Аналітичний звіт педагога ДО
Скачати 32.74 Kb.
Дата конвертації29.05.2017
Розмір32.74 Kb.
Типаналітичний звіт

наталья Пуляк
Аналітичний звіт педагога ДО

Надаю свій аналітичний звіт (за нього я отримала хороші бали). Може кому придатися. Я вже атестована на вищу категорію!

затверджено

засіданні органу управління ОУ

Протокол № ___ від ___

Керівник ОУ ___

Аналітичний звіт про результати діяльності

педагога додаткової освіти, методиста, педагога-організатора

за міжатестаційний період (за останні 3-5 років)

Пуляк Наталія Вікторівна

ПІБ

педагог додаткової освіти, ДНЗ № 95 м Липецька

посаду, предмет (напрямок діяльності, найменування ОУ

1. Динаміка результатів освоєння освітньої програми

1.1. Частка учнів (в%, повністю засвоїли додаткову освітню програму:

Навчальний рік 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 -2012

Частка учнів:

«Тістопластика» 100% 100% 100%

«Чарівні фарби» 100% 100% 100%

Навчальна програма

по З:

Малювання 100% 100% 100%

Ліплення 100% 100% 100%

Аплікація 100% 100% 100%

1.2. Тривалість перебування дітей у колективі. Кількість дітей (одних і тих же) на початок і кінець року (за 3 роки):

Уч. рік 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012

Кількість учнів На початок року

На кінець року

«Тістопластика» 15 15 15 15 15 15

«Чарівні фарби» 15 15 15 15 15 15

Навчальна програма

по З 140 140 150 150 160 160

1.3. Додаткова аналітична інформація (характер мотивів догляду дітей з колективу). НЕ мається

2. Пізнавальна активність учнів на уроках (напрямку діяльності).

2.1. Наявність навчаються - учасників і призерів предметних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, оглядів

II. Конкурси (назва)

Регіональні 3 3 місце «Дорога очима дітей» (2012 р)

Муніципальні 2 1 місце і 3 місце «Діти малюють Перемогу»

(2008 р)

1 3 місце Екологічний конкурс «Врятуємо планету» (2011 р)

На рівні ОУ 10 1 місце, 2 місце, 3 місце «Умілі ручки»

(2008 г.)

20 1 місце, 2 місце, 3 місце «Новий рік в моїй родині» (2010 р)

15 1 місце, 2 місце, 3 місце «Мамині руки»

(2010 р)

25 1 місце, 2 місце, 3 місце «Веселе тісто»

(2011 р)

2.2. Дослідницька, проектна діяльність учнів.

Наталія Вікторівна постійно бере участь в проектній діяльності. Так само сама розробила і провела проектну діяльність на теми: «Портрет» і «Різнокольорова гра».

Проектна діяльність по безпосередньо - освітньої діяльності на тему: «Портрет» з дітьми старшого дошкільного віку (2010 - 2011 навчальний рік). При розробці цього проекту педагог розробив наступні цілі: вивчення себе через портрет. Завдання: розширити і поглибити знання дітей про портрет, знайомити з різними видами портрета (мальовничий, графічний, фотопортрет і т. Д.); знайомити дітей з різними техніками виконання портрета; вчити дітей розглядати і розуміти, що зобразив художник; збагатити чуттєвий багаж дітей; стимулювати пізнавальну самостійність і відповідальність; розвивати пізнавальну активність, творчі здібності, уяву, мислення, фантазію, комунікативні навички; навчити створювати композиції з готових предметів на певну тематику; вчити передавати внутрішнє сприйняття себе за допомогою зображення; вчити працювати в парі, домовлятися між собою, знаходити спільне рішення; розвивати мовлення через опис створених робіт. Педагогом передбачалися такі підсумки реалізації проекту: розширення знань дітей про себе; розвиток мовлення; вміння дітей класифікувати портрет за видами (мальовничий, графічний, фотопортрет і т. д.). розвиток навичок образотворчої діяльності. Педагог виявила наступні отримані результати проектної діяльності по лініях розвитку дитини в контексті ФГТ: пізнавально - мовне: вихованці придбали знання про різні портретах і техніках їх виконання; навчилися складати творчі розповіді, використовуючи в своїй промові -епітети, порівняння, метафори. Соціально-особистісне: навчилися працювати в парах, погоджуючи свої дії з товаришем, проявляють ініціативу і самостійність в процесі вибору теми, експериментують з різними матеріалами, створюючи образи.

