Аналітичний звіт педагога-психолога
Дата конвертації18.05.2017
Розмір9.69 Kb.
Типаналітичний звіт

светлана Шмиглі
Аналітичний звіт педагога-психолога

аналітичний звіт

за 2012-13 уч. м

педагога -Психологія МБДОУ-д / с «Вишенька»

Протягом 2012-13уч. м виконувалися види робіт відповідно до річного плану та журналом обліку.

Кількість вихованців дитячого садка, які пройшли обстеження педагогом -Психологія - 112 чол., Відсоток охоплення складає 96%.

Найбільш часто використовувані в роботі методики:

Таблиця 1

Назва Джерело Мета

Навчальна діяльність (Л. І. Цеханская) Психолог в дитячому дошкільному закладі. -М., 1996. Виявлення умінь підпорядкувати свої дії правилу і слухати вказівки дорослого

Що ні дорисовано? Тести для дітей. - СПб, 1997. Оцінка цілісності сприйняття

Проставити значки Савельєва Н. Настільна книга педагога-психолога ДНЗ. - Р-н-Д, 2004. Оцінка перемикання і розподілу уваги

Запам'ятовування 10 слів (А. Р. Лурія) Немов Р. С. Психодіагностика. - М., 1998. Оцінка продуктивності заучування

Розрізні картинки Зміст і організація діагностичної роботи в ДОУ. - Р-н-Д, 2001. Визначення рівня розвитку наочно-образного мислення

Послідовність подій Рогов Є.І. Настільна книга практичного психолога в освіті. - М., 1995. Діагностика рівня розвитку словено-логічного мислення і розуміння причинно-наслідкових зв'язків

Виняток 4-го Тести для дітей. - СПб, 1997. Оцінка образно-логічного мислення, розумових операцій аналізу і синтезу

Методика визначення мотивів навчання Битянова М. Р. Адаптація дитини в школі, 1998. Визначення мотивів навчання

Методика непрямий експрес-діагностики рівня психічного розвитку зі спостереження вихователів Психологія дитинства. Практикум. Тести, методики для психологів, педагогів, батьків / Під. ред. А. А. Реан. - СПб., 2003. Визначення УПР дитини

Оцінка психічного розвитку дитини у віці від 1 року до 3 років Психологія дитинства. Практикум. Тести, методики для психологів, педагогів, батьків / Під. ред. А. А. Реан. - СПб., 2003. Визначення коефіцієнта психічного розвитку дитини

1. Аналіз діагностичної роботи

1.1. У підготовчій групі [1] метою діагностичної роботи було визначення рівня сформованості передумов до навчальної діяльності у дітей.

Результати обстеження представимо в зведеній таблиці.

Таблиця 2

рівень навч. деят. цілісність. відтв. обсяг пам'яті процессзаучіван. нахабний. -обр. мислення слів. лог. мислення обр. лог. мислення мотивація. готовн. готовн. до школи

Н 95 5 59 5 14 27 28 64 4,5

З 0 50 32 95 41 41 36 18 91

У 5 45 9 0 45 45 36 18 4,5

Відповідно до таблиці побудуємо гістограму розподілу дітей за рівнями готовності до школи:

Повторне обстеження в підготовчій групі проводилося в кінці навчального року з метою виявлення змін, що відбулися в рівнях готовності дітей до школи.

Результати обстеження представимо в зведеній таблиці.

Таблиця 3

рівень навч. деят. цілісність. відтв. обсяг пам'яті процессзаучіван. нахабний. -обр. мислення слів. лог. мислення обр. лог. мислення мотивація. готовн. готовн. до школи

Н 32 0 32 4 0 24 0 20 0

З 36 16 64 92 48 52 60 56 68

В 32 84 4 4 52 24 40 24 32

Відповідно до таблиці побудуємо гістограму розподілу дітей за рівнями готовності до школи:

Таким чином, у обстежених дітей стався зсув в рівнях готовності до школи з низького - середнього до середнього - високого.

1.2. У старшій групі метою обстеження було виявлення рівня розвитку психічних процесів у дітей для організації педагогом розвиваючої допомоги дітям.

Результати обстеження представимо в зведеній таблиці.

Таблиця 4

Рівні цілісності. сприйняття Обсяг пам'яті нахабно. -обр. мислення Слів. лог. мислення Рівень развітіяпсіхіч. процесів

Н 4 4 25 29 0

З 63 96 62 17 79

У 33 0 13 54 21

Відповідно до таблиці побудуємо гістограму розподілу дітей за рівнями розвитку психічних процесів:

1.3. У середній групі метою обстеження було виявлення рівня розвитку психічних процесів у дітей для організації педагогом розвиваючої допомоги дітям.

Результати обстеження представимо в зведеній таблиці.

Таблиця 5

Рівні Концентр. іустойч. уваги нахабно. -обр. мислення Образно-лог. мислення Слів. лог. мислення Рівень развітіяпсіхіч. процесів

Н 35 19 30 50 15

З 46 27 35 27 46

В 19 54 35 23 39

Відповідно до таблиці побудуємо гістограму розподілу дітей за рівнями розвитку психічних процесів:

1.4. У другій молодшій групі метою обстеження було визначення рівня психічного розвитку дітей.

