Блоки Дьенеша як гра для розвитку логічного мислення
Дата конвертації04.07.2017
Розмір5.3 Kb.
Типблоки Дьенеша

Наталя Аксёнчікова
Блоки Дьенеша як гра для розвитку логічного мислення

Беручи знову в дитячий сад малюків, завжди мріяла до кінця їх дошкільного дитинства виховати в них допитливість і бажання пізнавати нове.

Я намагалася навчити дітей любити математику, навчити їх вважати, вирішувати завдання, тим самим добре підготувати своїх випускників до навчання в школі.

Мета прекрасна, а завдання дуже складна. Скільки було переглянуто, прочитано і вивчено спеціальної літератури.

Відомо, що увага дитини завжди направлено на те, що йому цікаво, тому намагалася кожне заняття зробити цікавим.

У своїй довгій педагогічній практиці випробувала багато різних методик і програм.

З інноваційних програм я познайомилася з комплексною програмою «Дитячий сад 2100» та з попереднім випуском працювала за посібником М. В. Корепанову «Моя математика». Працюючи з даними посібником, дитина вчиться порівнювати величини, вважати, аналізувати, узагальнювати, робити найпростіші логічно пов'язані висловлювання, але більшу радість я, як педагог, отримала від зустрічі з книгою З. А. Михайлова, Е. А. Носова «логічним-математичне розвитку дошкільників ».

Дитяча діяльність, насичена проблемними ситуаціями, творчими завданнями, ігровими вправами, ситуаціями пошуку з елементами експериментування і практичного дослідження, схематизації за умови використання математичного змісту, є за своєю суттю логіко-математичної.

Для сучасної освітньої системи проблема розумового виховання надзвичайно важлива. Уже зараз неодмінною характеристикою готовності до навчання в школі є наявність інтересу до знань, а також здатність до довільних дій. Ці здібності і вміння виростають з міцних пізнавальних інтересів, тому так важливо формувати їх, вчити мислити творчо, нестандартно, самостійно знаходити потрібні рішення.

У дошкільній педагогіці існує безліч різноманітних методичних матеріалів: методик, технологій, які забезпечують інтелектуальний розвиток дітей. Найбільш ефективним є логічні блоки Дьенеша. Були визначені основні лінії руху в розвитку дітей дошкільного віку в іграх з блоками Дьенеша:

- від простих предметних дій (перебування, виділення, угруповання, поділ) - до розумовим діям (абстрагування, порівняння, узагальнення та класифікацій);

- від дій з одним властивістю (кольором, формою, розміром) - до дій з двома, трьома властивостями (формою і розміром; кольором, товщиною і формою);

Призначення блоків Дьенеша - це сприяти становленню логіко-математичних досвіду дитини на основі оволодіння їм діями порівняння, зіставлення, розбиття, побудовою логічного висловлювання, зіставлення алгоритмів.

Велику допомогу в моїй роботі допомогла книга «Логіко-математичний розвиток дошкільників» З. А. Михайлова, Е. А. Носова.

Визначено завдання в роботі з дітьми з використання логічних блоків:

- розвивати логічне мислення;

- розвивати вміння виявляти властивості в об'єктах, називати їх, пояснювати схожість і -відмінності об'єктів, обґрунтовувати свої міркування;

познайомити з формою, кольором, розміром, товщиною об'єктів;

- розвивати просторові уявлення;

- розвивати знання, вміння, навички, необхідні для самостійного вирішення навчальних і практичних завдань;

-виховувати самостійність, ініціативу, наполегливість в досягненні мети, подолання труднощів;

- розвивати пізнавальні процеси, розумові операції;

- розвивати творчі здібності, уяву, фантазію, здатності до моделювання та конструювання;

- розвивати психічні функції, пов'язані з мовною діяльністю.

Рішення даних завдань дозволяє в подальшому дітям успішно оволодіти основами математики.

На основі логічних блоків розроблений ігровий матеріал. Логіко-математичні грі властива пізнавальна і ігрова мотивація, яка вносить пожвавлення, стимулює вибір дитиною необхідних практичних і розумових результативних дій, сприяє розвитку мислення й мови. Вихователь викликає інтерес до гри і підтримує його, не пригнічуючи ініціативу дитини.

Перед нами, вихователями, стоїть завдання: формувати пізнавальний інтерес. Це засіб залучення до навчання, засоби активізації мислення дітей.

Заняття будуть пізнавальними, якщо діти в ході його:

-Думаю (аналізують, порівнюють, узагальнюють, доводять);

дивується (радіють успіхам і здобуткам, новизні);

-діти стають уважними (цілеспрямованими, наполегливими, виявляють волю в досягненні результату);

-фантазіруют (передбачають, створюють самостійні, нові образи).

Приклади таких цікавих занять і дидактичних ігор, що сприяють розвитку пізнавального інтересу і активності дітей, я пропоную в своїх розробках з блоками Дьенеша.