Художньо-естетичне: дітей сформований стійкий інтерес до творів мистецтва, до різних його жанрах; сформувалася допитливість, пізнавальний інтерес до краси навколишнього світу, творчі здібності, ручна умілість. Проект довгостроковий.

Дослідницько - творчий проект з кольорознавства «Різнокольорова гра» (2010 - 2012 г). Мета проекту: розвиток художньо-творчих здібностей дітей через розширення їх знань про колір. Завдання: знайомство з колірними еталонами на прикладі колірного кола; ознайомлення дітей з властивостями і особливостями кольору; знайомство дітей із засобами художньої виразності (контрастом, нюансом, формою, пропорціями, насиченістю і т. д.); знайомство дітей з класифікацією кольорів і відтінків; збагачення словникового запасу назвами кольорів і відтінків; виховання естетичного, емоційно забарвленого сприйняття кольору; використання психо-емоційного впливу кольору на розвиток і гармонізацію особистості. Гіпотеза проекту: якщо розглядати колір не тільки як сенсорний еталон, але як багатогранний об'єкт, то можна говорити про його значущості в житті людей: колір як естетичний фактор; колір як вираз психоемоційного стану людини, його активності; колір як засіб творчості; колір як орієнтир в довільній діяльності та ін. Отже, можна припустити, що з кольором потрібно працювати не тільки вихователю по изодеятельности, а й іншим фахівцям, а також батькам в режимі взаємодії. Учасниками даного проекту діти старшої та підготовчої груп, вихователі, батьки, фахівці дошкільної установи: психолог, вчитель - логопед, музичний керівник, інструктор з фізичної культури, Методи проекту: наочні, практичні, дослідницькі, моніторингові. Проект довгостроковий, дослідницько - творчий. Термін реалізації - 1 рік. Робота в проекті вибудовувалася поетапно. По закінченню проекту з кольорознавства діти можуть висловлювати своє ставлення до створюваного образу через колір, а саме: колірне рішення відповідає поставленій образотворчої завданню; колірні співвідношення близькі до реальних; в колірних співвідношеннях образу присутні елементи фантазії; діти вміють передавати насиченість кольору; використовують в малюнках різні відтінки кольору; оволоділи правильною технікою роботи з художніми матеріалами. Результатом взаємодії педагогів в рамках проекту можна вважати наступне: поглиблення уявлень педагогів про роль кольору в організації середовища; напрацювання практичного досвіду і впровадження його в діяльність вузьких фахівців ДОУ з метою індівідуаліаціі педагогічного процесу; формування дитячо-батьківських відносин у процесі спільної творчої діяльності.

2.2.3. Додаткова аналітична інформація (робота з дітьми з особливими потребами; роль педагога в активізації пізнавальної діяльності учнів; роль активізації пізнавальної діяльності в досягненні освітнього результату і ін.)

Педагогом так само ведеться робота з дітьми логопедичної групи, планування безпосередньо - освітньої діяльності будує відповідно до тематичного плану логопеда. Матеріал Наталія Вікторівна будує за принципом від простого до складного і охоплює всі види занять з образотворчої діяльності: малювання, аплікація, ліплення (предметна, декоративна, сюжетна, за задумом). НОД по продуктивним видам діяльності проводяться по підгрупах. Усередині кожної з них виділяються діти з відносно високим, середнім і низьким рівнем володіння технічними навичками. Здійснює різнорівневий підхід до дітей, педагог враховує потенційні можливості кожної дитини. За задумом Наталії Вікторівни легко створюються і спеціальні проблемні ситуації, що дозволяють цілеспрямовано вводити в активну мова дітей складні граматичні категорії і певні синтаксичні конструкції, удосконалювати чіткий висловлювання. Педагог вважає, що головне - кожній дитині дати посильне завдання, кожному пережити почуття успіху, в кожного вселити впевненість в своїх силах, кожного навчити способам зображення (виготовлення) того чи іншого предмета і впевнено використовувати їх при зображенні (виготовленні) інших, більш складних. Це дуже допомагає досягненню головної мети - подолання загального недорозвинення мови в дітей.

