Консультація для педагогів «Особливості розуміння старшими дошкільниками арифметичної задачі»
Дата конвертації22.08.2019
Розмір7.01 Kb.
ТипКонсультації для вихователів

Алеся Самохіна
Консультація для педагогів «Особливості розуміння старшими дошкільниками арифметичної задачі»

У процесі математичного і загального розумового розвитку дітей старшого дошкільного віку значне місце займає навчання їх вирішення і складання простих арифметичних задач. У дитячому садку проводиться підготовча робота по формуванню у дітей впевнений-них навичок обчислень при додаванні і відніманні однозначних чисел і швидких усних обчислень з двозначними числами з метою підготовки їх до навчання в початковій школі. Якщо в школі навчання обчисленням ведеться при вирішенні прикладів і арифметичних задач, то в практиці ра-боти дошкільних установ прийнято знайомити дітей з арифметично -ми діями і найпростішими прийомами обчислення на основі простих завдань, в умови яких відображаються реальні, в основному ігрові та побутові ситуації . Кожна арифметична задача включає числа дані і шукані. Числа в задачі характеризують кількість конкретних груп предметів або значення величин; в структуру завдання входять умова і по-прос. В умові задачі вказуються зв'язку між даними числами, а також між даними і шуканими. Ці зв'язки і визначають вибір ари -метіческого дії.

Встановивши ці зв'язки, дитина досить легко приходить до розуміння сенсу арифметичних дій і значення понять «додати», «ви-честь», «вийде», «залишиться». Вирішуючи завдання, діти опановують умінням знаходити залежність величин.

Разом з тим завдання є одним із засобів розвитку у дітей ло-ня мислення, кмітливості, кмітливості. У роботі з завданнями удосконалюються вміння проводити аналіз і синтез, узагальнювати і конкре-тізіровать, розкривати основний, виділяти головне в тексті завдання і від-брасивать несуттєве, другорядне.

Надаючи великого значення ролі арифметичних задач у розвитку дошкільнят Моро М. І. і Пишкало А. М. відзначали: «. Рішення задач сприяє вихованню терпіння, наполегливості, волі, сприяє пробудженню інтересу до самого процесу пошуку рішення, дає можли-ність випробувати глибоке задоволення, пов'язане з вдалим решени третьому ».

Звичайно, повністю відповідати своїй ролі текстові завдань мо-гут лише при правильній організації методики навчання дітей рішенню завдань. Її основні вимоги будуть більш зрозумілими, якщо розглянути особливості розуміння старшими дошкільник арифметичної задачі.

У роботах відомих педагогів А. М. Леушиной (1955 р Е. А. Тарханова (1976 г.) було показано, що діти, які навчаються за тра-Діціон методикою вирішення арифметичних задач, сприймають з-тримання завдання як звичайний розповідь або загадку, не усвідомлюють структуру завдання ( умова і питання, а тому не надають значення тим числовим іншим, про які йдеться в умові завдання, не розуміючи і сенсу питан-са.

Незнання дітьми найпростішої структури завдання викликає серйозні труднощі при складанні її тексту. Якщо перша частина завдання, т. Е. Чис-ловие дані, усвідомлюється швидше, то постановка питання, як правило, викликає у дитини серйозні труднощі. Питання дуже часто замінюється відповіддю, наприклад: «У вазі стояло три квітки. Одна квітка зів'яв і осту-лось дві квітки ». Навіть до кінця перебування в підготовчій групі діти не можуть скласти текст завдання по картинках. Назвемо типич-ні помилки дітей.

1. Замість завдання складається розповідь: «На аркуші сидять дві гусен-ці, а на траві ще одна. Вони все поїдають ».

2. У задачі правильно сприймається питання, але відсутній фік-сація числових даних: «Йшла дівчинка і впустила прапорець. Скільки стало прапорців? »

3. Питання замінюється ответом- рішенням: «Дівчинка тримала прапорці в руках. У цій два і в цій два. Якщо скласти, вийде чотири ».

Досить часто діти відмовляються складати завдання по картинці, так як «ми такі вирішували». Їхні помилки при складанні завдань по кар-Тинко дозволяють зробити наступний висновок: самостійне складання завдання навіть при наявності наочного матеріалу є тяжчим діяльністю, ніж знаходження відповіді при вирішенні готових завдань; діти засвоюють структуру завдання уривками, в повному обсязі, тому не всі її компоненти присутні в складених ними завдання; вихователі мало використовують різноманітний наочний матеріал при навчанні складанні цьо-нию завдань.

Е. А. Тарханова з'ясовувала, чи розуміють діти конкретний зміст арифметичної дії додавання (віднімання) і зв'язку між компонен-тами і результатом цих дій. Чи вміють виділяти в завданні відоме і невідоме, а в зв'язку з цим вибирати ту чи іншу арифметичне дей-ствие; чи розуміють діти зв'язку між діями додавання і віднімання. Нею встановлено, що дошкільнята, що навчалися за загальноприйнятою мето-дике рішення простих арифметичних задач, не володіють необхідним обсягом знань про арифметичні дії додавання і віднімання, так як вони розуміють зв'язок між практичними діями з сукупно-ня і відповідними арифметичними діями в основному на основі асоціації арифметичного дії з життєвим дією (додали - прибігли, відняли - полетіли і ін.). Вони не усвідомлюють ще математичних зв'язків між компонентами і результатом тієї чи іншої дії, так як не навчилися аналізувати задачу, виділяючи в ній через відоме і невідоме.

Навіть в тих випадках, коли діти формулювали арифметичне дей-ствие, було ясно, що вони механічно засвоїли схему формулювання дії, що не вникнувши в його суть, т. Е. Не усвідомлювали відносин між компо-нентами арифметичного дії єдності відносин цілого і його ча-стей. Тому і вирішували завдання звичним способом рахунку, не вдаючись до міркування про зв'язки та відносини між компонентами. По-іншому ставляться до вирішення завдань ті діти, які попередньо вправлялися у виконанні різних операцій над множинами (об'єднання виокрем-лення правильної частини безлічі, доповнення, перетин). Вони поні -мают відносини між частиною і цілим, а тому осмислено підходять до вибору арифметичної дії при вирішенні завдань.
Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінкаКонсультація для педагогів «Особливості розуміння старшими дошкільниками арифметичної задачі»