Комунікативні вміння дошкільнят і гра
Дата конвертації17.08.2018
Розмір6.35 Kb.
ТипДитячі ігри

Світлана Антонова
Комунікативні вміння дошкільнят і гра

Анотація: У грі знаходять вираз основні потреби дитини-дошкільника. Перш за все, дитині властиве прагнення до самостійності, активної участі в світі дорослих. У грі діти знайомляться з такими сторонами дійсності, як дії і взаємини дорослих. Свідчення цього - сюжети і зміст ігор. В процесі гри діти беруть на себе різні ролі, як би заміщають людей, що наводяться між собою в певних соціальних взаєминах, і їх дії. Вони осягають суть відносин між людьми, яка в інших умовах залишається від них прихованої, закритої масою деталей.

Ключові слова: гра, значення гри, спілкування, діяльність, розумовий розвиток, мислення.

Вже на ранніх і молодших вікових щаблях саме в грі діти мають найбільшу можливість бути самостійними, за своїм бажанням спілкуватися з однолітками, реалізовувати і поглиблювати свої знання та вміння. Чим старше стають діти, чим вище рівень їх загального розвитку і вихованості, тим більш значущою є педагогічна спрямованість гри на формування поведінки, взаємовідносин дітей, на виховання активної позиції.

Через гру дитина входить у світ дорослих, опановує духовними цінностями, засвоює попередній соціальний досвід. Можна вважати, що в грі дитина здобуває вперше урок колективного мислення. Ця обставина має принципово важливе значення, якщо взяти до уваги, що майбутнє дитини пов'язано з суспільно корисною працею, найголовніше якість якого - спільне, колективне рішення задач, спрямованих на досягнення спільної мети.

Розвиваюче значення гри різноманітне. За висловом С. Л. Рубінштейна, «в грі, як у фокусі, збираються, у ній виявляються і через неї формуються всі сторони психічного життя особистості» [2]. Спостерігаючи за граючим дитиною, можна дізнатися його інтереси, уявлення про навколишнє життя, виявити особливості характеру, ставлення до товаришів і дорослим.

Гра являє собою форму активного відображення дитиною навколишнього його життя людей. Відмінною особливістю гри є і сам спосіб, яким дитина користується в цій діяльності. Гра здійснюється комплексними діями, а не окремими рухами (як, наприклад, у праці, письмо, малювання). У ці дії включається мова: старші діти називають задум гри, її сюжет, дійових осіб, задають характерні для кожного з них питання, висловлюють критичні судження і оцінки поведінки інших персонажів.

Гра, як і всяка інша людська діяльність, має суспільний характер, тому вона змінюється зі зміною історичних умов життя людей. Ігри дітей змінюються, тому що вони відображають мінливу життя [4].

Гра є формою творчого відображення дитиною дійсності. Граючи, діти не прагнуть до точного і бездумного копіювання дійсності, але вносять у свої ігри багато власних вигадок, фантазії, комбінування. Свобода вигадок, безмежні можливості комбінування, що підкоряється інтересам, бажанням і волі дитини, є джерелом тієї глибокої і невичерпної радості, яку творча гра зазвичай приносить дітям.

Гра є оперування знаннями, засіб їх уточнення і збагачення, шлях вправи, а значить, і розвитку пізнавальних і моральних здібностей і сил дитини. У своїх діях діти відтворюють побачене ними цілісне явище суспільного життя. Спостерігаючи життя людей, а потім знову і знову відображаючи її в своїх діях, діти глибше пізнають навколишній. В таких іграх формуються найцінніші якості волі і кращі людські почуття. Гра стає ефективним засобом пізнання дитиною дійсності і розвитку кращих якостей особистості [5].

У розгорнутій формі гра являє собою колективну діяльність. Всі учасники гри знаходяться у відносинах співпраці. Розгорнута гра старших дітей об'єднує всіх її учасників єдиним задумом. Кожен з гравців вносить свою частку фантазії, досвіду, активності в розвиток прийнятого всією групою задуму. І в той же час кожна дитина строго підпорядковується правилам, які диктує йому взята на себе роль. Спільними є і переживання дітей, захоплених спільною творчою діяльністю, грою, що відбиває життя, з її пригодами, небезпеками, радощами і відкриттями. У грі створюються виключно сприятливі умови для розвитку у дитини коллективистических відносин, почуття гуманізму [1].

Всі найважливіші новоутворення особистості дітей дошкільного віку зароджуються і спочатку розвиваються в провідній діяльності дошкільного віку - сюжетно-рольової гри. Сюжетно-рольова гра є діяльність, в якій діти беруть на себе ті чи інші функції дорослих людей і в спеціально створюваних ними ігрових, уявних умовах відтворюють (або моделюють) діяльність дорослих і відносини між ними.

Ігрова діяльність впливає на формування довільності поведінки і всіх психічних процесів - від елементарних до найскладніших. Виконуючи ігрову роль, дитина підпорядковує цьому завданню всі свої нагальні, імпульсивні дії. Діти краще зосереджуються і більше запам'ятовують в умовах гри, ніж за прямим завданням дорослого.

Гра впливає на розумовий розвиток дошкільника. Предмет-заступник стає опорою для мислення. Поступово ігрові дії скорочуються і дитина починає діяти у внутрішньому, розумовому плані [3].

Таким чином, гра сприяє тому, що дитина переходить до мислення в плані образів і уявлень. Крім того, в грі, виконуючи різні ролі, дитина стає на різні точки зору і починає бачити предмет з різних сторін. Це сприяє розвитку найважливішої розумової здібності людини, що дозволяє уявити інший погляд і іншу точку зору.

література:

1. Аверін В. А. Психологія дітей і підлітків. - СПб .: Пітер. 2008.

2. Велиева З У Психічні стану дітей дошкільного віку.: Казань, 2011

3. Виготський Л. С. Проблеми розвитку психіки // Зібрання творів, 3 том. - Педагогіка, 1983.

4. Петров Т. І. Сергєєв Е. Л. Театралізовані гри в дитячому саду. М .: Академія. 2011 року.

5. Смирнова Е. О, Холмогорова В. М. Міжособистісні відносини дошкільнят. Діагностика, проблеми, корекція. - М .: Ексмо. 2003.