3. Задоволеність організацією освітнього процесу (по предме ту)

3.1. Результати опитувань, анкетування, рейтинг предмета, скарги з боку дітей і батьків, адміністративні стягнення.

Результати анкетування батьків на предмет задоволеності послугами ДНЗ показав, що 88% батьків повністю задоволені системою роботи ДНЗ. Говорячи про результати даної роботи можна відзначити позитивні моменти: значимість дошкільної освіти підвищилася в очах у батьків; проявився інтерес з боку батьків не тільки до медичних, але і педагогічним проблемам; визначилася група дітей, яким в дитячому саду необхідно компенсувати недоліки сімейного виховання.

3.2. Наявність подяк, заохочень.

2008 р на рівні муніципальному грамота

на рівні ОУ подяку

2012 на рівні муніципальному грамота

на рівні ОУ подяку

4. Діяльність педагога по вихованню учнів

4.1 Виховання позитивного ставлення учнів до загальнолюдських цінностей за допомогою змісту, форм і методів виховної роботи. Створення умов для формування їх соціальної компетентності.

На безпосередньо - освітньої діяльності педагог виховує моральні якості особистості: колективізм, відповідальність, допомагає розширенню кругозору. Встановлює дружні контакти з дітьми, організовує спільну колективну діяльність, проводить діагностику особистості кожної дитини (здібності, темперамент, характер, психічні стани дитини); спостерігає і вивчає дошкільнят в ході різноманітної діяльності: малюванні, ліпленні, аплікації.

4.2. Індивідуалізація виховного взаємодії.

З метою індивідуалізації педагогічного процесу педагог використовує такі компоненти дитячої субкультури:

оформлення предметно-розвиваючого середовища (стіна «Наше життя, наші успіхи» використовується для демонстрації особистих досягнень вихованців у районних конкурсах, виставках малюнків дошкільнят); соціоігровие підходи; здоров'язберігаючих технологій (технології моделювання освітнього простору (робота в режимі зміни динамічних поз, корекційні технології (кольоротерапія, сміхотерапія, арт - терапія, фізкультурно-оздоровчі (дихальна гімнастика, пальчикова гімнастика, педагогічні технології активної сенсорно-розвиваючого середовища (системна сукупність та порядок функціонування всіх особистісних інструментальних і методологічних засобів, використовуваних для досягнення педагогічних цілей, технологія забезпечення социальн -психологічного благополуччя дитини (створення емоційної комфортності дитини, забезпечення позитивного психологічного самопочуття дитини в процесі спілкування з однолітками); інформаційно-комунікативні технології (для проведення тестування, створення презентацій); проектний метод (спільна діяльність дорослого і дітей над певною практичною проблемою); метод графічного моделювання (.совместная діяльність педагога і дітей з побудови моделей).

4.3. Виховна спрямованість змісту навчальних програм з предмета.

Зміст навчальних програм зорієнтовані на духовно-моральне виховання з елементами регіонального компонента і особистісно-орієнтоване навчання дітей на основі сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, а також дошкільної практики.

4.4. Методичні розробки, посібники, рекомендації, виступи, доповіді по організації і проведенню виховної роботи.

Методичні розробки, посібники, рекомендації з організації та проведення виховної роботи:

На рівні ОУ:

Презентації в програмі Power Point:

«Вплив кольору в дитячому образотворчому творчості на пізнавальний розвиток» (2008р., «Паперопластика» (2009 р, «Квіллінг» (2009р., «Чудеса Тістопластика» (2008, «Візитна картка ДНЗ» (2011 р, «Форма і колір »(2011 р,« Пейзажі російських художників »(2010 р,« Портрет по етапах »(2010 р) та ін.