Результати обстеження представимо в зведеній таблиці.

Таблиця 6

Рівень відчуття сприйняття запам'ятовування мислення уяву увагу гра спілкування мова емоції самостійність саморегуляція УПР

Н 33 41 52 41 48 41 30 48 19 33 37 60 4

З 22 48 11 26 4 7 40 19 22 30 15 7 37

В 45 11 37 33 48 52 30 33 59 37 48 33 59

Відповідно до таблиці побудуємо гістограму розподілу дітей за рівнями психічного розвитку:

1.5. У першій молодшій групі метою обстеження було визначення коефіцієнта психічного розвитку дітей.

Результати обстеження представимо в зведеній таблиці.

Таблиця 7

Рівень Мова Спілкування Малювання КГН Дії з предметами Моторика КР

Н 67 71 72 67 67 67 57

З 10 19 14 23 23 23 14

В 23 10 14 10 10 10 29

Відповідно до таблиці побудуємо гістограму розподілу дітей за рівнями психічного розвитку.

Таким чином, за підсумками діагностичної роботи в корекційно-розвиваючої роботи потребують 15 дітей.

2. Аналіз корекційно-розвиваючої роботи.

Корекційно-розвиваюча робота здійснювалася в рамках роботи «Кружка інтелектуального розвитку» з дітьми підготовчої і старшої груп, чий рівень готовності до шкільного навчання відповідає низькому або середньому з тенденцією до низького.

Розроблена програма роботи гуртка спрямована на розвиток пізнавальних психічних процесів, вдосконалення дрібної моторики, розвиток особистісних якостей, навичок спілкування.

Результати обстеження дітей до і після проведення корекційно-розвиваючої роботи представимо в таблицях:

Таблиця 8

Код вік навч. деят. цілісність. відтв. перекл. й розпод. вним. обсяг пам'яті процессзаучіван. нахабний. -обр. мислення слів. лог. мислення обр. лог. мислення мотивація. готовн. готовн. до школи

1 6; 8 н в н н а [2]

з н н с с (н) [3]

2 6; 2 н в н з д [4]

з з н н с (н)

3 6; 2 н з н з д н с з н с (н)

4 6; 8 н в н з н / у [5]

з н з н с (н)

5 6; 10 н з н з д з н н н н

6 6; 0 н в н з з / д [6]

н н в н с (н)

7 5, 8 н з н з з / д н н с з с (н)

н 7 0 7 0 3 5 3 5 н -1

з 0 3 0 7 4 2 3 2 с (н) -6

в 0 4 0 0 0 0 1 0

Таблиця 9

Код вік навч. деят. цілісність. відтв. перекл. й розпод. вним. обсяг пам'яті процессзаучіван. нахабний. -обр. мислення слів. лог. мислення обр. лог. мислення мотивація. готовн. готовн. до школи

1 7, 1 н н в н д з н з з с (н)

2 6; 7 з н в с д в с з н з

3 6; 7 з с в с д з з з з з

4 7, 1 з с в с з / д з з з з з

5 7, 3 н н с з д з н з н с (н)

6 6; 5 н н в с д з з в н з

7 6; 0 в с в с з / д з н з з з

н 3 0 4 1 0 3 0 3

з 3 1 3 6 6 4 6 4 с (н) -2

в 1 6 0 0 1 0 1 0 с - 5

Відповідно до таблицями побудуємо графік, що відображає зміну рівнів готовності до школи в процесі корекційно-розвиваючої роботи:

Таким чином, у дітей, що займалися в «Гуртку інтелектуального розвитку», стався зсув в рівнях готовності до школи з середнього з тенденцією до низького до середнього.

3. Статистична довідка за звітний період

В цілому проведено за 2012-13уч. м

Всього прийомів дітей - 147

Вікові групи до 3 років 3-5 років 5-7 років

21 53 73

Всього прийомів дорослих 9 батьків 5 фахівців 4

Проведено інд. обстежень 99 первинних 74 повторних 25

Проведено інд. консультацій 5 дітей - дорослих 5

Проведено групових консультацій для дітей - для педагогів / батьків 4

Проведено групових консультацій дітей 2 кількість дітей на груповий діагностиці 48 к-ть дорослих на груповий діагностиці 14

дорослих 1

Проведено інд. Корекція. занять - з дітьми - з дорослими -

Проведено групових корекції. занять 12 з дітьми 12 з дорослими -

Кількість відвідувань дітьми гр. корекції 30 Кількість відвідувань дорослими гр. корекції -

Участь в проведенні консиліуму планових позапланових -

Проведення семінарів 3 для педагогів / ін. спец-тов 3 для батьків -

Інші види робіт 55

Педагог-психолог

МДОУ д / с № NN ПІБ

___

[1] 7 дітей старшої групи також були обстежені на предмет готовності до шкільного навчання.

[2] а - астенія

[3] с (н) - середній рівень з тенденцією до низького

[4] д - динамічний

[5] н / у - нестійкість уваги

[6] з / д - среднедінамічний