• Прикріплені файли
 • Короткостроковий дитячо-батьківський проект «В гостях у Світлофора»
  Дата конвертації12.07.2019
  Розмір10.5 Kb.
  ТипТемочка

  Абдулова Джюме Сіражутдіновна
  Короткостроковий дитячо-батьківський проект «В гостях у Світлофора» Відео

  актуальність

  Профілактика дитячого дорожньо-транспортного травматизму на сьогоднішній день є одним з напрямків діяльності кожного дошкільного закладу.

  В процес навчання дошкільнят правилам дорожнього руху повинні бути включені всі виховують дітей дорослі, з якими діти взаємодіють не тільки в дитячому саду, але і вдома: вихователі, фахівці, батьки. Важливо, що до активної участі в навчанні дітей залучені їхні батьки, які відіграють вирішальну роль не тільки в силу свого статусу, а й тому, що їх власна поведінка в дорожньому русі є для дітей прикладом для наслідування. У нашому ДОУ був складений план роботи з профілактики дорожньо-транспортного травматизму на навчальний рік. У 2017-2018 навчальному році був розроблений довгостроковий проект по ПДР «У гостях у світлофора». У створенні проекту брали участь музичний керівник, педагог-психолог, вихователі, діти та їхні батьки. Проект по ПДР «У гостях у світлофора» Один з напрямків роботи нашого дитячого садка - навчання дітей правилам дорожньої безпеки. З метою створення умов для формування у дошкільнят стійких навичок безпечної поведінки на дорогах нами був розроблений освітній проект «В гостях у світлофора», в реалізації якого взяли участь діти підготовчої групи, їх батьки та педагоги. Найменування проекту «В гостях у світлофора».

  Мета проекту: формування безпечної поведінки у дітей старшого дошкільного віку через ознайомлення з правилами дорожнього руху за казкою

  завдання:

  1. Розширювати уявлення дітей про навколишнє дорожньої середовищі і правилах дорожнього поведінки.

  2. Ознайомити дітей із значенням дорожніх знаків, навчити розуміти їх схематичне зображення для правильної орієнтації на вулицях і дорогах.

  3. Розвивати здатність практично застосовувати отримані знання в дорожньо-транспортному середовищі.

  4. Виховувати дисциплінованість і свідоме виконання правил дорожнього руху, культуру поведінки в дорожньо-транспортній процесі.

  5. Активізувати роботу з пропаганди правил дорожнього руху та безпечного способу життя серед батьків.

  6. Провести моніторинг знань правил безпеки поведінки на проїжджій частині, в транспорті і на подвір'ї дітей підготовчої до школи групи, проаналізувати отриманий результат.

  Цільові групи проекту:

  - діти дошкільного віку 6-7 років;

  - батьки вихованців;

  - педагоги

  Необхідні умови реалізації проекту:

  • кадрові: наявність педагогів з високою професійною кваліфікацією, що володіють професійно значущими особистісними якостями;

  • інформаційно-методичні: освітлення в ЗМІ та інтернет-виданнях основних заходів проекту, підсумків реалізації;

  • матеріально-технічні: джерела інформації (довідкова література, Інтернет - джерела, мультимедійні засоби навчання).

  ступінь новизни

  В цілому в російському дошкільну освіту накопичено певний досвід профілактики ДДТТ. Однак проведені заходи часто зводяться до окремих розважальним свят, змагань, вікторин, конкурсів, які мають пізнавальний характер, але цілеспрямовано не вирішальні завдань навчання дошкільнят основам дорожньої безпеки. На наш погляд, потрібно не стільки навчання дошкільнят ПДР, скільки формування у них навичок безпечної поведінки та розвиток пізнавальних процесів, необхідних для правильної орієнтації на вулиці (сприйняття, пам'ять, увагу, уяву, мислення, мова, емоційно вольові якості. Формування і розвиток умінь і навичок безпечної поведінки, перетворення їх в стійкі звички і стереотипи є складним, що розвиває, навчальним та виховним процесом, що вимагає активної взаємодії педагогів, батьків та від пітанніков.

  Позитивний ефект при реалізації проекту:

  • Робота з дошкільнятами сприяє у них формування потреби засвоєння ПДР.

  • Поява у педагогів МДОУ мотиваційної та професійної готовності до пошуку та впровадження нових ефективних методів оновлення змісту виховання культури поведінки на вулиці у дітей дошкільного віку

  • Отримання батьками педагогічних і психологічних знань, а так само створення мотивації на співпрацю з педагогами дошкільного навчального закладу.

  • В результаті реалізації проекту буде створено єдиний освітній простір на основі довірчих партнерських відносин батьків, дітей і педагогів дитячого садка.

  Розробка критеріїв оцінки очікуваних результатів

  1. Рівень сформованості уявлень: про транспортні засоби; про вулицю (види перехресть); про правила переходу проїжджої частини.

  2. Знання дорожніх знаків: попереджуючих; забороняють; інформаційно-вказівних; знаків сервісу.

  3. Рівень культури поведінки дітей: на вулиці; у транспорті.

  висновок

  Етапи реалізація проекту

  Проект «В гостях у Світлофора» передбачає кілька етапів його реалізації.

  Найменування етапу Зміст діяльності

  I етап - організаційний

  1. Складання поетапного плану роботи.

