• Хід педагогічної ради.
 • Хід гри
 • Досвід роботи «Організація та проведення педагогічної ради в дошкільному закладі»
  Скачати 26.38 Kb.
  Дата конвертації04.06.2017
  Розмір26.38 Kb.
  ТипАналіз роботи, звіти, з досвіду роботи

  Тетяна Стрекалова
  Досвід роботи «Організація та проведення педагогічної ради в дошкільному закладі»

  Актуальність і значимість педагогічної ради в ДОУ.

  Актуальність обраної теми обумовлена теоретичними передумовами важливості створення в системі управління дошкільним освітнім закладом механізмів, що забезпечують включення всіх учасників освітнього процесу в управління (Біла К. Ю., Лященко Н. Н., Маневцова Л. М., Поздняк Л. В., Третьяков П. І. та інші).

  Одним з таких механізмів може виступати організація і проведення педагогічних рад як органу колегіального управління дошкільним освітнім закладом.

  Проблемою організації педагогічних рад в дошкільному навчальному закладі, та визначивши роль педагогів у підготовці та проведенні педагогічних рад займалися Біла До. Ю., Волобуєва Л. М., Мелих А. Е., Сиромятникова Л. М. Цернікель Л. А. та інші.

  Аналіз сучасних досліджень з проблеми організації педагогічних рад показав, що залишається мало вивченим питання вибору методів включення педагогів в підготовку і проведення педагогічних рад в дошкільному навчальному закладі. У зв'язку з цим виникла необхідність вивчення методів включення педагогів в спільну діяльність щодо прийняття рішень на етапі підготовки і проведення педагогічних рад, які забезпечують не тільки їх активність, а сприяють переводу членів педагогічного колективу в позицію суб'єктів управлінської діяльності.

  Питаннями застосування активних методів у роботі з педагогами займалися Виноградова Н. А., Богославець Л. Г., Міклаева Н. В., Радіонова Ю. Н і інші.

  Аналіз досліджень робіт Білій До. Ю. Богославець Л. Г., Волобуєва Л. М., Меліхова А. Е., Сиромятникова Л. М. дозволив визначити сутність поняття «педагогічна рада» який, на наш погляд, полягає в пошуку ефективних способів вирішення актуальних завдань дошкільного навчального закладу, шляхом об'єднання зусиль всіх членів педагогічного колективу в прийнятті управлінського рішення.

  Технологія управління дошкільним освітнім закладом за допомогою педагогічних рад відрізняється великою різноманітністю методів і форм його організації, які визначають результат спільних зусиль педагогічного колективу у вирішенні актуальних завдань виховання і розвитку дітей дошкільного віку.

  Головна мета педагогічної ради - об'єднати зусилля колективу ДНЗ для підвищення рівня навчально-виховного процесу, використання в практиці досягнень педагогічної науки і передового досвіду.

  Сучасний педагогічна рада є поліфункціональним (функції - лат., Обов'язок, коло діяльності, призначення).

  Метою кожного педагогічної ради є порівняльний аналіз вирішуваних завдань відповідно до Освітньої програми і Програмою розвитку, з сучасним напрямком модернізації освіти, з переходом освітніх установ на мережеву взаємодію і на реалізацію профільного навчання. Система роботи в даному напрямку дозволить виявити проблеми, що стоять перед колективом освітнього закладу на сьогоднішній момент і визначити головну задачу: розширення інформаційного поля педагогічних працівників в області нових освітніх технологій і їх використання в освітньому процесі.

  Педагогічна рада є основною формою методичної роботи педагогічного колективу, основними завданнями якого є об'єднання зусиль всіх учасників навчально-виховного процесу, а також впровадження в практику досягнень науки і передового педагогічного досвіду для підвищення рівня виховно-освітньої роботи дошкільного закладу.

  Функції педагогічної ради.

