• Хід заходу
 • Круглий стіл «Особливості міжособистісної взаємодії педагогів ДНЗ з дітьми»
  Скачати 10.03 Kb.
  Дата конвертації03.06.2017
  Розмір10.03 Kb.
  ТипМетодичні рекомендації та розробки

  Григор'єва Людмила
  Круглий стіл «Особливості міжособистісної взаємодії педагогів ДНЗ з дітьми»

  мета:

  з'ясувати спектр думок з поставленої проблеми з різних точок зору; обговорити неясні або спірні моменти, пов'язані з проблемою; намітити способи їх вирішення.

  завдання:

  розглянути різні підходи до поняття "взаємодії вихователя з дитиною";

  збагатити уявлень про способи взаємодії вихователів з дітьми;

  обмін досвідом вихователів ДНЗ з проблеми взаємодії з дітьми з метою підвищення професійної компетентності.

  Форма проведення: круглий стіл.

  Обладнання: столи і стільці по колу для всіх учасників.

  література:

  Великий Енциклопедичний словник.

  М. М. Поташник. Управління професійним зростанням педагога ДНЗ / М. - Центр педагогічного розвитку, 2010 року.

  Словник-довідник Управління дошкільним закладом / Упорядник - С. Д. Сажина. М. - ТЦ Сфера, 2008.

  План проведення:

  1. Вступна частина (визначення і обговорення понять).

  2. Дискусійна частина (виділення питань для обговорення, робота педагогів в підгрупах).

  3. Заключна частина (рефлексія).

  Хід заходу:

  Вступна частина.

  Ведучий: Добрий день, шановні колеги! Запрошую Вас взяти участь на нашому круглому столі в обговоренні теми про взаємодію вихователів з дітьми, про те, як допомогти вихователям підвищити інтерес і бажання займатися улюбленою справою.

  Ведучий: Як будь-яке вивчення матеріалу, пропоную вам почати з теоретичної частини.

  Взаємодія дорослих з дітьми є найважливішою умовою розвитку дитини. У практиці виховання можна виділити два типи взаємодії дорослого з дитиною.

  В рамках авторитарної педагогіки маленька дитина виступає в якості вихованця, який функціонує за певними правилами і відповідного конкретним нормам. Основною метою в цьому випадку є виховання слухняного, виконавчого дитини, що підкоряється авторитету дорослого. Для авторитарної педагогіки характерні наступні способи впливу дорослого на дитину:

  вплив авторитетом;

  настанови, нотації;

  вказівки;

  контроль;

  покарання, окрик.

  При цьому стилі взаємодії звернення дорослих до дітей часто направлено на обмеження їх активності, ініціативності, самостійності, допитливості. Педагоги, як правило, адресуються не до окремого дитині, а до групи в цілому. Для такого стилю взаємодії не характерно прагнення слідувати за інтересами і бажаннями дітей, враховувати їх настрій, смаки і переваги, встановлювати довірчі відносини, надавати кожному малюку емоційну підтримку. Центром педагогічного процесу є фронтальні форми роботи з дітьми, і перш за все заняття, що будуються за типом шкільного уроку. Гра як основний вид дитячої діяльності ущемляється в часі і жорстко регламентується дорослими. В рамках авторитарної педагогіки ідеальна дитина раннього віку - це така дитина, який акуратно їсть і ходить в туалет, добре спить, не плаче, вміє себе зайняти, і виконує інструкції дорослих, володіє знаннями і вміннями в заданих дорослим рамках. У період адаптації до дошкільної установи він виявляється наданим самому собі.

  Наступним типом взаємодії є особистісно-орієнтоване метою якого, є розвиток особистості дитини. Основні принципи особистісно-орієнтованої педагогіки це прийняття дитини таким, яким він є, і віра в його здатності. Завдання дорослих-створити умови для розкриття потенційних можливостей кожного малюка, формування позитивного самовідчуття, упевненості в собі, довіри до світу і людям, ініціативності і допитливості. Основне значення в педагогічному процесі надається не занять шкільного типу, а грі, яка стає основною формою організації дитячого життя. Заснована на вільному взаємодії дорослого з дітьми і самих дітей один з одним, вона дозволяє їм проявити власну активність, найбільш повно реалізувати себе. Такий погляд передбачає принципово інший підхід до виховного процесу, який націлений на формування активної позиції по відношенню до навколишнього світу з перших років життя дитини. В рамках особистісно-орієнтованої педагогіки дорослий - НЕ незаперечний авторитет, а доброзичливий партнер і наставник. Погляд на дитину як повноправного учасника спільної діяльності створює умови для його особистісного зростання, розвитку творчої активності, зниження емоційної напруженості і конфліктності.