  2. Аналіз проблеми: як підвищити пізнавальну активність дітей.

  3. Створення банку ідей і пропозицій; підбір методичної, довідкової літератури з обраної тематики проекту.

  II етап - основний

  1. Бесіда «Пішоходи і транспорт»

  Мета: формувати уявлення дітей про правила дорожнього руху, про професії поліцейського, регулювальника, водія, про роботу світлофора; закріпити з дітьми правила поведінки в транспорті і на вулиці

  2. Рухлива гра «Сигнали світлофора»

  Мета: розвивати кмітливість, швидкість реакції, увагу, зорове сприйняття, виховувати доброзичливе ставлення до однолітків, узгодженість і співробітництво

  3. Малювання Дорога до школи (колективна)

  Мета: ознайомлення з правилами безпечної поведінки в громадському транспорті, створення колективної композиції.

  4. Конструювання «Машини»

  Мета: формувати у дітей уявлення про різні машинах, їх функціональне призначення, будову. Розвивати здатність до об'ємного моделювання. Вчити самостійно аналізувати споруди.

  5. Сюжетно-рольова гра «Правила вуличного руху»

  Мета: вчити дітей реалізовувати і розвивати сюжет гри. Закріпити знання назв машин, правил поведінки на вулиці і в громадському транспорті

  6. Ігрова ситуація «Коли тобі загрожує небезпека?»

  Мета: розширювати уявлення дітей про небезпеку, яка може виникнути вдома, на вулиці, в транспорті і т. Д.; виховувати у дітей правила поводження з електроприладами та іншими предметами, правила спілкування з незнайомими людьми; формувати вміння, в разі необхідності, викликати швидку допомогу, поліцію, пожежників

  7. Гра «Будь уважним» (малу рухливість)

  Мета: активізувати процеси мислення, уваги, закріпити знання дітей про правила дорожнього руху. Вчити діяти за сигналом.

  8. Бесіда «Спеціальний транспорт»

  Мета: формувати уявлення дітей про спеціальному транспорті, його призначення і важливість у житті людини; розвивати пізнавальний інтерес дітей, повагу до праці дорослих

  9. Сюжетно-рольова гра «Вулиця»

  Мета. Уточнення знань дітей правил поведінки на проїжджій частині дороги. Вчити дітей реалізовувати і розвивати сюжет гри

  10. Дидактична гра «Вгадай знак»

  Мета: Закріпити уявлення дітей про дорожніх знаках, розвивати увагу, зорову пам'ять

  11 КВК «Кращий пішохід»

  Мета: узагальнити знання дітей з правил дорожнього руху

  III етап - завершальний

  Театралізована постановка «Червона Шапочка на новий лад»

  Робота з батьками

  1. Оформлення папки-пересування «Безпека дітей»

  2. Батьківські збори «Безпека дітей на дорозі»

  3. підготовка костюмів до казки «Червона Шапочка на новий лад»

  Очікувані результати

  Короткостроковий дитячо-батьківський проект «В гостях у Світлофора» дозволить:

  - комплексно вирішувати завдання навчання дітей безпечній поведінці в дорожнім середовищі, враховуючи вікові особливості дітей і рівень їх психічного і фізичного розвитку;

  - виховувати дисциплінованість і свідоме виконання правил дорожнього руху, культуру поведінки в дорожньо-транспортному середовищі дітей старшого дошкільного віку;

  - прояв інтересу у батьків до проблеми навчання дітей дорожній грамоті і безпечній поведінці на дорозі;

  - координування діяльності з навчання правил дорожнього руху між дітьми і батьками;

  - формування у дітей самостійності і відповідальності в діях на дорозі;

  - прищеплення стійких навичок безпечної поведінки в будь-якій дорожній ситуації.

  Використана література

  1. Комплексні заняття за програмою «Дитинство». Підготовча група / авт. -сост. Е. А. Єфанова, А. В. Єлоєва, О. В. Богданова. -Ізд. 2-е, перераб. -Волгоград: Учитель, 2016.

  2. «Безпека» навчально-методичний посібник з основ безпеки життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку. СПБ Авдєєва Н. Н.; Дитинство-Прес 2010

  3. Комплексні заняття з дітьми середнього і старшого дошкільного віку по розділу «Соціальний світ» (програма «Дитинство») / Автор - укладач О. Ф. Горбатенко. - Волгоград: Учитель, 2012.

  4. Агафонова, К. В. Діти і дорожній рух / К. В. Агафонова. - М.: Просвещение, 2001..

  5. Азбука безпеки на дорозі. Освітня програма з формування навичок безпечної поведінки дітей дошкільного віку в дорожньо-транспортних ситуаціях. - Толстикова О. В., Гатченко Т. Г. - Єкатеринбург: ГБОУ ДПО СТ «ІРО» .2011г. - 75 с.

  6. Богуславекая З. М. розвиваючі ігри для дітей молодшого дошкільного віку / З. М. Богуславекая, Е. О. Смирнова. М.: Просвещение, 2003

  Краткосрочный детско-родительский проект «В гостях у Светофора» Видео

  Прикріплені файли:

  svetofor_ahpmi.ppt | 7111,5 КБ | Завантажено: 20