  - визначає напрямки освітньої діяльності дошкільного закладу;

  - відбирає і стверджує освітні програми для використання в ДНЗ;

  - обговорює питання змісту, форм і методів освітнього процесу, планування освітньої діяльності;

  - розглядає питання підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

  - організовує виявлення, узагальнення, поширення, впровадження педагогічного досвіду;

  - розглядає питання організації додаткових послуг;

  - заслуховує звіти адміністрації про створення умов для реалізації освітніх програм.

  Педагогічна рада - місце, де кожен член колективу має право бути почутим, де загальні проблеми вирішуються разом, де дається старт новим починанням і підводитися підсумки уже виконаної педагогічним колективом роботи.

  6 слайд.

  Педради класифікуються за формами організації (традиційні, нетрадиційні) і видам (тематичний, підсумковий).

  Якщо тематичний, то з метою аналізу діяльності педагогічного колективу по річний завданню освітньо-виховного процесу проводиться тематичний контроль.

  На засіданні такого методичного заходу зачитується довідка за підсумками тематичної перевірки, в якій відображено:

  • відповідність знань, умінь і навичок дітей,

  • предметно-розвиваючого середовища вимогам реалізованої програми;

  • професійна компетентність педагогів;

  робота з сім'єю по темі річного завдання.

  Успіх педагогічної ради будь-якої форми залежить від того, наскільки якісною і цікавою буде його підготовка, від залучення більшої кількості членів педагогічного колективу в даний процес.

  Щоб педрада був органом управління, а його рішення дієвими і сприяють поліпшенню роботи з дітьми, - кожного засідання повинна передувати ретельна підготовка всіх його учасників. Для цього в методичному кабінеті оформляється виставка посібників (методичних і дидактичних, складається список літератури з обговорюваної тематики. Педагог в процесі вивчення проблеми з усіх боків, на основі аналізу, як правило, знаходить її об'єктивне рішення. При необхідності (на вимогу) проводяться індивідуальні консультації з виникаючих проблем в ході підготовки педради.

  На підготовчому етапі організації педагогічної ради кожен педагог повинен проаналізувати свою діяльність - як сильні сторони організованої діяльності, так і слабкі - відзначити, що в роботі з дітьми та з якої причини вдається в недостатній мірі, і яким чином виявлені недоліки можна виправити. Дуже важливо, щоб кожен учасник засідання активно обговорював рішення проблеми, висловлював свою точку зору, свої сумніви, ділився досвідом роботи.

  Важливою умовою при підготовці педради є ретельне продумування організаційних питань. Необхідно підготувати детальну порядку денного з питаннями для обговорення - слід її завчасно розмістити на інформаційному стенді в методичному кабінеті. Підготувати приміщення для проведення засідання педагогічної ради - створити комфортні умови для всіх учасників, приготувати необхідні матеріали і розмістити їх в зручному місці. Продумати методи і форми активізації педагогів - це можуть бути обговорення двох протилежних точок зору, навчання практичним умінням, імітація робочого дня вихователя, розгадування педагогічних кросвордів, інтелектуальні, ділові і творчо розвиваючі ігри, аналіз висловлювань дітей, їх поведінки, творчості та ін.

  На підготовчому етапі організації педагогічної ради також необхідно продумати і підготувати передбачуване рішення засідання: можна зібрати якомога більше рішень, відповідей або дій: чим більше, тим імовірніше, що обране рішення дасть хороші результати.

  Не менш важливою умовою при його підготовці є актуальність розглянутих питань. Педагогам цікаві тільки ті з них, які допомагають практичного вирішення проблем, що викликають труднощі у більшості членів колективу. Тому підготовлені доповіді краще включити в інші форми методичної роботи, наприклад, методичне об'єднання, семінар і ін.

  Засідання Педагогічних рад є правомочними, якщо на них присутні не менше половини його членів. Рішення педради є обов'язковими для всіх педагогів, - повинні бути конкретними, реальними, адресними і обмеженими термінами. Кількість прийнятих рішень не обмежується, все залежить від порядку денного, від кількості в ній пунктів, але з окремих питань можуть бути прийняті кілька рішень. Звіт про виконання прийнятих рішень заслуховуються на засіданні, наступним за простроченим терміном виконання даного рішення.

