Консультація для вихователів «Активізація мовного спілкування»
Дата конвертації14.05.2019
Розмір4.77 Kb.
ТипКонсультації для вихователів

Лариса Єрмакова
Консультація для вихователів «Активізація мовного спілкування»

Консультація для вихователів

«Активізація мовного спілкування дошкільників».

... Щоб навчитися говорити, треба говорити.

М. Р. Львів.

Щоб дитина вчасно і якісно опановував усним мовленням, необхідно, щоб він користувався нею якомога частіше, вступаючи в контакт з однолітками і дорослими, т. Е. Володів певною мовною активністю. При нормальному становленні мови цей процес протікає непомітно, сам собою, а педагогічно правильна організація життя і спілкування дітей дозволяє прискорити формування мовної активності.

Розвитку мови в нашому дитячому садку приділяється велика увага: проводяться заняття по розширенню словника, формування фразової мови, навчання переказу. Все це дає позитивні результати, але вони стосуються переважно кількісної сторони мови. На занятті дитина, підкоряючись дорослому, вимовляє і запам'ятовує окремі слова і фрази, проте, як правило, майже не використовує їх в активній мові. Ефективність занять знаходиться в прямій залежності від того, як дитина буде включати в активну мова отримані навички.

Перший блок. Активізація діяльності дітей.

Основним змістом даного блоку є ігрові вправи та етюди на сприйняття, переживання і вираження емоційних станів в міміці і пантоміма, на розвиток поведінкової активності, формування самостійності, емоційної підтримки учасників групи, на подолання замкненості, соціальної ізольованості через формування почуття приналежності до групи і адекватної самооцінки .

(приклади деяких вправ в журналі «Дошкільне виховання» № 1 - 2007 рік, стор. 51).

Другий блок. Активізація компонентів мовленнєвої діяльності.

Активізація мовної діяльності в цілому неможлива без активізації її основних компонентів, тому велику увагу слід приділяти словесним іграм, мета яких - збагачення словникового запасу, формування граматичної правильності мови, інтонаційної виразності і, головне, розвиток вміння використовувати вже наявні кошти в мовної діяльності. Цінність таких ігор - в тому, що діти не тільки отримують мовну інформацію, але і оперують нею, що стимулює їх власну мовну активність.

Третій блок. Активізація мовлення в різних видах діяльності.

Одним з напрямків цього блоку є зміна соціальної позиції, яке відбувається за рахунок включення дітей в різні види діяльності і сфери спілкування. Для цього доцільно використовувати моделювання проблемних і ігрових ситуацій, які створюються шляхом використання наочності, виконання дітьми різних ролей. Виконання ролей в процесі гри і спілкування психологічно налаштовує дитину на мовні дії, очікувані від нього в певній ситуації.

Робота по активізації мови в грі і спілкуванні передбачає використання більш складних ігор-драматизації, інсценівок, творчих сюжетно-рольових ігор, ігор-імпровізацій з правилами, спрямованих на усвідомлення свого соціального Я, на розвиток вміння правильно визначати ставлення оточуючих до себе, діяти відповідно із запропонованою або обраної роллю, проявляти творчість та ініціативу. Мета гри - усунення перешкод в міжособистісних відносинах, підвищення соціального статусу. Активну мова дітей в грі стимулює можливість перевтілитися за допомогою костюмів, використання декорацій, сюрпризних моментів і ін.

Образотворча діяльність також може виступати як специфічний засіб активізації розумового і мовного розвитку дітей. На заняттях малюванням їм пропонують наочний матеріал, позначаючи його словами, розповідаючи про дії, які можна виробляти з предметами. Такі заняття дають можливість створювати проблемні ситуації, що сприяють прояву мовної активності.

Отже, організація спільних видів діяльності стимулює активне мовлення, оскільки така діяльність цікава і значима для дітей, а її успішність в більшій мірі досягається за допомогою мовних дій. В результаті у кожної дитини з'являється прагнення до вибудовування мовних висловлювань. Цілеспрямована робота по активізації мовленнєвої діяльності дітей забезпечує не тільки інтенсивне мовне спілкування, а й взаімопрінятіе дітей один одним, підвищення самооцінки, прояв власної активності кожною дитиною.