Індивідуальний план підвищення професійного рівня Гра-форма організації дитячого життя в умовах впровадження ФГОС в д. З
Скачати 11.82 Kb.
Дата конвертації12.07.2019
Розмір11.82 Kb.
ТипДитячі ігри

Каюрова Олена Григорівна
Індивідуальний план підвищення професійного рівня Гра-форма організації дитячого життя в умовах впровадження ФГОС в д. З

Тема самоосвіти:

«Гра-форма організації дитячого життя в умовах впровадження

ФГОС в дитячому садку ».

мета:

Застосування сучасних ігор-форм в дитячому саду, з метою підвищення якості навчання.

завдання:

1. Збагачення змісту гри;

2. Удосконалення способів вирішення ігрових завдань;

3. Відвідати заняття колег і взяти участь в обміні досвідом;

4. Проводити самоаналіз і самооцінку власних занять.

Перелік питань з самоосвіти:

- природа і структура гри

-функції гри (соціальне призначення гри, функція міжнаціональної комунікації, функція самореалізації дитини в грі, комунікативна гра, діагностична функція гри, ігротерапевтіческая функція гри, функція корекції в грі, розважальна функція гри.

- сутність поняття «ігор-форма» і умови успішного впровадження їх в умовах впровадження ФГОС в дитячому садку;

- методи і прийоми ігор.

Передбачуваний результат:

• Удосконалення в оволодіння іграми-формами на рівні побудови моделі освітнього процесу.

Підвищення якості навчання через підвищення якості занять.

Форма звіту по виконану роботу:

1. Повідомлення на засіданні МО вихователів.

2. Показ застосування ігрових технологій на відкритих заняттях.

3. Оформлення результатів у вигляді реферату.

Етапи роботи над темою самоосвіти

діагностичний

2019-2020год 1. Аналіз професійних труднощів.

2. Визначення цілей і завдань теми.

3. Складання плану роботи за обраною темою самоосвіти.

4. Курси підвищення кваліфікації вихователів.

5. Підписка на методичну літературу «Вихователь ДНЗ»

6. Вивчення методичної, педагогічної та психологічної літератури.

прогностичний

2020-2021год 1. Виступ зі звітом за підсумками реалізації практичного етапу.

2. Участь в науково - практичної конференції.

3. Вивчення досвіду роботи вихователів з обраної теми.

4. Систематизація матеріалів методичної, педагогічної та психологічної літератури по темі.

5 .Корректіровка роботи

практичний

2021-2023год 1. Відкриті заняття всередині ДОУ.

2. Участь в конкурсах, конференціях.

3. Відвідування занять інших вихователів всередині ДОУ.

4. Відвідування семінарів.

5. Самоаналіз і самооцінка своїх занять.

6. Розробка моделі освітнього процесу в ігровій технології.

7. Апробація розробленої моделі на практиці. Внесення необхідних коректив.

узагальнюючий

2024год. 1. Аналіз методів, форм, способів діяльності по темі самоосвіти. Підведення підсумків.

2. Відкриті заняття на муніципальному рівні.

3. Виступ на засіданні МО вихователів по темі: «Гра-форма організації дитячого життя в умовах впровадження ФГОС в дитячому садку».

4. Участь і результати на районних олімпіадах, конкурсах, конференціях.

5. Консультативна допомога вихователям і вихованцям.

6. Оформлення результатів роботи.

Зміст роботи над темою самоосвіти

№ Зміст роботи Джерела Терміни Очікуваний результат

професійне спрямування

1 ФГОС в сучасних іграх-формах. Методична література. Інтернет.

Періодичні видання. Протягом 5 років Підвищення якості проведення занять.

2 Знайомство з новими педагогічними технологіями в умовах доступного середовища. Методична література. Інтернет. Постійно Розробка нових форм, прийомів навчання.

3 Підвищувати кваліфікацію на курсах для вихователів ДНЗ. Курси підвищення кваліфікації. Постійно Посвідчення. Застосування нових знань на практиці.

4 Розробка робочих програм за напрямками. Інтернет.

Методична література серпня кожного року. Робочі програми.

Психолого-педагогічне спрямування.

1 Удосконалення знань в області класичної сучасної психології та педагогіки. Науково-популярна література. Інтернет. Постійно Підвищення якості проведення занять.

Методичний напрямок.

1 Знайомство з новими формами, методами і прийомами навчання. Відвідування занять.

Майстер-класи.

Семінари. Постійно Аналіз і самоаналіз занять.

2 Участь у роботі районного МО вихователів. Засідання МО Постійно Виступ, обмін досвідом.

3 Участь у роботі педради Педагогічні ради. У міру відвідування Виступи, обмін досвідом.

4 Організація роботи з одарннимі дітьми і участь на науково-практичних конференціях, конкурсах творчих робіт. Відео, аудіо інформація на різних носіях Постійно Участь в конкурсах, конференціях.

5 Участь в роботі творчої групи з розробки робочих програм згідно ФГОС Інтернет, науково-популярна література. Постійно Робочі програми з предметів.

Інформаційно-комп'ютерні технології.

1 Використання ІКТ та впровадження їх в навчальний процес. Інтернет, заходи з обміну досвідом. Постійно Відкриті заняття.

2 Збір і аналіз в Інтернеті інформації з початкового навчання, педагогіці і психології. Інтернет Постійно Створення каталогу презентацій за темами.

2019-2020 навчальний рік

№ Зміст роботи Терміни

1. Проаналізувати свої професійні труднощі. Вересень 2019 р

2. Складання плану роботи з самоосвіти. Вересень 2019 р.