Методичні посібники: «Ліплення для дошкільнят» (2009р., «За етапне малювання: людина, тварини, транспорт, будівлі» (2009 р, «Пейзаж» (2010, «Натюрмотр» (2010, «Краса димковской іграшки» (2010 р , «Синьо - біле чудо» (2010, і ін.

На муніципальному:

презентації: «Айріс фолдінг для дошкільнят» (2012 р, «Чарівне тісто» (2008 г.)

Виступи, доповіді по організації і проведенню виховної роботи: На рівні ОУ:

виступу на педрадах:

«Мовний розвиток дітей старшого дошкільного віку на заняттях з образотворчої діяльності» (2008 р,

«Екологічне виховання за допомогою продуктивних видів діяльності» (2009р., «Методика роботи з картиною в дитячому саду у всіх вікових групах» (2009 р, «Сучасні програми художньо - естетичного розвитку дітей» (2008 р, «Сучасні методи малювання» ( 2010, «Дошкільник і образотворча діяльність» (2010 р, «Методика малювання штрихом» (2011 р, «Розвиток мовлення при розглядання творів живопису» (2011р., «Виховання творчої спрямованості особистості дошкільників в умовах колективної діяльності» (2012 м, «ізостудії од відкритим небом »(2012 р).

На муніципальному:

доповідь:

«Ліплення - експериментування з художнім матеріалом» (2008 р,

«Використання Айріс фолдінг технологій в умовах ДНЗ» (2012 р)

5. Умови, що забезпечують результат

5.1. Проектування і прогнозування освітнього процесу

Практичні розробки проблем взаємозв'язку естетичного та інших видів виховання педагога, дозволяє створити системно - структурний підхід у розвитку цілісної особистості дитини.

5.1.1. Характеристика освітньої програми

Назва програми,

рік

Від народження до школи

під редакцією:

Н. Е. Веркаси

М. А. Васильєва

Т. С. Комарова

Тип програми

Дана програма є інноваційним загальноосвітніх програмним документом для дошкільних установ, підготовленим з урахуванням новітніх досягнень науки і практики вітчизняного і зарубіжного дошкільної освіти та розробленим відповідно до федеральними державними вимогами.

Термін реалізації 3 роки

На який вік розрахована програма від 2 - 7 років

Кількість годин за програмою 18 годин в тиждень

% Виконання програми за 3 роки 100%

5.1.2. Наявність робочої програми, її обгрунтованість.

Спеціалізована та додаткова програма дошкільної освіти: «Кольорові долоньки» Програма художнього виховання, навчання і розвитку дітей 2 - 7 років. Автор: І. А. Ликова 2011 р Програма представляє собою оригінальний варіант реалізації базисного змісту і специфічних завдань естетичного розвитку дітей засобами різних видів образотворчої діяльності, містить цілісну систему занять з ліплення, аплікації та малювання для всіх ступенів дошкільної освіти. Забезпечено сучасними наочно - методичними та практичними посібниками. Провідна позиція, яка визначає і зміст авторської програми, - методологічна установка, яка відстоює самоцінність образотворчого мистецтва, як процесу і результату художньої творчості, в процесі якого дитина пізнає навколишній світ і себе в ньому. Мета програми: формувати у дітей естетичне ставлення до навколишнього світу, як універсального способу гармонізації та особистісного самоздійснення в процесі створення естетичної картини світу. Ідея програми полягає в тому, що художня діяльність на всіх її рівнях - сприйняття, виконавство, творчість - організовується як входження дитини в загальнолюдську культуру.

Т. С. Комарова "Образотворча діяльність в дитячому садку". Програма та методичні рекомендації. Художньо-естетичне виховання реалізується в процесі ознайомлення з природою, різними видами мистецтва і художньо-естетичної діяльності. Реалізація програмного змісту передбачає розвиток інтересу до різних видів мистецтва, формування перших уявлень і прекрасне в житті і мистецтві. Розвиток дитини в образотворчій діяльності.

5.1.4. Участь педагога в розробці Програми розвитку освітньої установи.

Пуляк Н. В. полягає в творчої ініціативної групи ДНЗ, і бере активну участь при розробці Програми розвитку освітньої установи.