  Всі засідання педради обов'язково записуються. Книга протоколів Педагогічних рад пронумеровується, прошнуровується, скріплюється підписами голови і секретаря педради та печаткою дошкільного закладу. Протоколи є документацією постійного зберігання і джерелом отримання інформації про виконання завдань річного плану, наступності у вирішенні поставлених завдань, вжитих заходів з розвитку педагогічного процесу і т. д.

  Зазвичай під час засідання складається чернетка протоколу, який протягом п'яти днів повинен бути правильно оформлений. Датою протоколу є дата проведення засідання. Секретар під час засідання чітко фіксує виступи учасників (короткий зміст, питання і зміст відповідей на них. При прийнятті рішень, що вимагають голосування, обов'язково зазначається кількість голосів «за», «проти», «утрималися». При прийнятті рішення фіксуються терміни виконання рішення Педагогічного процесу і призначаються відповідальні за виконання цих рішень.

  Як показує практика, найбільш ефективними і цікавими для педагогічного колективу є Педагогічні ради нетрадиційних форм організації і проведення. До таких форм належать: педрада-ділова гра, педрада-конференція, педрада-круглий стіл, ситуативний педрада, педрада-дискусія, педрада-діалог, педрада-диспут, педрада-мозковий штурм, педрада-проблемний семінар, КВН, педсовет- педагогічний ринг.

  Дані форми педагогічних рад з упевненістю можна назвати творчими лабораторіями, так як на них часто народжуються нові цікаві ідеї, що підвищують якість освітнього процесу, що стимулюють творчу активність педагогів, що забезпечують комфортне і цікаве перебування дитини в стінах дошкільного закладу.Всі перераховані вище форми мають свої особливості і вимагають якісної підготовки до проведення засідання педагогічної ради.

  Як приклад пропоную сценарій педагогічної ради.

  Сценарій педагогічної ради на тему «Розвиток мовлення дітей в умовах ДНЗ відповідно до ФГОС ДО».

  30 листопада пройшов педагогічна рада «Розвиток мовлення дітей в умовах ДНЗ відповідно до ФГОС ДО».

  Мета якого, систематизація знань педагогів про особливості і умови розвитку мовлення дітей в ДНЗ, а також підбиття підсумків, що стосуються рівня організації роботи з розвитку мовлення в дитячому садку. Розкрити широкий спектр думок педагогів ДНЗ з обраної для обговорення теми з різних точок зору, обговорити неясні і спірні моменти, пов'язані з проблемами зі створення мовної розвиваючого середовища відповідно до ФГОС дошкільної освіти, і досягти консенсусу.

  завдання:

  1) викликати у педагогів усвідомлення необхідності розширювати свої знання в області розвитку мови у дітей;

  2) розвивати вміння проектувати, конструювати процеси розвитку мови дошкільнят;

  3) створити в колективі обстановку творчого пошуку найбільш ефективних форм і методів в роботі з дітьми;

  Форма проведення: ділова гра

  Хід педагогічної ради.

  План педради:

  1. Вступне слово.

  2. Обговорення підсумків тематичного контролю «Стан виховно-освітньої роботи з розвитку мовлення дітей різних вікових груп».

  3. Виступ педагогів:

  • З презентацією «Розвиток мовлення дітей в умовах ДНЗ відповідно до ФГОС ДО» виступила старший вихователь - Стрекалова Т. М.

  • Про розвиток мовлення дітей молодшого дошкільного віку і про роль вихователя у розвитку мови даного віку розповів вихователь - Колабіна Е. В., подавши інформацію в ігровій формі.

  • З інформацією про розвиток мови дітей старшого дошкільного віку познайомив вихователь - Макарова О. В., зупинившись докладно на розвиток мови за допомогою дидактичних ігор.

  • Інтелектуально - творчу гру для педагогів організував вихователь - Пестрикова І. Г.

  4. Ділова гра «Ромашка»

  5. Рішення педради.

  ПОПЕРЕДНЯ РОБОТА:

  1. Консультації:

  Організація проведення НСД з розвитку мовлення в різних вікових групах.

  • Граматичні правильна мова педагога.

  2. Огляд куточків з розвитку мовлення.

  23 листопада був організований огляд куточків з розвитку мовлення в кожній віковій групі. Вихователь: Пестрикова І. Г. представила куточок для початківців педагогів. Розповіла, який методичною літературою з розвитку мовлення користується, які дидактичні ігри є, з якою метою використовують. Про роботу з мнемотабліцамі розповіла вихователь: Чабанова С. О. Педагог докладніше познайомила з серією картин, набором картинок, необхідних для складання розповідей дітьми; з предметами, іграми, що розвивають дрібну моторику рук. А так же вихователі зосередили увагу на пальчикових іграх, розроблених картотеках словесних ігор. звернули увагу на наявність атрибутів для театральних і сюжетно - рольових ігор. Кожен з педагогів-зміг взяти для себе на замітку чимало корисної інформації.

  3. Практикум

  24 листопада старший вихователь Стрекалова Т. М. провела практикум для педагогів-початківців по темі «Розвиток мовлення дітей в режимні моменти відповідно до ФГОС ДО», з метою систематизації знань вихователів про форми роботи з розвитку мовлення в організації режимних моментів в кожній з вікових груп . Педагоги засвоїли інформацію і закріпили теорію на практиці. Грали, розмовляли, розвивали мова, увійшовши в образ дітей своєї вікової групи, занурившись в світ дитинства і проживши кожен з режимних моментів в дитячому саду.

  4. Тиждень взаємного відвідування занять з розвитку мовлення

  Відповідно до річного плану роботи МБДОУ дитячого садка «Колосок» на 2015 - 2016 навчальний рік проводився тиждень взаємного відвідування педагогами занять з розвитку мовлення у колег всіх вікових груп з 25 по 27 листопада.

  Відкриті заняття провели:

  • вихователь Колабіна Е. В. «Подорож за сонячними промінчиками» (молодша середня група);

  • вихователь Макарова О. В. на тему «Весна» (старша підготовча група);

  • вихователь Чабанова С. О. «В гості до ведмедику» (група раннього віку)

  Захід проводився з метою підвищення компетентності і успішності вихователів з розвитку мовлення дітей дошкільного віку. Педагоги прагнули систематизувати свої знання про особливості організації занять, проаналізувати рівень організації роботи з розвитку мовлення в ДНЗ, початківці вихователі вчилися, набиралися досвіду. Під час педагогічного години кожне заняття проаналізували, все з присутніх висловили своє враження. І педагогами було запропоновано продовжувати цю традицію, щорічно організовувати подібну тиждень.

  1. Вступне слово:

  Проблема розвитку мовлення дошкільнят є комплексною, тому що грунтується на даних не тільки психології та педагогіки, а й загального мовознавства. Результати досліджень психологів, педагогів, лінгвістів створили передумови для комплексного підходу до вирішення завдань мовленнєвого розвитку дітей. Комплексний підхід до вирішення завдань розвитку мови і мовного спілкування в дитячому саду (дорослого з дітьми та дітей один з одним, як на заняттях, так і поза занять) передбачає значне збільшення і збагачення можливостей для участі в мовному спілкуванні кожної дитини.

  Навчання мови і розвиток мовлення розглядаються не тільки в лінгвістичній сфері (як оволодіння дитиною мовними навичками - фонетичними, граматичними, лексичними, а й у сфері спілкування дітей один з одним і з дорослими (як оволодіння комунікативними вміннями). Звідси важливим є формування не тільки культури мови, а й культури спілкування.

