Дидактична гра і вправи як засіб формування звуковимови у дітей дошкільного віку
Дата конвертації12.10.2018
Розмір5.35 Kb.
ТипТемочка

Коновалова ольга
Дидактична гра і вправи як засіб формування звуковимови у дітей дошкільного віку

Існує багато засобів виховання звукової культури мовлення, дидактичні ігри є одними з таких засобів. Великі можливості дидактичної гри в розвитку звукової культури мовлення дітей відзначали А. І. Максаков, М. Ф. Фомічов, В. В. Гербова і інші дослідники.

У теорії і практиці дошкільної освіти існує наступна класифікація дидактичних ігор (Д. В. Менеджеріцкая):

а) з іграшками і предметами (іграшки надають багаторазові можливості для закріплення правильної звуковимови: розглядаючи іграшки і предмети, діти розповідають про їх пристрої, їх деталях, можливих іграх з ними);

б) настільно-друковані (робота з картинками: розглядання картинок супроводжується мовним зразком, поясненнями і розповіддю вихователя, багаторазовим промовлянням звуковий боку слів дітьми в різному контексті);

в) словесні (прекрасним засобом розвитку правильного звуковимови є прислів'я, приказки, загадки, примовки і т. д.).

У структуру дидактичної гри входять наступні компоненти: дидактична задача, ігрові дії, ігрові правила, результат і дидактичний матеріал. До додаткових компонентів: сюжет і роль.

Дидактична задача - визначається метою навчання і виховання дітей відповідно до освітньою програмою, де для кожної вікової групи визначено обсяг знань, умінь і навичок, якими повинні оволодіти діти. Ігрові дії - ігрова та дидактична задача реалізується в ігрових діях. Дидактична гра відрізняється від ігрових вправ тим, що виконання в ній ігрових правил спрямовується, контролюється ігровими діями.

Ігрові правила. Основна мета правил - організовувати дії, поведінку дітей. Особливо це важливо робити з самого раннього віку, тоді поступово діти привчаються діяти відповідно до правил і у них формуються вміння і навички поведінки в дидактичних іграх.

Дидактичний матеріал і результат: засобом вирішення дидактичної задачі виступає дидактичний матеріал; результатом дидактичної гри є рішення ігрових та дидактичних завдань, рішення обох задач - показник ефективності гри. Додаткові компоненти дидактичної гри - сюжет і роль не обов'язкові і можуть бути відсутніми. Дидактичні вправи відрізняються від дидактичних ігор тим, що у них немає правил гри і ігрових дій. Дидактичні ігри містять кілька послідовних правил, ігрових дій і варіанти ускладнення, а дидактичні вправи, як правило, прості, не мають ігрових правил, а містять одну ігрову задачу або одне ігрове дію.

На кожному етапі навчання правильному звуковимовленню може використовуватися спеціальна система дидактичних ігор і вправ, як на спеціальних фронтальних, подгруппових і індивідуальних видах організованої діяльності. У роботі з дітьми з виховання звукової культури мовлення можливе застосування наступних ігор:

1. Ігри на розвиток пізнавальних процесів: пам'яті, уваги, мислення, уяви - «Дізнайся, що змінилося?», «Хто ти?», «На оборот», «Хто більше знає?» І ін.

2. Ігри на відмінність немовних звуків: «Вгадай, де дзвенить?», «Вгадай яка брязкальце?» І ін.

3. Ігри на відмінність звуків мови: «Маленькі і великі дзвіночки», «Скажи слово з потрібним звуком», «Назви братика» і ін.

Фонетичного слуху зокрема вимагає додаткової роботи з батьками вихованців. У взаємодії з сім'ями вирішуються наступні завдання: збагачення педагогічного досвіду батьків у сфері виховання звукової культури мовлення дітей, оптимізація дитячо-батьківських відносин, введення домашніх традицій «Спільних ігор».

Тому зручно і доцільно розділити напрямок роботи за формами взаємодії на групові та індивідуальні. Групові форми роботи передбачають реалізацію поставлених цілей через такі заходи: батьківські збори, спільне проведення дозвілля, свят, відкриті перегляди занять та інших видів дитячої діяльності, інформаційні стенди, папки-пересування, міні-газети. Індивідуальні форми роботи реалізуються в наступних видах діяльності: бесіди, консультації. Спільна робота з батьками щодо виховання звукової культури мовлення дітей дає позитивну динаміку в даному напрямку.

Таким чином, формування правильного звуковимови здійснюється в різних видах діяльності. Дуже важливо, щоб робота над правильним звукопроизношением, розпочата в одному виді діяльності, тривала з одним вигляді, ускладнюючи і видозмінюючись, з урахуванням закономірності оволодіння звукової сторони мови.
Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінкаДидактична гра і вправи як засіб формування звуковимови у дітей дошкільного віку