Консультація для педагогів «Виховання звукової культури мовлення у дітей дошкільного віку»
Скачати 26.96 Kb.
Дата конвертації27.08.2017
Розмір26.96 Kb.
ТипКонсультації для вихователів

Лілія Кабирова
Консультація для педагогів «Виховання звукової культури мовлення у дітей дошкільного віку»

Консультація для вихователів!

Тема: «Виховання звукової культури мовлення у дітей дошкільного віку»

Виховання звукової культури мовлення у дітей від 1, 6 до 3 років

Вікові особливості розвитку мовлення дітей, формування звукової культури мовлення можна розподілити на три вікові періоди.

Виховання звукової культури мовлення дітей молодшого дошкільного віку включає перш за все роботу з навчання правильному звуковимовленню, яка завжди вирізнялася як провідна лінія розвитку мовлення дітей.

Зміст роботи по вихованню звукової культури мовлення дітей в молодшій віковій групі включає ігри та вправи для розвитку слухового сприйняття, звуковимови, темпу мови, її інтонаційної виразності.

При цьому важливо враховувати поступове ускладнення матеріалу, його повторення. Послідовність закріплення і диференціації звуків дається з урахуванням складності їх проголошення і послідовності їх появи в процесі мовного розвитку.

Дослідники підкреслювали, що поряд з роботою над правильним звукопроизношением слід працювати над усіма елементами звукової сторони мови - темпом, дикцією, силою голосу, інтонацією.

Робота над інтонаційною виразністю мовлення допомагає уникнути таких недоліків висловлювання, як монотонність, нерозчленованість мови, нечіткість дикції, уповільнений (або прискорений) темп, так як від звукового оформлення мови залежить розуміння змісту і емоційного змісту висловлення.

У молодшому дошкільному віці необхідно навчати дітей чути, розрізняти і вимовляти звуки в словах. Роботу над правильною вимовою голосних звуків, їх диференціацією необхідно проводити для формувань чіткої артикуляції звуків рідної мови, а також для того, щоб привчити дітей вслухатися в мову дорослого, розрізняти на слух окремі звуки і звукосполучення.

У цьому віці:

Розвиток активного словника.

Сформовані раніше артикуляційні руху: уточнюються, стають більш стійкими.

Розвивається здатність дитини свідомо наслідувати виголошення цілого слова.

Основою роботи по звуковий культури мовлення є використання різних звукоподражаний.

Головне завдання в цей віковий період:

постійно розвивати слухове сприйняття;

• зміцнювати і розвивати органи артикуляційного апарату;

Послідовна робота над вимовою приголосних звуків: М, Б, Щ, Т, Д, К, Д, Х, Ф, У, Л, С, Ц

готує органи артикуляційного апарату до вимови шиплячих звуків.

Беруться певні групи звуків, відпрацьовуються на основі звукоподражаний.

Групи звуків: голосні (a, y, і, о, губно-губні (п, б, м, заднеязичние (к, г, ж, губно-зубні (в, ф, переднеязичниє (т, д, н)

Після 2 - х років складні за артикуляцією переднеязичниє звуки:

свистячі: (с, з, ц;) шиплячі: (ш, ж, ч, щ;) сонорні: (л, р)

Правильну вимову цих звуків виробляється поступово до 5-6годам.

Включення звукоподражаний в різні форми роботи не тільки сприяє

• уточнення і закріплення правильної вимови звуків в різних їх поєднаннях,

• допомагає виробленню гарної дикції (ясного і чіткого вимовляння звуків і слів)

Неодноразове злите проголошення одних і тих же звукоподражаний сприяє

• розвитку мовного дихання,

Проголошення їх з різною гучністю

• розвиває голосовий апарат дитини.

Ігрова вправа: «Гості»

Мета: Виховання слухового сприйняття і правильного вимови звукоподражаний. Одночасно вироблення вміння користуватися голосом середньої гучності.

