Консультація для батьків «Вплив загадок на мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку»
Дата конвертації09.10.2017
Розмір6.61 Kb.
ТипТемочка

Юлія Віталіївна Левіна
Консультація для батьків «Вплив загадок на мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку»

Загадка - одна з малих форм усної народної творчості, в якій в гранично стислій, образній формі даються найбільш яскраві, характерні ознаки предметів або явищ. Загадки - наші старі і добрі знайомі. Будь-яку з них можна безпомилково дізнатися «в обличчя», при зустрічі не сплутавши ні з скоромовкою, ні зі лічилки.

Про вплив загадок на розвиток мови дітей-дошкільнят

Відгадування і придумування загадок впливає на різнобічний розвиток мови дітей. Для створення в загадки метафоричного образу вживання різних засобів художньої виразності (прийому уособлення, використання багатозначності слова, визначень, епітетів, порівнянь, особливої ​​ритмічної організації) сприяють формуванню образності промови дітей дошкільного віку.

Загадки збагачують словник за рахунок багатозначності слів, допомагають побачити вторинні значення слів, формують уявлення про переносному значенні слова. Вони допомагають засвоїти звуковий і граматичний лад російської мови, примушуючи зосередитися на мовної форми і аналізувати її.

Загадки розвивають в дитині кмітливість, кмітливість. Загадується загадка - запитує ламає голову над відгадкою. Чим сміливіше вигадка, тим важче загадка для відгадування. Неймовірність надає образам загадки ясно усвідомлювати протиріччя реальності, а відгадка вносить порядок в плутанину: все стає на свої місця, в згоді з дійсними якостями загадувати предмета.

Говорячи іншими словами, загадка вказує на особливі ознаки і властивості, які притаманні тільки загадувати предмету. На подібність і запереченні подібності між предметами вона і заснована. Це властивість загадки вводить дитину в роздум про зв'язки між явищами і предметами навколишнього світу, а також про особливості кожного предмета і явища.

Розгадування загадок розвиває здатність до аналізу, узагальнення, формує уміння самостійно робити висновки, умовиводи. Уміння чітко виділити найбільш характерні, виразні ознаки предмета або явища, вміння яскраво і лаконічно передавати образи предметів розвиває у дітей "поетичний погляд на дійсність".

Предметність, конкретність загадки, спрямованість на деталь роблять її відмінним прийомом дидактичного впливу на дітей. Ви можете пропонувати дітям загадки під час спостережень, бесід. У подібних видах роботи загадка викликає інтерес і дає привід для більш докладної розмови про сюжеті об'єкті або явищі. Дані форми фольклору вносять певну "живинку" в процес, вони змушують по-новому поглянути на ті чи інші предмети, побачити незвичайне, цікаве в давно надокучили речі.

Загадки допомагають дітям зрозуміти, як, ємко і барвисто, по-різному використовуючи мовні засоби, можна сказати про одне й те ж.

Для батьків, які займаються з дітьми з різними порушеннями в розвитку мови, широко використовується загадка, компактна і цікава фольклорна форма. Головна особливість загадки полягає в тому, що вона являє собою словесно-логічне завдання. Відгадати загадку - значить відповісти на питання, т. Е. Зробити складну розумову операцію. Предмет, про який йде мова в загадці, прихований, зашифрований і способи його розшифровки різні.

До загадок першого рівня складності відносять:

- загадки, засновані на перерахування ознак предмета, явища (величина, форма, колір, смак, звучання, рух, матеріал, призначення);

- загадки з перерахуванням ознак, в яких заримоване слово-відгадка.

Відгадування таких загадок засноване на елементарному аналізі (виділення ознак) і синтезі (об'єднання їх в одне ціле). Достатня кількість ознак дозволяє виробляти необхідні розумові операції і успішно вирішувати логічне завдання.

Загадки другого рівня складності включають:

- загадки, в яких характеристика предмета дається коротко, по 1-2 ознаками потрібно відновити цілісний образ предмета;

- загадки, засновані на запереченні або зіставленні предметів, на порівнянні предметів або явищ.

Щоб вирішити подібну логічну задачу, дитина повинна бути знайомий з зазначеним в ній ознакою, повинен вміти виділити його, зв'язати по асоціації з іншими ознаками, які не названими в загадці. Це можливо при наявності досить повних уявлень про предмет, явище.

Загадками третього рівня складності є метафоричні загадки. Відгадуючи ці загадки, діти проникають в прихований сенс метафори, виділяють схожість, спільні риси в предметах і явищах на перший погляд далеких один від одного.

При визначенні рівня складності слід враховувати наступні фактори: тип логічного завдання і характер розумової операції, яку слід виконати дитині при відгадуванні загадки; доступність зображально-виражальних засобів загадки для дітей з різними рівнями мовного розвитку; складність композиційно-синтаксичної структури загадки (пропозиція-питання, односкладні речення, використання однорідних членів речення і т. д.)

Тематика загадок для дітей молодшого дошкільного віку обмежена їх невеликим життєвим досвідом. Це загадки про предмети, з якими дитина стикається в побуті, які надають на нього емоційний вплив (іграшки, домашні тварини, предмети побуту, продукти харчування). У загадках названі яскраві, характерні ознаки, якості і властивості предмета (колір, форма, величина, голос тварини, чим він харчується, повадки і т. Д.). Молодшим дошкільникам можна запропонувати римовані загадки, в яких відгадка римується з текстом загадки.

Дітям середнього дошкільного віку пропонується більш широка тематика загадок: про домашніх і диких тварин, про одяг, про продукти, про явища природи, про транспорт і т. Д. Характеристика предмета загадки може бути дана повно, детально, як «міні-розповідь» про предметі. Рекомендуються загадки з простими порівняннями і прозорими метафорами.

У роботі з дітьми старшого дошкільного віку можна використовувати загадки різноманітної тематики: явища природи, предмети побуту, знаряддя праці, засоби пересування, зв'язку, спорт, людина, і т. Д. Дітям пропонуються більш складні види логічних задач: порівняння, виключення, зіставлення і ін.

Придумування загадок складніше, ніж їх відгадування. На перших порах діти з працею придумують загадки за зразком даної загадки. Але чим більше ця робота проводиться, тим цікавіше загадки придумують діти і з великим бажанням. Вивчаючи теми по пізнавальному розвитку, рекомендується, вчити дітей придумувати загадки на всі предмети: овочі, фрукти і домашніх тварин, речі, меблі та інші предмети. Дітям дуже подобається вид цієї творчої роботи. Придумані загадки можна записувати в оформлені альбоми.
Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінкаКонсультація для батьків «Вплив загадок на мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку»