• Аналіз отриманих даних за 2014-2015 навчальний рік показав
 • Аналітичний звіт педагога-психолога 2014 р-2015 р
  Скачати 11.77 Kb.
  Дата конвертації02.06.2017
  Розмір11.77 Kb.
  Типаналітичний звіт

  Ольга Дятчин
  Аналітичний звіт педагога-психолога 2014 р-2015 р

  Мета діяльності педагога-психолога:

  Збереження і зміцнення психологічного здоров'я дітей, гармонійний розвиток дошкільнят з урахуванням ФГОС ДО.

  Завдання діяльності педагога-психолога:

  1. Сприяти збереженню фізичного та психічного здоров'я вихованців.

  2. Створити сприятливі психолого-педагогічних умов, які забезпечують благополучне емоційний розвиток кожної дитини (відповідно до ФГОС ДО).

  3. Дослідити динаміку індивідуального розвитку дошкільнят, використовуючи сучасні психологічні діагностики.

  Пріоритетні напрямки діяльності педагога-психолога:

  - психодіагностика

  - психопрофілактика

  - психокорекція

  - просвітницька робота

  - консультативна робота

  - методична робота

  Психодиагностическая робота.

  Психодиагностическая робота здійснювалася за такими напрямками.

  Інтелектуальна сфера.

  1. Пізнавальні процеси:

  - мислення (процес узагальнення, наочно-дієве, наочно-образне, словесно-логічне);

  - пам'ять (зорова, слухова);

  - увага (концентрація уваги, переключення і розподіл, розумова працездатність);

  Емоційно-вольова сфера

  - довільність;

  - тривожність;

  - емоційний стан

  мотиваційна сфера

  - ставлення до школи.

  особистісна сфера

  - самооцінка;

  - психосоціальна зрілість;

  1. В рамках психодіагностичної роботи проводилося обстеження дітей підготовчої групи на готовність до школи.

  Мета даного дослідження - раннє виявлення несприятливих варіантів готовності дітей до навчання в школі.

  Діагностика дітей підготовчої групи два рази в рік (початок / кінець року).

  Аналіз отриманих даних за 2014-2015 навчальний рік показав:

  підготовча група

  Аналіз отриманих результатів виявив позитивну тенденцію до зміни рівня діагностичних параметрів. Від початку до кінця року спостерігається зменшення числа дітей з низьким рівнем розвитку досліджуваних функцій.

  Зорова пам'ять - до кінця року спостерігається зменшення числа дітей з низьким рівнем розвитку ЗП (від 40% до 4%). Число дітей на кінець року з високим рівнем становить 64%, з середнім 32%.

  Слухова пам'ять - низький рівень на кінець року (4%) в 11раз менше ніж на початок року (45%, збільшилася кількість дітей з високим рівнем розвитку СП з 30% на початок року до 64% на кінець року.

  Увага - на початок року кількість дітей з низьким рівнем уваги становило 30%, а на кінець року дітей з низьким рівнем немає.

  Мислення і мова - низький рівень розвитку від початку до кінця року зменшився в 4 рази (від 25% до 5%). Збільшилося число дітей з високим рівнем розвитку мислення й мови з 15% до 23%).

  Довільність - низький рівень довільності від початку до кінця року зменшився в 1,4 рази (від 40% до 27%). Високий рівень довільності на початок року становив 0%, а на кінець року - 9%.

  Психосоціальна зрілість - низький рівень психосоціальної зрілості від початку до кінця року зменшився (25% - початок року до 5%-кінець року). Високий рівень психосоціальної зрілості на початок року становив 0%, на кінець року -50%).

  Мотиваційна готовність - сформована у 77% дітей, у 23% мотивація на кінець року не сформована.

  Готовність до шкільного навчання в цілому-в основному діти мають середній і високий рівні розвитку за даним показником (на кінець року 32% дітей з високим рівнем розвитку і 64% із середнім). Значне поліпшення ситуації з низьким рівнем розвитку (від 25% до 4%).

  Сюди потрапила дитина рідко відвідує д / с.

  В цілому відзначається позитивна динаміка в розвитку дітей, можна говорити про гарний рівень підготовки дітей до шкільного навчання. У цьому заслуга всього педагогічного колективу.

  2. Діагностика дітей другої молодшої групи на дослідження пізнавального розвитку показала, що у 21 дитини (100%) з 21 обстежених - рівень пізнавального розвитку відповідає віковим нормам. 14% дітей (3 дитини) рекомендовано обстеження у логопеда.

  3. Діагностика дітей середньої групи (23 дитини) на дослідження пізнавального розвитку показала, що рівень розвитку всіх дітей відповідає віковим нормам.

  4. Діагностика самостійної сюжетно - отобразітельной грою в першій молодшій групі показала, що у 12 дітей відповідно до віку сформовані ігрові навички, навички сюжетно - отобразітельной гри. В однієї дитини нізкітй рівень сформованості ігрових навичок, т. К. Дитина не йде на контакт з вихователем, мова не розвинена, часто хворіє.

  5. Діагностика сформованості ігрових навичок у дітей середньої групи показала, що у 23 дітей (92%) ігрові навички сформовані відповідно до вікових особливостей дітей 4 - 5 років; у двох дітей (8%) ігрові навички сформовані не відповідно до віку. У цих дітей існують мовні порушення і вони вважають за краще грати на самоті.

  психопрофілактична робота

  1. Робота з дітьми

  Робота по емоційному розвитку дітей д / с має такі основні напрямки:

  - розвиток емоційної сфери;

  - розвиток комунікативних здібностей дітей;

  - соціальної адаптації;

  - розвиток загальної і дрібної моторики;

  - розвиток самостійності;

  - розвиток пам'яті, сприйняття.

  Дані напрямки реалізовувалися в основному з дітьми першої молодшої групи в період адаптації (червень - жовтень, рідше протягом року (з метою спостереження за дітьми і необхідністю залишатися для дітей знайомим людиною).

  .

  2. Робота з батьками

  а) проводилася через батьківські збори за тематикою:

  - «Що таке адаптація?»

  Мета - профілактика дезадаптації, зниження рівня дітей з важким ступенем адаптації;

  - «Вікові особливості дітей дошкільного віку» (всі вікові групи)

  Мета - профілактика порушення спілкування дорослий-дитина, підвищення психологічної грамотності батьків;

  - «Підготовка дітей до навчання в школі»,

  - «Розвиток пізнавальних процесів у дітей старшого дошкільного віку»,

  - «Профілактика дезадаптації у дітей».

  Мета - спільна робота педагогів і батьків з підготовки дітей до навчання в школі, профілактика несприятливих варіантів готовності до школи.

  б) через медико-психологічні, психологічні консультації та анкетування за темами:

  - «Підготовчий і адаптаційний період у дітей раннього віку в ДОУ»,

  - «Прогноз адаптації у дітей раннього віку»,

  - «Чи готовий ваш дитина до ДНЗ?»,

  - «Чи самостійний ваша дитина?».

  Мета - сприятлива адаптація дітей в д / с, своєчасне попередження можливих порушень у адаптації дитини.

  2. Робота з педагогами

  а) проводилася через групові консультації та індивідуальні з питань:

  - адаптація дітей в д / с,

  - результати тестування дітей старшого дошкільного віку,

  - порушення в поведінці дошкільників,

  - результати тестування дітей середнього дошкільного віку,

  - результати тестування дітей другої молодшої групи,

  - проблеми в спілкуванні з дітьми та батьками,

  - розвиток мови у дітей раннього віку, через розвиток дрібної моторики рук,

  - створення сприятливої емоційної атмосфери в групах ДНЗ (з урахуванням ФГОС ДО).

  психокорекційна робота

  Корекційна робота з дітьми проводилася за результатами діагностики, за запитом батьків і вихователів, за спостереженнями психолога. Ефективність корекційних впливів відстежувалася після повторного діагностичного обстеження, за результатами тестування, за спостереженнями, по зворотного зв'язку з педагогами (бесіди, консультації) та батьками (консультації, бесіди за результатами співбесід при вступі дитини до школи).

  У псікоррекціонной роботі використовувалися програми: «На шляху до знань» з використанням занять Ю. В. Останкова; Е. О. СЕВОСТЬЯНОВА «Заняття з розвитку інтелекту дітей 5-7 років» - індивідуальні заняття з дітьми; І. Л. Арцишевський «Корекційні заняття з гіперактивними дітьми», І. Ярушина «Програма соціально - психологічної, корекційно - розвиваючої роботи з дітьми старшого дошкільного віку».

  просвітницька робота

  Участь в навчально-виховному процесі МБДОУ, в рамках просвітницької діяльності, здійснювалося через прийняття участі психологом в плануванні навчально-виховного процесу в ДНЗ, в плануванні роботи по наступності зі школою, виступ на методичних об'єднаннях, районних педагогічних читаннях, виступи на педагогічних радах, участь в коучинг - проект, виступи на батьківських зборах.

  Робота з педагогами

  - проводилася через групові та індивідуальні консультації щодо готовності дітей до навчання в школі (готовність фізична, розумова, мотиваційна, емоційно-вольова, соціальна);

  - через семінар- практикум «Як формувати емоційну стабільність у дітей дошкільного віку».

  Аналіз спостережень за дітьми і батьками, консультацій і бесід з батьками і вихователями в першій молодшій групі виявив такі моменти:

  - психологічну неготовність частини батьків віддати дитину в д / с (висока тривожність мами);

  - небажання окремих батьків розуміти і приймати особливості адаптаційного періоду (заперечення особливостей в поведінці дитини в даний період) і дотримуватися тимчасові рамки перебування дитини в групі в адаптаційний період. Що говорить про необхідність продовжувати профілактичну та просвітницьку роботу з батьками з питання адаптації дітей до д / с.

  Результати діагностики дошкільнят показали, що у багатьох дітей низький рівень мотивації до шкільного навчання, що говорить про необхідність планування виховної та просвітницької роботи з даного напрямку.

  консультативна робота

  Індивідуальна консультативна робота:

  - з батьками проводилася за результатами психодіагностики і за запитом;

  - з педагогами за результатами тестування, за запитом

  Групове консультування:

  батьків і педагогів проводилося згідно з річним планом і за запитом.

  методична робота

  Протягом року включала в себе наступне:

  - оформлення документації,

  - участь в роботі творчої майданчики по пізнавально - мовному розвитку дошкільнят (в якості керівника,

  - участь в коучинг - проект «Відповідність предметно - просторового розвиваючого середовища вимогам ФГОС ДО»,

  - участь в ВКС «Написання варіативної частини ООП ДОУ з урахуванням ФГОС»,

  - участь в обласному конкурсі «Педагог школи для всіх 2014»,

  - атестація на першу кваліфікаційну категорію,

  - участь в конкурсі методичних розробок (РЦІО) - 3 місце,

  - участь в районних методичних об'єднаннях;

  - вивчення психолого-педагогічної літератури;

  - методична робота з інтернет - ресурсами;

  - підбір матеріалу для куточка психолога;

  - складання пам'яток для батьків;

  - участь в IX районної інтелектуальної міні - олімпіаді 2014р.(в якості члена журі);

  - надання методичної допомоги педагогам у підготовці тематичних батьківських зборів і консультацій, відкритих занять для вихователів д / с.  Скачати 11.77 Kb.