Зміст: Педагог говорить дітям, що вони будуть зустрічати гостей. Вийшовши з одним з дітей з кімнати, вихователь одягає йому шапочку із зображенням собаки. Потім зі словами «тук-тук» вони відкривають двері. Діти запитують: «Хто там?» Дитина відповідає: «Ав-ав». Вихователь звертається до хлопців: «Хто прийшов до нас в гості?» Діти відповідають: «Собака».- «Покличемо собаку». Діти кажуть: «Ав-ав». Потім педагог повторює гру, надягаючи дітям шапочки із зображенням гусака (га-га-га, жаби (ква-ква, курочки (ко-ко-ко, кози (мз-ме) та інших тварин.

Методичні вказівки. Стежити, щоб діти вимовляли звукосполучення чітко, досить голосно.

Ігрова вправа: «колисання ляльки»

Мета. Розвиток артикуляційного апарату, і формування слухового сприйняття. Одночасно вироблення тривалого мовного видиху і вміння змінювати гучність голосу.

Зміст. Педагог роздає дітям ляльки і пропонує заколисати їх, які тривалий час наспівуючи звук а (ааа.). Спочатку діти вимовляють звук а голосно. Потім вихователь каже, що ляльки засипають, і просить хлопців заколисувати їх тихіше. Діти вимовляють звук а тихим голосом (ааа.).

Методичні вказівки. Стежити, щоб діти вимовляли звук адлітельно і на одному видиху; тих, хто не вміє досить добре користуватися голосом, викликати невеликими групами, щоб краще проконтролювати їх.

Ігрова вправа: «Вгадай, що (хто) це».

Мета. Виховання слухового сприйняття (вміння на слух визначати різну гучність проголошення звукоподражаний).

Зміст. Вихователь вимовляє різні звукосполучення, співвідносячи їх з предметами або тваринами. Діти повинні визначити, що це було чи хто був. Наприклад, вихователь наслідує гудку паровоза (вимовляє протяжно звук у: ууу., Мукання корови (Муу., Крику півня (ку-ку-рі-ку, грі на сопілці (ду-ду-ду) і т. Д. При повторенні гри педагог просить хлопців визначити, далеко чи близько знаходиться предмет або тварина. якщо вихователь говорить голосно, то предмет (тварина) знаходиться поруч, якщо тихо, то далеко.

Методичні вказівки. Підібрати відповідні предмети, звуконаслідування вимовляти голосно, чітко.

Ігрова вправа: «Вітер»

Мета: Виховання слухового сприйняття і чіткої вимови звуку (В) Одночасно відпрацювання тривалості ротового видиху, вміння змінювати гучність голосу.

I варіант. Вихователь пропонує дітям послухати, як гуде легкий вітерець (вимовляє тихо звук в: ввв.). Потім пропонує послухати, як гуде сильний вітер (підсилює гучність проголошення - ввв.). За його вказівкою діти відтворюють, змінюючи гучність голосу, гудіння легкого вітерця і сильного вітру.

Методичні вказівки. Стежити, щоб діти правильно відтворювали гудіння вітру: тихо - легкого, голосно - сильного.

II варіант. Вихователь пропонує дітям на одному видиху показати, як гуде легкий вітерець, сильний вітер і знову легкий вітерець. Хлопці відтворюють шум вітру - вввВВВвве. в послідовності: тихо - голосно - тихо.

Методичні вказівки. Стежити за тим, щоб посилення і зниження гучності голосу діти здійснювали на одному видиху без додаткового набору повітря, вміли плавно переходити від тихого голосу до гучного і від гучного до тихого.

Виховання звукової культури мовлення у дітей від 3 до 5.

У цьому віці у дітей: накопичується, уточнюється і вдосконалюється словник;

діти точніше вживають потрібні за змістом слова;

вони починають правильно користуватися граматичними формами;

можуть в логічній послідовності переказувати невеликі казки, розповіді, описувати і передавати зміст картинок;

швидко розвивається і звукова сторона мови;

діти засвоюють і правильно вимовляють багато, звуки рідної мови;

чистіше і чіткіше вимовляють слова і фрази;

вміють користуватися голосом;

починають стежити за темпом своїй промові;

Завдання в цьому віці:

виховувати уміння співставляти гучність голосу в залежності від ситуації,

• говорити в розміреному темпі,

• правильно вимовляти слова з точним вживанням, в них наголоси.