3. Відвідати заняття вихователів, які займаються даною проблемою жовтня

2019.

4. Участь в педагогічних конкурсах, експериментальної діяльності, для вихователів. Листопад

2019.

5. Вивчення роботи педагогів регіону: (через публікації в періодичній пресі, сайти). Протягом року

6. Підвищити знання в сфері ІКТ і впроваджувати їх в освітній процес. грудень

2019 р

7. Оформити альбом «Комахи». Створити картотеку дидактичних ігор січня 2020р.

8. Розробити ігрові заняття з урахуванням ФГОС Протягом року

9. Збір книг про природу в книжковий куточок. Виставка. «Про ставлення дорослих до питань дітей» Лютий 2020.

10. Виготовлення виробів з природного матеріалу: «Тин», «Лісовичок» в куточок природи. Березня 2020р.

11. Спостереження і досліди в природі. Квітень

2020р.

12. Провести районну олімпіаду для дошкільнят на тему «Природа навколо нас» Травень

2020р.

13. Звіт про виконану роботу на раді педагогів по темі самоосвіти За планом старшого вихователя

2020-2021 навчальний рік

№ Зміст роботи Терміни

1. Коригування плану роботи по темі. вересень

2020р

2. Оформити куточок природи: підбір кімнатних рослин. Жовтень

2020р.

3. Знайомитися з новими формами, методами і примами у вихованні та навчанні дітей дошкільного віку відповідно до методичною темою. Протягом року

4. Організація для батьків днів відкритих дверей, відвідування ігрових занять, консультацій. Листопад

2020р

5. Періодично проводити самоаналіз професійної діяльності. грудень

2020р.

6. Проведення і заповнення карти спостереження за дітьми, і виявлення індивідуального рівня математичного розвитку дітей на початок і кінець навчального року. Вересень, травень

7. Поповнення предметно-розвиваючого середовища в групі. грудня 2020р

8. пізнавально дослідний проект «Чарівна водичка» Січень

2021р.

9. Підготовка методичного матеріалу для батьків та вихователів лютого

2021р

10. Участь в конкурсах, в т. Ч. Участь вихованців. Протягом року

11. Підготовка консультації для батьків по темі самоосвіти. Березень

2021р

12. «Прогулянка з дітьми в ліс»

Папка-пересування квітня

2021р

13. Провести підсумкове розвага для батьків по екології травня

2021р.

2021-2022 навчальний рік

№ Зміст роботи Терміни

1. Коригування плану роботи по темі. вересень

2. Вивчення досвіду роботи педагогів регіону (через публікації в періодичній пресі, сайти). Протягом року

3. Складання конспектів занять, розваг.

Вересень жовтень

4. Підготовка анкет, пам'яток, рекомендацій для педагогів, батьків і дітей. Протягом року

5. Виступ на педагогічних і медико-педагогічних радах, семінарах, педагогічному годині, проведення майстер-класів по темі. Протягом року

6. Розробка методичних, дидактичних і наочних посібників для роботи з дітьми. Жовтень

2021р

7. Виготовлення спільно з батьками макетів:

«Тварини наших лісів», «Тварини жарких країн» Листопад

8. Консультація для молодих

фахівців «Дидактичні ігри в навчанні дітей еколгіі» Грудень

2021р

9. Оформлення виставки «Дидактичні ігри для дітей по еколгіі» Січень

2022г

10. Досліди з кімнатними рослинами. Лютий

2022г

11. Підготувати папку-скарбничку з цікавими ребусами, головоломками. Протягом року

12. Консультація для колег березня

13. Тематичні фотовиставки:

- «Моя сім'я в лісі»

- «Моя сім'я на дачі»

- «Мої домашні вихованці» Протягом року

14. Співвідношення отриманих результатів із запланованими. Самоаналіз. Травень

2022-2023 навчальний рік

№ Зміст роботи Терміни

1. Коригування плану роботи по темі. вересень

2022г

2. Підготовка статей для публікації в педагогічних виданнях. Протягом року

3. Організувати разом з батьками виставку виробів з листя, овочів і фруктів «Дари природи». Жовтень

2022г

4. Публікації в Соціальній мережі працівників освіти розробок занять і позакласних заходів, виступів, творчих і практичних робіт, в тому числі вихованців. Протягом року

5. Проведення тематичних батьківських зборів, консультацій, оформлення куточків для батьків. Листопад

2022г

6.

Складання конспектів занять, консультацій для батьків і вихователів,

розваг з екологічного виховання. Протягом року

7.

Підготовка анкет, пам'яток, рекомендацій для педагогів, батьків і дітей. грудень

2022г

8. Розробка дидактичних і наочних посібників для роботи з дітьми та поповнення методичних посібників і пакета матеріалу в електронному вигляді, в тому числі: комплекту дидактики щодо навчання дітей екології (презентації) Січень

2023г

9. Спільне виготовлення батьками з дітьми годівниць для птахів. Лютий

2023г

10. Брати активну участь в роботі педради, медико-педради в дошкільному установа. Березень

2023г

11.Виготовлення еколого - дидактичних ігор квітня

12. Підвищити знання в сфері ІКТ і впроваджувати їх в освітній процес. Протягом року

13. Поповнити картотеку дидактичних ігор травняСкачати 11.82 Kb.

Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінкаІндивідуальний план підвищення професійного рівня Гра-форма організації дитячого життя в умовах впровадження ФГОС в д. З

Скачати 11.82 Kb.