5.1.5. Використання електронних освітніх ресурсів в освітньому процесі: ліцензійних, створених самостійно; наявність власного сайту, сторінки на сайті ОУ, блогу та ін.

Наталія Вікторівна має наявність персонального сайту: // http://nsportal.ru/user/98734. Брала участь в роботі мережевих спільнот: http://dohcolonok.ru/master.klasy/1845-master-klass-koshka-i-sobaka-ajris-folding; http://dohcolonok.ru/conspekt/1844-konspekt-po-produktivng-de yatelnosti-chi-tsvety-lychshe-ntml /. Складається в міжнародному російськомовному соціальному освітньому інтернет - проект МААМ. ru. Має персональний блог на МААМ. ru. і ряд свідчень про публікації. Використовує програми PowerPoint і Paint, які призводить до ряду позитивних ефектів при поясненні нового матеріалу або закріпленні вивченого: збагачує безпосередньо - освітню діяльність емоційною забарвленістю, полегшує процес засвоєння, збуджує інтерес до малювання, ліплення та аплікації, розширює кругозір, підвищується продуктивність праці педагога і вихованців . Так само при поясненні нового матеріалу Наталія Вікторівна використовує предметні колекції (ілюстрації, фотографії, портрети, відеофрагменти, відео-екскурсії, проектуючи їх на великий екран.

5.1.6. Методи діагностики, використовувані педагогом.

Назва методики, автор

Комплексна діагностика рівнів освоєння "Програми виховання і навчання в дитячому садку" під редакцією М. А. Васильєвої, В. В. Гербовий, Т. С. Комарової: діагностичний журнал.

З якою метою, де і коли застосовується

Діагностика рівнів засвоєння "Програми виховання і навчання в дитячому садку" під редакцією М. А. Васильєвої, В. В. Гербовий, Т. С. Комарової, представлена ​​в цьому методичному посібнику - методика, що охоплює широкий спектр завдань в дитячих освітніх установах. Посібник також допоможе оптимізувати освітній процес, звівши помилки до мінімуму. Діагностичні карти і завдання, які включені в посібник з діагностики за програмою Васильєвої, дозволяють оцінити оволодіння матеріалом не тільки групою в цілому, але і кожною дитиною окремо (логопедична група).

5.1.7. Додаткова аналітична інформація (ефективність використання програм).

За результатами роботи педагога, можна зробити висновок, що у дітей підвищилася самооцінка, прагнення до активної діяльності. Вони емоційно чуйні, допитливі, здатні вирішувати проблемні ситуації.

5.2. Забезпечення особистісно-орієнтованого та індивідуального підходу в навчанні і вихованні.

Пуляк Наталія Вікторівна системно працює над розвитком своєї творчої індивідуальності, вона сприйнятлива до педагогічних інновацій, здатна адаптуватися до зміни педагогічному середовищі. Дії педагога забезпечують ефективне рішення професійно-педагогічних проблем і типових професійних завдань, що виникають в реальних ситуаціях педагогічної діяльності. Володіє технологіями педагогічної діагностики, методичними прийомами, педагогічними засобами і постійно їх удосконалює. Проводить НСД, спираючись на досягнення в області методичної, педагогічної та психологічної наук, вікової психології, а також сучасних інформаційних технологій, взаємодія суб'єктів освітнього середовища (в тому числі з педагогами ДОУ).

5.2.1. Організація і використання матеріалу різного змісту, виду і форми.

Наталія Вікторівна постійно перебувати в «пошуку» нових технологій і матеріалів в роботі з дітьми, це такі як: Айріс фолдінг (вид аплікації, що прийшов до нас з Голландії, квіллінг (бумагокручение, орігамі з кіл (вид орігамі, кірігамі (вид орігамі із застосуванням ножиць, торцювання, паперовий тунель або тривимірне зображення, вироби з гофрокартону, витинанки, ассамбляж, декупаж, тістопластика, і т. д.

5.2.2. Створення умов для творчості в навчальній і позанавчальної діяльності (прояви ініціативи, самостійності, вибірковості в способах роботи, природного самовираження кожного учня).