Відпрацьовуючи з дітьми 3 років легші для вимови звуки (і, ф, в,) вихователь створює передумови для появи нової групи звуків:

свистячих (с, з, ц, для яких характерний певний уклад органів апарату артикуляції, близький до укладу звуку і, а також наявність цілеспрямованої повітряного струменя, яка виробляється при відпрацюванні звуків ф, в.

Відпрацювання всіх звуків рідної мови передбачає чотири види роботи: послідовно змінюють один одного: підготовку органів апарату артикуляції; уточнення вимови кодованого звуку (і в складах); вміння виділити цей звук серед інших; закріплення правильної вимови звуку в словах; закріплення правильної вимови звуку під фразової мови;

Робота по звуковимовленню поєднується з роботою за іншими розділами звукової культури мовлення (розвиток мовного слуху, артикуляції, мовного дихання, голосу, дикції, темпу, інтонаційної виразності мовлення).

1-й вид роботи - уточнення рухів органів артикуляційного апарату.

Вихователь дає ігрові вправи для розвитку і уточнення рухів, вироблення певних положень сприяють правильній артикуляції звуків.

При цьому виділяється робота над наступними розділами звукової культури мовлення: виховання чіткої і правильної артикуляції, тривалого, головного ротового видиху, розвиток гучності голосу.

Ігрова вправа: «Покажи, як Федя сердиться і як він радіє».

Мета. Виробляти чіткі руху і правильне положення органів артикуляційного апарату.

Зміст: Вихователь каже дітям, що, коли Федя незадоволений, він надуває губи ось так (витягає зімкнуті губи вперед трубочкою, а коли Федя буває задоволений, він посміхається (розтягує губи, оголюючи верхні і нижні передні зуби).

Вихователь: «А тепер я буду розповідати про Федю. Коли він буде незадоволений, ви надувайте губи (показує як, а коли буде радіти, ви посміхайтеся. Купила мама Феде машину. Задоволений Федя, посміхається. Вийшов він з машиною гуляти, а на вулиці дощ іде, що йому робити, не знає. Надув він губи. В цей час вийшов Петя. Зрадів йому Федя, посміхнувся. Попросив Петя у Феді покатати eго машину. Шкода стало Феде машину, надув він губи. А тут і хмаринки розбіглися, виглянуло сонечко. усміхнувся Федя і каже Петру: «Підемо разом грати з машиною ».

Методичні вказівки. Стежити, щоб діти без напруги розтягували губи в усмішці і оголювали передні зуби. При витягуванні губ вперед вони повинні бути зімкнуті.

2-й вид роботи - уточнення вимови ізольованого звуку і розвиток мовного слуху.

Вихователь дає гри або ігрові вправи для уточнення проголошення ізольованого звуку або викликання його по наслідуванню. Увага дітей фіксується на положенні органів апарату артикуляції при проголошенні цього звуку і його звучання. Використовуються ігри для виділення даного звуку з групи звуків.

Цей вид роботи сприяє: виховання мовного слуху, вміння порівнювати гучність голосу, розвитку артикуляційного апарату, мовного дихання.

Ігрова вправа: «Насос»

Мета: Уточнення рухів органів артикуляційного апарату, правильної вимови ізольованого звуку с. Розвиток мовного слуху, вироблення тривалого ротового видиху.

Зміст: Вихователь каже: «Вирішили діти покататися на велосипедах, а у них спущені шини, все повітря вийшов. Взяли вони насоси і стали накачувати шини. Повітря виходить з насоса і свистить: сссс. , Сссс. Накачаємо все разом шини ». Діти імітують рухи, разом з вихователем тривало вимовляють звук с.

Методичні вказівки: Стежити, щоб діти вимовляли звук з чітко, правильно, які тривалий час.

3-й вид роботи - виховання правильної вимови звуку в словах і розвиток фонематичного слуху.

Вихователь дає різний ігровий матеріал (в основному дидактичні ігри, що сприяє чіткому і правильному вживання звуків в словах. Спочатку даються ті слова, в яких відпрацьовується звук стоїть в ударному складі. Діти вчаться вимовляти його більш чітко, які тривалий час, т. Е. Виробляють вміння виділяти звук голосом, а в подальшому не тільки виділяти, але і визначати його місце в слові. Одночасно вирішуються завдання вдосконалення фонематичного слуху, дикції і проголошення слів згідно орфоепічних норм.