  Основні завдання мовного розвитку в ФГОС ДО:

  • оволодіння мовою як засобом спілкування і культури, (це означає, треба сформувати усне мовлення дітей на такому рівні, щоб вони не відчували труднощів у встановленні контактів з однолітками і дорослими, щоб їх мова була зрозуміла оточуючим,

  • збагачення активного словника, (відбувається за рахунок основного словникового фонду дошкільника і залежить від нашого з вами словника і словника батьків, для розширення словника дітей створюються сприятливі умови при комплексно - тематичному плануванні роботи)

  • розвиток зв'язковою, граматично правильно діалогічного і монологічного мовлення, (наша зв'язкова мова складається з двох частин-діалогу і монологу. Будівельним матеріалом для неї є словник і освоєння граматичної будови мови, т. Е. Вміння змінювати слова, з'єднувати їх в пропозиції)

  • розвиток мовного творчості, (робота не проста, передбачає що, діти самостійно складають найпростіші короткі розповіді, беруть участь в творі віршованих фраз, придумують нові ходи в сюжеті казки і т. Д. Все це стає можливим, якщо ми створюємо для цього умови)

  • знайомство з книжковою культурою, дитячою літературою, розуміння на слух текстів різних жанрів дитячої літератури, (Головна проблема полягає в тому, що книга перестала бути цінністю у багатьох сім'ях, діти не набувають досвіду домашнього читання - слухання, книга повинна стати супутником дітей)

  • формування звукової аналітико-синтетичної активності як передумови навчання грамоті.

  • розвиток звуковий і інтонаційної культури, фонематичного слуху, (дитина засвоює систему наголосів, вимова слів і вміння виразно говорити, читати вірші).

  Таким чином, основні завдання розвитку мови - виховання звукової культури мовлення, словникова робота, формування граматичної будови мови, її зв'язності при побудові розгорнутого висловлювання - вирішуються протягом усього дошкільного дитинства. Однак, на кожному віковому етапі завдання поступово ускладнюються, змінюються методи навчання.

  Сьогодні ми розглянемо характеристику мовного розвитку дітей в різних вікових групах.

  2. Обговорення підсумків тематичного контролю «Організація навчально-виховного процесу в ДНЗ з розвитку мовлення»

  У нашому ДОУ був проведений тематичний контроль «Організація навчально-виховного процесу в ДНЗ з розвитку мовлення». (Зачитується довідка за результатами контролю). Таким чином, ми бачимо, що і для нашого дитячого садка ця проблема є актуальною.

  3. Виступ вихователів груп.

  4. Ділова гра «Ромашка»

  Мета: активізувати діяльність педагогів; сприяти набуттю ними досвіду колективної роботи; удосконалювати практичні навички професійної діяльності; допомогти самореалізуватися на педагогічній ниві

  Попередня робота: формування трьох команд педагогів; виготовлення кожною командою допомоги, яке можна використовувати для роботи з розвитку мовлення дітей дошкільного віку та складання рекламного кліпу для даного посібника.

  Матеріали: пелюстки ромашки 21 шт., Листки паперу, кольорові олівці, сувеніри для нагородження, таблиця з прислів'ями

  Хід гри:

  1) Кожна команда придумує собі назву, пов'язане з темою «Розвиток мови», записують свою назву на виставлених табличках. (1 хв)

  1) Розминка: Перед командами викладений квітка - ромашка. Кожна команда по черзі витягує пелюстка, називає номер, записаний на ньому. Ведучий зачитує питання. Якщо команда, вірно, відповіла, забирає пелюстка собі.

  питання:

  1 - Перелічіть завдання з розвитку мовлення дітей дошкільного віку. (Збагачення, розширення та активізація словникового запасу, розвиток зв'язного мовлення; формування навичок освіти і вживання граматичних форм; формування звукової культури мовлення; розвиток образної мови)

  2 - Що ми розуміємо під розвитком мови дитини? (Розвиток мови - це творчий процес, який формується в результаті сприйняття мови дорослого, власної мовної активності і елементарного усвідомлення явищ мови і мови).

  3 - Які завдання словникової роботи? (Збагачення, розширення, активізація словникового запасу дітей).

  4 - Що включає в себе робота по формуванню граматичної будови мови? (Роботу над морфологією: зміна за родами, числами, відмінками; лексикою: освіту одного слова на базі іншого; синтаксисом: побудова простих і складних речень.)