Наталія Вікторівна веде гурткову роботу з дітьми старшого дошкільного віку з нетрадиційної техніці малювання «Чарівні фарби» і для дітей середньої групи по Тістопластика «Мастерілка». Безпосередньо - освітня діяльність з дітьми ДОУ педагогом проводитися в ізостудії.

5.2.3. Створення ситуації вибору (використання форм та методів, що дозволяють розкрити суб'єктивний досвід учнів; створення умов для вільного висловлювання, використання різних способів виконання завдань; оцінка діяльності не тільки по результату, але і по процесу).

Залежно від рівня розвитку і виховання дошкільників, ненав'язливо вибирає різні способи і методи роботи аплікативного, образотворчі і пластичні). Створює позитивну мотивацію, емоційний клімат. Діти відрізняються відкритістю, ініціативністю, про що свідчить позитивні відгуки колег, батьків.

5.2.4. Облік індивідуальних показників здоров'я.

Педагогом ведеться постійна робота з дітьми середньої, старшої, підготовчої та логопедичної груп на НОД в ліпленні, малюванні та аплікації: розвиток дрібної моторики, розвиток витривалості м'язів кисті, дозрівання і зміцнення фаланг пальців і кисті руки, що сприяє письму без втоми руки. Формування навички перенесення ваги на руку, розвиток здатності працювати рукою від плеча, фіксуючи руку в ліктьовому і лучезапястном суглобі - розвиток здатності писати на дошці. Формування механізмів сенсомоторного сприйняття і відтворення. Розвиток орієнтуванні в мікропостранстве.

5.3. Професійне зростання педагога

У міжатестаційний період педагог постійно підвищує кваліфікацію (пройшла курси в ЛІРО, 2012 р; здобула другу вищу освіту з використанням сучасних комп'ютерних дизайнерських програм в ЛДПУ, 2012 року). «Навчаючи інших, ми вчимося самі» - Сенека. Згідно висловлюванням Сенека, вдосконалення своєї професійної компетенції Наталія Вікторівна продовжує протягом усього періоду здійснюваної педагогічної діяльності в ДОУ на основі професійного, морального, загальнокультурного, творчого рефлексивного потенціалу, самовдосконалення. Бере участь в діяльності освітніх мережевих спільнот, тим самим розширює свої знання в педагогіці, методиці, і т. Д., Підвищує рівень своєї професійної компетенції.

5.3.1. Безперервність підвищення кваліфікації:

- Самоосвіта

Темою по самоосвіти Пуляк Н. В. в 2010 навчальному році була: «Використання різноманітних технік нетрадиційного малювання в роботі з дітьми 2 - 3 років». Завданнями її роботи були знайомство дітей раннього віку з техніками нетрадиційного малювання, формування інтересу до малювання і розвиток психічних процесів (увага, мова, сприйняття, мислення, уява). В результаті своєї роботи Наталія Вікторівна прийшла до висновку, що навчання малювання нетрадиційними способами дошкільнят на НОД має важливе значення. Нетрадиційне малювання дозволяє розкрити творчий потенціал дитини, постійно підвищувати інтерес до художньої діяльності, розвивати психічні процеси. Воно дозволяє дітям відчувати себе розкутіше, сміливіше, безпосередніше, розвиває уяву, дає повну свободу для самовираження.

«Створення та використання мультимедійних презентацій на НОД в продуктивних видах діяльності» (2012 р) Працюючи над цією темою, Пуляк Н. В. вивчила програму PowerPoint. Визначила зміст презентації, тематику, цільове і зорове призначення. Визначила умови, які допоможуть забезпечити роботу над презентацією. Розробила структуру і модель майбутньої презентації. Визначила механізм роботи над презентацією .. вибудувати модель презентації на електронному носії (технічний процес). Підібрала елементи, що доповнюють зміст презентації. Наталія Вікторівна вважає, що використання на НОД мультимедійних презентацій:

- збагачує знаннями в їх образно-понятійної цілісності та емоційної забарвленості;

- психологічно полегшує процес засвоєння;

- збуджує жвавий інтерес до предмету пізнання;

- розширює загальний кругозір.