Ігрова вправа: «Чи знаєш ти?»

Мета: Закріпити правильну вимову звуку (С) в словах, розвивати фонематичний слух, домагатися чіткого проголошення слів згідно з літературними нормами вимови.

Зміст: Вихователь: «Діти, я задам вам кілька запитань, а допоможуть відповісти на них картинки, які лежать у кожного на столі. Той, хто знайде правильну відповідь на моє запитання, вийде і чітко назве предмет, зображений на картинці ». Далі йдуть питання: «На чому можна їздити?»дітей на цю тему є картинки із зображенням самоката, санок, літака, коляски, автобуса, тролейбуса і т. Д.)

«Що є в магазині?» (Цукор, сік, сир, ваги, ковбаса, масло, капуста, м'ясо т. Д.)

«Хто живе в зоопарку?» (Сова, сом, ховрах, слон, собака, лисиця, лелека і т. Д.)

Після того як діти правильно назвуть предмети і тварин, зображених на картинках, вихователь запитує, який звук повторюється у всіх цих словах.

Методичні вказівки: Стежити за чітким проголошенням слів, за правильним проголошенням звуку з в словах. Якщо діти не можуть визначити звук з в словах, вихователь сам називає кілька слів, голосом виділяючи в них звук с.

4-й вид роботи - виховання правильної вимови звуків у фразової мови і розвиток мовного слуху.

Педагог дає спеціально підібраний мовний матеріал: словесні ігри, чистоговорки, скоромовки, загадки, потішки, вірші, оповідання, казки. Він стежить за правильним вживанням даного звуку на перерахованому матеріалі. Виховання правильної вимови звуків в самостійній мові поєднується з розвитком мовного слуху і мовного дихання, з виробленням вміння користуватися помірним темпом і інтонаційної виразністю мови.

Виховання звукової культури мовлення у дітей 5-7 років

Діти старшого віку: засвоюють і правильно вимовляють усі звуки рідної мови, вміють чітко і правильно вимовляти слова і фрази, змінювати гучність мови в залежності від ситуації, користуватися інтонаційними засобами виразності, мають досить розвинений мовний слух.

Однак і в цьому віці ще зустрічаються діти,

не зовсім чітко вимовляють окремі звуки і багатоскладові слова, особливо зі збігом кількох приголосних. вони не завжди вміють користуватися помірним темпом мови, говорити досить голосно або тихо. вірно вимовляючи звуки, не можуть у розрізненні їх на слух, що може привести надалі до труднощів в оволодінні грамотою.

Основним завданням формування звукової культури мовлення у дітей 5-7 років є

• подальше вдосконалення мовного слуху,

• закріплення навичок чіткої, правильної, інтонаційно виразного мовлення.

• формування звукової культури мовлення можна пов'язати з роботою по диференціації звуків, найбільш часто змішуються дітьми: шиплячих і свистячих (ш - з, ж - з, ч - ц, щ - сь, дзвінких і глухих (в - ф, з - с, ж - ш, б - п, д - т, г - до, звуків л і р, твердих і м'яких (д - дь, л - ль проводити диференціацію та інших пар звуків (ч - ть, с - ц)

Диференціація будь-якої пари звуків передбачає три види роботи.

1-й вид роботи - диференціація ізольованих звуків.

Вихователь проводить роботу по розрізнення звуків по їх акустичним і артикуляційним властивостями, використовуючи при цьому кар тіни- «образи», т. Е. Умовно співвідносячи звук з певним звуком, видаваним тваринам, предметом. Одночасно цей вид роботи сприяє вдосконаленню фонематичного слуху, виробленню чіткої вимови звуків.

2-й вид роботи - диференціація звуків в словах.

Вихователь підбирає різні картинки, предмети, іграшки, в назві яких є диференційовані звуки, і вчить дітей відрізняти їх. Спочатку беруться слова, в яких є той чи інший диференційовних звук, потім - слова, що відрізняються тільки одним диференційовних звуком, потім - слова, що включають обидва диференційовних звуку. Діти повинні чітко, правильно вимовляти їх і вказувати їх 'відмінність. Одночасно ця робота сприяє поліпшенню дикції, уточнює правильність проголошення слів відповідно до орфоепічних норм вимови.

