Практики розширення можливостей дитини - практики розвитку здатності дитини виділяти необхідні і достатні умови здійснення дійсності.

  Практики розширення можливостей дитини сприяють:

  розвитку здатності вирішувати інтелектуальні завдання (проблеми, адекватні віку;

  застосування самостійно засвоєних знань і способів діяльності для вирішення нових завдань (проблем, поставлених як дорослим, так і їм самим;

  в залежності від ситуації розвитку здатності перетворювати способи вирішення завдань (проблем).

  Прикріплені файли:

  konsultacija-kulturnye-praktiki_csfmp.pptx | 2550,63 КБ | Завантажено: 25