Комп'ютерні презентації - ефективний метод уявлення і вивчення будь-якого матеріалу, При поданні матеріалу в графіках, картинках, таблицях, тезах, віртуальних моделях включаються механізми не тільки звуковий, але і зорової та асоціативної пам'яті. Можливість вставляти в презентацію будь-які об'єкти робить її особливо привабливою при вивченні складних тем, якщо необхідно показати моделі, процеси.

- Проходження курсів підвищення кваліфікації:

Найменування

установи ЛІРО

Назва освітньої програми:

Мистецька освіта в дошкільному навчальному закладі в умовах введення ФГТ (і т. Д. По таблиці)

- Участь в роботі конференцій, семінарів:

Рівень і назва конференції, семінару та ін. Форма участі Тема виступу Дата

На регіональному рівні

«Ліплення - експериментування з художнього матеріалу» - Майстер - клас Тістопластика 2008

На регіональному рівні

«Використання Айріс фолдінг технологій з дітьми старшого дошкільного віку» Майстер - клас Айріс фолдінг 2012

- Участь в роботі МО:

Наталія Вікторівна бере активну участь в житті ДОУ. Проводить відкриті заходи, щедро ділитися досвідом з колегами. (І т. Д. По таблиці)

- Робота над методичною темою:

2009 г. - Формування пізнавальної активності за допомогою експериментування в процесі малювання нетрадиційними техніками і матеріалами.

Результати роботи

-Розробив ряд методичних посібників з кольорознавства;

- розроблено тематичне планування гурткової роботи з нетрадиційної техніці малювання для дітей старшого дошкільного віку;

- розроблені ряд конспектів по безпосередньо - освітньої діяльності для старших дошкільнят;

-вихованців освоїли такі техніки малювання: монотипія, діатіпія, граттаж (чорно - білий і кольоровий, малювання мильними бульбашками, малювання різними видами відбитків, пальцеграфія, малювання ватяними паличками (точковий малюнок);

- організовано ряд дитячих виставок на базі ДОУ і д / поліклініці № 4.

2010р. - Об'ємна аплікація в роботі з художньої творчості з дітьми дошкільного віку в різновікових групах

- розроблено ряд схем в техніці орігамі, Кирик;

- розроблені схеми поетапної роботи аплікацій.

- розроблено ряд методичних посібників з ознайомлення з різними видами об'ємних аплікацій;

- розроблені раю конспектів по безпосередньо - освітньої діяльності;

- вихованці освоїли такі техніки: орігамі, Кирик, аплікації: з кіл, з петельок і кілець, зі скручених серветок, з насіння і круп, з пряжі;

- організовано ряд дитячих дитячих виставок на базі ДОУ і д / поліклініці № 4.

5.3.2. Участь у професійних конкурсах: (по таблиці)

5.4. Участь в реалізації освітніх програм експериментальних майданчиків, лабораторій, ресурсних центрів: (по таблиці)

5.5. Додаткова аналітична інформація.

Пуляк Наталія Вікторівна бере активну участь в житті ДОУ. Проводить відкриті заходи і майстер - класи, ділиться досвідом роботи з колегами, є учасником творчої групи. Неодноразово була членом комісії з проведення різноманітних конкурсів всередині ДОУ.

6. Використання сучасних освітніх технологій в процесі навчання предмету і у виховній роботі: (в таблиці ставила тільки високі результати)

6.1. Додаткова аналітична інформації (ефективність використання технологій).

У своїй роботі з дітьми на безпосередньо - освітньої діяльності Наталія Вікторівна застосовує такі технології: здоров'язберігаючих (фізкультхвилинки, зорова гімнастика, дихальна гімнастика, пальчикова гімнастика); ігрові (як освоєння поняття, теми, закріплення матеріалу, вправи); інформаційно - комунікативні (створення презентацій)

7. Узагальнення і поширення досвіду (на цьому пункті зупинятися не буду тут легко тільки по таблиці, єдине додам в пункті "публікація" писала, що опублікувала на МААМ. Ru і на інших сайтах)

7.3. Додаткова аналітична інформація (вплив узагальнення і поширення власного досвіду на професійне зростання і освітній результат).