3-й вид роботи - диференціація звуків у мові.

Вихователь підбирає словесні ігри, оповідання, сюжетні картинки, вірші, чистоговорки, скоромовки, загадки, прислів'я та іншої мовної матеріал, насичений диференційовними звуками.

Даючи в потешках, віршах, оповіданнях матеріал для диференціації звуків, педагог має можливість одночасно відпрацьовувати з дітьми темп мови, дикцію, вміння правильно користуватися голосом, стежити за правильністю вимови слів з урахуванням літературних норм їх вимови.

Ігрова вправа: «Злови м'яч»

Мета. Домагатися розрізнення звуків (ф і в) в словах, чіткого проголошення слів з цими звуками. Розвивати фонематичний слух.

Зміст. Діти утворюють коло. Вихователь з м'ячем знаходиться в його центрі. Хлопцям дається установка: ловити м'яч тільки в тих випадках, коли в слові, названому вихователем буде звук (в) При слові зі звуком Де м'яч відкидається (слова підбираються з таким розрахунком, щоб звук (в) знаходився в різних позиціях - на початку, середині , в кінці слів).

Потім вихователь дає таке завдання. Кидаючи м'яч кожному з дітей по черзі, він називає один з звуків (в або ф, дитина ловить м'яч і відповідно до названого звуку підбирає слово (в - вагон, ф - прапор і т. П.).

Методичні вказівки. При проведенні цієї гри необхідно давати дітям час на підбір потрібних слів. Мовний матеріал, який використовується для розрізнення звуків (в і ф) у фразовой речію.

чистоговорки:

фа-ва, фа-ва, фа-ва-ва - у дворі росте трава,

фу-ву, фу-ву, фу-ву-ву - Федя рве козі траву,

фи-ви, фи-ви, фи-ви-ви - нарвав багато він трави »

ца-са, ца-са, ца-са-са - на квітці сидить оса,

цу-су, цу-су, цу-су-су - гони скоріше з квітки осу,

ци-си, ци-си, ци-си-си-на квітці вже немає оси.

Ігрова вправа: «Що кому?»

Мета. Домагатися вміння розрізняти звуки з і ж в словах. Чітко і правильно вимовляти слова.

Зміст. На дошці вивішують дві картинки із зображенням комара і бджоли. Під ними - по конверту. Кожна дитина отримує предметні картинки, в назві яких є звук з або ж (парасольку, коза, зірка, жук, жолуді, лижі, їжачок, калюжа, жаба і т. П.). Діти називають картинку і в залежності від наявності в слові звуку з або ж кладуть її в відповідний конверт (до бджолі або до комару).

Методичні вказівки. Стежити, щоб діти правильно вимовляли звуки ссс, чітко вимовляли слова.

Гра: «Що з чим поруч?»

Мета. Домагатися правильної вимови звуків в і ж у фразової мови, виробляти правильний ротової видих і вміння вимовляти фразу досить голосно, в помірному темпі,

Зміст. Вихователь підбирає різні предмети, іграшки, в назві яких є звук в або ж (зайка, жук, ваза, їжачок, зірка і т. П.). На стіл за. ширмою ставляться в ряд 4-6 предметів. Потім ширма прибирається, вихователь пропонує дітям подивитися і запам'ятати, що з чим поруч стоїть. Знову закриваючи предмети ширмою, він запитує: «Що стоїть поруч з жуком?» Діти відповідають: «Поруч з жуком стоять ваза і зайка». Якщо вони помиляються, можна відкрити ширму і дати подивитися ще раз. При повторенні гри вихователь поступово замінює предмети.

Методичні вказівки. Стежити, щоб діти чітко і досить голосно вимовляли фрази, правильно користувалися мовним диханням.

Мовний матеріал, який використовується для розрізнення звуків з і ж у фразової мови

чистоговорки:

жа-за, жа-ва, жа-за-за - біжить Женина коза,

жу-зу, жу-зу, жу-зу-зу - тримай Женин козу,

жи-ви, ЖЦ-зи, жи-зи-зи - є козенята у кози.