  5 - Що таке діалог? (Розмова двох або декількох на тему, пов'язану з будь - якої ситуацією).

  6 - Що таке монолог (Мова одного співрозмовника, звернена до слухачів).

  7 - Розповідь - опис - це .... (Текст, який починається з загального тези, що визначає і називає предмет або об'єкт, потім йде перерахування ознак, властивостей, якостей, дій; завершує опис підсумкова фраза, що дає оцінку предмету або показує ставлення до нього).

  8 - Розповідь - розповідь - це ... (Розповідь, сюжет якого розгортається в часі).

  9 - Які види мови вам відомі (Внутрішня - то, що ми вимовляємо в думках, чи не промовляючи вголос і зовнішня: діалогічна, монологічна, егоцентрична, письмова.

  1) Презентація посібників: кожна команда представляє заздалегідь приготоване посібник з розвитку мовлення дітей дошкільного віку та рекламує його. За виконане завдання команди отримують пелюстки від ромашки.

  2) Розробка рекомендацій для батьків: кожна команда отримує листок і ручку. Протягом двох хвилин члени команд спілкуються між собою і складають пам'ятку для батьків по формуванню мови дитини. Потім складені рекомендації зачитуються вголос, обговорюються і за найбільш повну та правильну пам'ятку команда отримує пелюстка від ромашки.

  3) Хто вперед. Ведучий зачитує завдання. Чия команда перша підніме руку і дасть правильну відповідь, отримує пелюстка ромашки.

  питання:

  • Згадайте прислів'я протилежну за змістом прислів'ї: «Коротка ніч до зорі, коли багато роботи»

  • Знайдіть зайву прислів'я: «Хвалитися - НЕ косити, спина не болить»; «Не поспішай мовою, квапся справою»; "Язик до Києва доведе"

  • Знайдіть пари прислів'їв: «Хто грамоті здатний, тому не пропасти», «Рубі дерево по собі», «Знання нікому не в тягар», «Без кореня і полин не росте», «Рідна сторона - мати, чужа - мачуха», «По Савці і шапка»

  • Намалюйте будь-яку відому приказку. Команди показують малюнки, чия команда перша вгадала прислів'я, отримує пелюстка від ромашки, чия прислів'я вірно вгадала, теж заробляє пелюстка.

  1) Підбиття підсумку гри: Команди складають квітка із зібраних пелюсток, підраховують їх кількість, нагороджуються сувенірами.

  Проект рішення педагогічної ради:

  1. Вести систематичну роботу з розвитку мовлення дітей на заняттях і поза заняттями.

  Відповідальні вихователі всіх груп, термін: постійно

  2. Оформити виставку для батьків на тему «Розвиток мовлення дітей в сім'ї»

  Відповідальні вихователі всіх груп, термін: до 25.12.15г.

  3. Залучити батьків в процес розвитку мови за допомогою інтерактивних форм роботи.

  Відповідальні вихователі всіх груп, термін: до 25.12.15г.

  4. Здати розробку заняття з розвитку мовлення в методичний кабінет

  Відповідальні вихователі всіх груп, термін: до 15.12.15г.

  5. Виготовити посібник з розвитку мовлення для методичного кабінету

  Відповідальні вихователі всіх груп, термін до10.12.15г.

  6. Запланувати і провести розвага з розвитку мовлення дітей

  Відповідальні вихователі всіх груп, термін: до 01.12.15г.

  7. Педагогам продовжувати поповнювати ігровим матеріалом мовні куточки на тему «Синоніми та антоніми»

  Відповідальні вихователі всіх груп, термін: до 01.12.15г.

  У висновку:

  В ході педагогічної ради вдалося привернути увагу вихователів до проблеми розвитку мовлення дітей і систематизувати знання педагогів з даної теми.  Скачати 26.38 Kb.

  Головна сторінка
  Контакти

      Головна сторінка  Досвід роботи «Організація та проведення педагогічної ради в дошкільному закладі»

  Скачати 26.38 Kb.