Атестаційний проект вчителя-логопеда Мадоу №24 «Журавлик» ГРИДАСОВА Е. Н.
Дата конвертації02.01.2020
Розмір6.45 Kb.
ТипТемочка

Гридасова Олена
Формування словника у дітей із загальним недорозвиненням мови через проектний метод як фактор зниження шкільної дезадаптації

Тема проекту: «Формування словника у дітей із загальним недорозвиненням мови через проектний метод як фактор зниження шкільної дезадаптації»

Аналіз реальної ситуації, що склалася в даний час і система виховання і навчання дітей дошкільного віку показав, що кількість дітей, що мають відхилення в мовленнєвому розвитку, неухильно зростає. Ці діти складають основну групу ризику по шкільної неуспішності, особливо при оволодінні письмом і читанням.

ОНР (загальне недорозвинення мови) - різні складні мовні розлади, при яких порушено формування всіх компонентів мовної системи, т. Е. Звуковий боку (фонетики) і смислової сторони (лексики, граматики).

Незважаючи на різну природу дефектів, у дітей з ОНР є типові прояви, що вказують на системні порушення мовної діяльності:

Більш пізній початок промови: перші слова з'являються до 3-4, а іноді і до 5 років;

• Мова аграмматична і недостатньо фонетично оформлена;

• Експресивна мова відстає від импрессивной, т. Е. Дитина, розуміючи звернену до неї мову, не може сам правильно озвучити свої думки;

• Мова дітей з ОНР малозрозуміла.

Лексичні порушення характеризуються:

• Бідністю предметного словника. Це проявляється в незнанні слів ближнього побуту, частин предметів, тому діти не можуть назвати по картинках цілий ряд доступних свого віку слів.

• обмеження використання і підбору прикметників, дієслів.

• Трудністю використання антонімів.

Недостатнім вживанням в словнику узагальнюючих понять.

Багата і добре розвинена мова служить засобом повноцінного спілкування і розвитку особистості. Лексика як найважливіша частина мовної системи має величезне загальноосвітній і практичне значення. Багатство словника є ознакою високого розвитку мовлення дитини. При порушеннях формування лексичного запасу мова дітей не можна вважати достатньо розвиненою. Корекція мовних порушень взагалі і зокрема збагачення словникового запасу є необхідною умовою для розвитку комунікативних умінь дітей.

Проблема формування словникового запасу займає найважливіше місце в сучасній логопедії, а питання про стан словника при різних мовних порушеннях і про методику його розвитку є одним з актуальних питань.

Вивчення дітей з порушеннями мови і накопичений досвід їх виховання і навчання переконують в можливості успішної корекційної роботи з ними і в необхідності подальшого вивчення їх, удосконалення і деталізації спеціальної методики, так як в цій області до теперішнього часу є ряд невирішених питань.

Відомо, що найбільш сприятливим для розвитку всіх сторін мовлення і для корекції порушень є дошкільний вік. Труднощі, які відчувають діти з недорозвиненою мовою при засвоєнні програми дитячого садка, обумовлені недостатнім рівнем розвитку мови, який багато в чому визначається обсягом і якістю словника. Формування лексичного запасу має велике значення для розвитку пізнавальної діяльності дитини, так як слово, його значення є засобом не тільки мови, а й мислення.

Однією з найважливіших передумов оволодіння читанням, листом і рахунком є достатній рівень сформованості лексичної системи мови: певний обсяг словника, точність розуміння і вживання слів, сформованість структури значення слова.

Незважаючи на те, що в останні роки проводилися дослідження словника у дошкільнят із загальним недорозвиненням мови, особливості його формування вивчені недостатньо повно.

Сьогодні в науці і практиці актуальною стає необхідність включення в зміст дошкільної освіти пошукової діяльності, що вимагає засвоєння і використання знань і умінь вихованців в новій для них ситуації. Однією з технологій, що сприяють активізації пізнавальної пошукової діяльності дошкільників, є проектна діяльність.

Це і визначило тему мого проекту «Формування словника у дітей із загальним недорозвиненням мови через проектний метод як фактор зниження шкільної дезадаптації».

Мета проекту: розвиток і збагачення словника у дітей з ОНР дошкільного віку через проектний метод.

завдання:

1. Аналіз і узагальнення теоретичного і практичного досвіду вітчизняних і зарубіжних досліджень, присвячених вивченню словника у дітей з ОНР і його розвитку.

2. Створення необхідних умов для організації діяльності з розвитку фонематичного слуху і сприйняття, зв'язного мовлення, лексико-граматичної будови мовлення, пізнавальних процесів, вдосконалення звуковимови.

3. Організація корекційної роботи з дітьми з ОНР.

4. Розробка і впровадження моделі взаємодії всіх учасників проекту з розвитку словника.

5. Експериментальне доказ ефективності використання проектного методу у корекційній роботі з формування словника у дітей з ОНР.

Учасники проекту:

- діти з ОНР

- логопед

- педагоги

- батьки

Очікувані результати:

1. Для дітей: подолання ОНР. Зниження ризиків шкільної дезадаптації.

2. Для батьків: підвищити зацікавленість в результатах корекційно-виховної роботи з дітьми, активізувати педагогічний потенціал

3. Для педагогів: підвищення професіоналізму, компетентності.