скоромовка:

У Зіни живуть їжаки, у Лізи живуть чижі.

Заверещала пила, задзижчала бджола.

Гра: «Ляна і Лана»

Мета. Домагатися розрізнення твердих і м'яких приголосних (звуків л і ль) і вміння правильно вимовляти ці звуки.

Зміст. Вихователь показує картинки із зображенням двох дівчаток (одна круглолиця, усміхнена, а інша худа, сердита) і розповідає: «Жили-були дві подружки. Одну звали Ляна (показує на усміхнену дівчинку, а іншу - Лана (показує на сердиту дівчинку). Ляна була доброю, веселою дівчинкою, а Лана - нервової, злий. Bсe раділи, коли Ляна співала пісні, тому що вона дуже добре вміла співати. Лана в усьому намагалася наслідувати своїй подружці, але не завжди це в неї виходило. заспіває Ляна пісню: ля-ля-ля, і виходить вона ніжною, м'якою. Повторює за нею Лана, а пісня виходить нервової: ла-ла-ла. заспіває Ляна: ле-ле-ле, а у Лани виходить: ло-ло-ло. заспіває Ляна: чи-чи-чи, а у Лани виходить: ли-ли-ли.

Потім вихователь пропонує уважно послухати і вгадати, хто співає ту чи іншу пісню. Вихователь вимовляє: «ля-ля-ля», діти відповідають: «Ляна»; вихователь вимовляє: «ла-ла-ла», діти відповідають: «Лана».

Потім вихователь по черзі показує картинки із зображенням Ляни і Лани, а діти відповідно вимовляють склади з твердим або м'яким згодним звуком л.

Методичні вказівки. Стежити, щоб діти правильно розрізняли і вимовляли звуки л і ль в складах.

Гра: «Вгадай, чиї це картинки».

Мета. Домагатися розрізнення звуків л, ль в словах.

Зміст. Вихователь роздає дітям картинки, на яких зображені: лопата, цибуля, стрічка, лимон, дзига, клітина, плаття, телефон, пальто, балалайка, сіль, слива і т. П. На дошці вивішуються картинки із зображенням Ляни і Лани. Кожна дитина називає свою картинку і каже, кому він її віддасть: ляне або Лані.

Методичні вказівки. Стежити за тим, щоб діти чітко і правильно вимовляли слова, правильно співвідносили предмет із зображенням дівчаток (слова зі звуком ль відкладаються під картинку із зображенням Ляни; слова їв - до Лані).

чистоговорки

ля-ла, ля-ла, ля-ла-ла - у Олени лялечка була,

Чи-ли, чи-лщ ли-л'ь-ли - ляльці валянки малі,

ле-ло, ле-ло, ле-лй-ло - стало лялечці тепло.

скоромовки

Юля маленькою була і крутилася, як дзига.

Політ в поле Поля.

Ламали лід, ламали ми!

Летіли шматки від зими!

(Е. Благинина.)

Робота по звуковий культури мовлення проводиться в різних формах:

1) на заняттях, які можуть проводитися як самостійні НСД по звуковий культури мовлення або як частина НСД з розвитку мовлення;

2) різні розділи звукової культури мовлення можуть бути включені в зміст НСД (зміст занять може бути включена робота з розвитку мовного слуху, мовного дихання, по вихованню вміння володіти голосом, чітко і правильно вимовляти звуки, розповідати в необхідному темпі з відповідною інтонацією)

3) окремі розділи роботи по звуковий культури мовлення включаються в музичні заняття (розвитку мовного слуху сприяють поспівки, що проводяться на різних звуках, спів пісень, проведення ігор-хороводів, виробляють вміння володіти голосом, співати голосно або тихо)

4) проведення додаткової роботи по звуковий культури мовлення поза занять

(на ранковій мовної зарядці, на прогулянці, в годинник ігор).Скачати 26.96 Kb.

Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінкаКонсультація для педагогів «Виховання звукової культури мовлення у дітей дошкільного віку»

Скачати 26.96 Kb.