  Для особистісно-орієнтованої моделі виховання характерні наступні способи взаємодії дорослих з дітьми:

  визнання прав і свобод дитини,

  співробітництво,

  співпереживання і підтримка,

  обговорення,

  гнучке введення обмежень.

  Всі ці способи спрямовані на те, щоб забезпечити дитині відчуття психологічної захищеності, розвивати в ньому індивідуальність, гуманне ставлення до навколишнього світу, позитивні взаємозв'язку з дорослими і однолітками. Особистісно-орієнтоване взаємодія сприяє тому, що дитина вчиться поважати себе та інших, відчувати себе впевнено, не боятися помилок. Завданням вихователя є надання кожній дитині допомоги в розкритті його внутрішнього світу.

  Особистісно-орієнтована педагогіка висуває особливі вимоги до особистості вихователя. Найважливішими серед них є щирість, позитивне прийняття іншої людини, емпатія, емоційність. Зупинимося на кожному з них. Учасники повинні висловити свою точку зору у визначенні понять, як варіант - можна запропонувати вихователям використовувати словники.

  Щирість. Маленькі діти дуже чутливі до ставлення дорослих, інтуїтивно вгадують недоброзичливість, байдужість. Щирість вихователя проявляється в тому, що він присутній в ситуації спілкування не формально, що його цікавлять думки та переживання дитини, що він відгукується на них правдиво і відкрито.

  Позитивне прийняття іншої людини має на увазі позитивне ставлення до дитини без будь-яких умов, наприклад, «я люблю тебе тільки тоді, коли ти добре себе ведеш». На перший погляд це твердження суперечить попереднім принципом, згідно з яким вихователь має щире висловлювати як позитивні, так і негативні емоції. Однак безумовне прийняття дитини відноситься до сприйняття його особистості в цілому, але не виключає і осуду неправильної поведінки. Іншими словами, дорослий може висловлювати йому не тільки позитивні, але і негативні почуття, але не має права ображати його.

  Емпатія - це здатність приймати точку зору іншої людини, його почуття, переживання. Емпатія вимагає вміння слухати дитину, спостерігати, розуміти не тільки його слова, але і те, про що він мовчить або те, чого він навіть не усвідомлює. В ході емпатичних спілкування дорослий вислуховує дитини, говорить про своє розуміння його, розділяє з ним радість, допомагає полегшити засмучення.

  Емоційність - якість, особливо необхідне в спілкуванні з маленькими дітьми. Теплота, чуйність, жива міміка, виразна мова дорослого викликають прихильність до нього дітей, народжують відгук, піднесений настрій, сприяють встановленню в групі благополучного клімату. Педагог як професіонал повинен: добре знати вікові особливості маленьких дітей, мати уявлення про психологічні закономірності розвитку дитини на різних вікових етапах; володіти відповідними навичками догляду за дітьми раннього віку; бути знайомий з сучасними освітніми програмами для дітей раннього віку; вміти грати з дітьми, знати дитячу художню літературу (казки, вірші, потішки, пісеньки, володіє навичками в різних видах художньо-естетичної діяльності; володіти культурою спілкування (дотримуватися етичних норм, проявляти коректність під час обговорення з батьками особливостей дитини, бути уважним і доброзичливим в спілкуванні з колегами і т. п.) і мови (вона повинна бути грамотною, служити зразком правильної літературної мови).

  Дискусійна частина.

  Ведучий: Пропоную для обговорення на круглому столі наступне питання: Яку якість є найважливішим для педагога?

  Ведучий: Для обговорення проблеми пропоную вам розділитися на дві підгрупи. Прошу обміркувати, спільно вирішити і аргументувати свої відповіді, з точки зору ваших підгруп. Нехай кожен, хто хоче, вільно висловить свою думку, спираючись на особистий життєвий досвід, але усвідомлюючи при цьому відповідальність за майбутнє нашої професії і всього дошкільної освіти. Обговорення точок зору в підгрупах.

  Ведучий: Отже, шановні учасники круглого столу, уявіть нам, будь ласка, свої докази вірної відповіді на питання з точки зору вашої підгрупи.

  Якщо в дитячому садку працюють хороші, розумні, добрі, ерудовані, мудрі, що піклуються про своє професійне зростання педагоги, то дитячий сад все одно буде жити і працювати, і батьки захочуть привести своїх дітей саме туди. Яку якість є найважливішим для педагога? Любов до дітей!

  Заключна частина (рефлексія)

  Ведучий: У кінці нашого круглого столу я попросила б Вас продемонструвати своє ставлення і поділитися враженнями - якщо вам було цікаво, поплескайте в долоні і посміхніться, якщо, на ваш погляд, щось не вдалося-потупайте і порадьте, як можна було зробити краще .

  Ведучий: Дякую за вашу активну участь в роботі круглого столу.  Скачати 10.03 Kb.