Досвід педагога поширений і узагальнено на рівні ДОУ. Вихованці є учасниками різних конкурсів, і так само займають призові місця.

8. Взаємодія з батьками та представниками соціуму

8.1. Участь батьків і громадськості в батьківських зборах.

Батьки ДОУ беруть активну участь в батьківських зборах:

- вивчають і обговорюють нормативно-правову базу ДНЗ (Статут дитячого садка, Положення про батьківський комітет, договір з батьками та інше);

- аналізують і планують фізкультурно-оздоровчу роботу;

- організовують літній відпочинок та підготовку території та дошкільного навчального закладу до нового навчального року; надають допомогу в організації публічних виступів дітей (фестивалях, концертах).

У процесі такої взаємодії дорослі починають краще розуміти дитину, батьки більше цікавляться проблемами дошкільного закладу. Беруть активну участь у виборі форм і методів роботи з дітьми.

Результатами нашої співпраці можна вважати:

- допомога в удосконаленні розвиваючого середовища;

- участь в культурно-творчих і спортивно-масових заходах дитячого садка і міста (конкурси, виставки, змагання, фестивалі і т. Д.);

- узагальнення досвіду ДОУ і сім'ї і досвіду сімейного виховання.

Використання різноманітних форм роботи дало певні результати: батьки з «глядачів» і «спостерігачів» стали активними учасниками зустрічей і помічниками. Аналіз спільних заходів і анкетування батьків показує, що 37% регулярно беруть участь в плануванні освітнього процесу через участь в батьківському комітеті дитячого садка, в Раді ДОУ, 67% сімей беруть активну участь в організації освітньої діяльності, 95% батьків відвідують батьківські збори, активно беруть участь в святах, конкурсах і розвагах.

8.2. Залучення батьків до різних видів діяльності, до управління освітнім процесом.

Наталія Вікторівна на базі ДОУ організувала конкурс виробів «своїми руками» до дня Матері під назвою «Мамині руки». Результатом конкурсу стало участь батьків всіх вікових груп. Нагородження переможців. Організовано стенд виробів конкурсантів у техніках: квіллінг, тістопластика, паперопластика, в'язання, виготовлення ляльок та ін. (2011р.)

8.3. Використання можливостей соціуму в реалізації освітніх завдань.

Педагог здійснює постійно консультативну підтримку батькам та вихователям, розробляє і доводить до їхнього відома практичні рекомендації, поради по продуктивним здібностям дітей дошкільного віку і по організації дитячої творчості.

Дитячий сад виступає в ролі активного помічника сім'ї в забезпеченні єдиного освітнього простору «дитячий сад - сім'я - соціум», що сприяє якісній підготовці дитини до подальшого навчання в школі, вихованню, розвитку його індивідуальних можливостей і оздоровлення.

9. Інші інформаційні та аналітичні дані, що свідчать про результативність діяльності педагога

Загальна і професійна культура педагога на хорошому рівні. Це підтверджується її активною участю на професійних семінарах і засіданнях. Рейтинг даного пдагога вважаємо високим. У процесі навчання і виховання дітей Наталія Вікторівна створює сприятливі умови психологічного клімату. Чи не спостерігалися конфлікти з адміністрацією ДОП, колегами, батьками, вихованцями. З колегами, батьками та вихованцями звертається тактовно, з розумінням і повагою. Також вона створює затишний кабінет, де дотримуються санітарно-гігієнічні умови, оснащена дидактичними роздатковими матеріалами та ТСО (ноутбук). Дотримується техніка безпеки. Як педагог Наталія Вікторівна чуйний, ініціативний, творча людина. За досягнуті успіхи педагог нагороджувалася за сумлінну працю грамотами департаменту дошкільної освіти адміністрації міста Липецька (2008 р, 2012 року).

10. Рекомендація керівника ОУ про відповідність рівня кваліфікації педагогічного працівника

вимогам, що пред'являються до кваліфікаційної категорії (першої або вищої)

Адміністрація ДНЗ № 95 рекомендує атестувати Пуляк Наталію Вікторівну на вищу кваліфікаційну категорію за посадою керівник гуртка.

(Бажаю удачі)Скачати 32.74 Kb.